הדפסה

בית משפט השלום קריית גת בשבתו באשקלון ת"פ 4620-06-16

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה
נ ג ד

עודי סויטי ת.ז. XXXXXX867

הנאשם

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה עו"ד גלית זימן ועו"ד ורד חזן
ב"כ הנאשם עו"ד נטלי אוטן
הנאשם בעצמו

פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
מסכימים לדיון לפי סעיף 143 לחסד"פ.

ב"כ המאשימה:
הגענו להסדר טיעון לפיו כתב האישום יתוקן, מגישה כתב אישום מתוקן, הנאשם יודה בעובדות כתב האישום המתוקן, יורשע והצדדים יטענו לעונש באופן פתוח היום.
ב"כ הנאשם:
מאשר את דברי חברתי.
הנאשם קרא את כתב האישום המתוקן ומבין את תוכנו.
הנאשם מודה בכתב האישום המתוקן.

הנאשם:
אני מצטער. מאשר. מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.

<#5#>
הכרעת דין
על יסוד הודאת הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן הנני מרשיעה אותו בעבירות של כניסה לישראל שלא כחוק לפי סעיף 12(1) לחוק הכניסה לישראל התשי"ב 1952 ועבירה של הפרעה לשוטר במלוי תפקידו לפי סעיף 275 לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

<#6#>

ניתנה והודעה היום ז' חשוון תשע"ז, 08/11/2016 במעמד הנוכחים.

דינה כהן , שופטת

התובעת לעונש:
מגישה גיליון הרשעות קודמות בהסכמת חברתי ופר' בענין מע"ת( ת/1, ת/2).
הנאשם ילד 97 הודה בעבירת שב"ח והפרעה לשוטר בכך שניסה להמלט עת שוטר הודיע לו על מעצרו. הנאשם פגע בערכים מוגנים של ריבונות המדינה לקבע מי יבוא בשעריה. לאור המצב הבטחוני ונוכח הלכת אלהרוש שלפיו יש השפעה של המצב הבטחוני על עצם המתחם ולאור תפ 9871/10/16 בו כב' הש היימן מציין כי נוכח המצב הבטחוני ראוי לקבוע מתחם הנע בין חודש לשש ובכך יש כדי לתמוך בעמדתינו.
לחובת הנאשם הרשעה אחת בגינה לחובתו מע"ת בן 4 חודשים וחרף כך מבצע המיוחס לו תוך זמן קצר לכן נבקש מאסר בתוך המתחם , קנס פצוי לשוטר גיא פרץ והתחייבות.

ב"כ הנאשם לעונש:
אבקש שבימ"ש יתיחס לנסיבות הספציפיות ולהכנס לפרופורציות. אין חולק שהנאשם נכנס לצרכי עבודה ללא כל כונה לסכן את בטחון המדינה.
חברתי טוענת למתחם שלא נקבע ע"י בימ"ש העליון. המתחם לפי פס"ד אלהרוש הוא אחר ולהפנות לשלום אין זו פסיקה מחייבת. היה ראוי להפנות למתחם כפי שנקבע.
הנאשם בן 18 , נטל אחריות למעשיו כבר בחקירה.
סה"כ היה עצור 9 יום.
נבקש להתיחס לנסיבות הספציפיות, כניסה בודדת לצרכי פרנסה. נבקש להתיחס לתיקון המשמעותי בכתב האישום. ילד על סף קטינות.
כשראה שוטרים ניגש אליהם מיוזמתו. מה שקרה אח"כ זו התפתחות של המצב הספציםי עקב הנסיבות הספציפיות. מדובר בנאשם שנבהל מחזותו הגדולה של השוטר וסבר עקב קשיי שפה שעלולים להכותו ורק אזניסה להשתחרר מאחיזת השוטר. הוא ניסה להמלט ולא יותר מזה. הנסיבות אינן מן החמורות.
לא היתה כונה לעבירה נוספת ויתכן שהסיטואציה לא היתה קוראת אם היה שוטר אחר.
נבקש לציין לענין "אלהרוש" כי המתחם מתחיל ממאסר מותנה.
הפעלת המע"ת לא תהיה מידתית לעבירות בפרט כשמיוחסת לו רק כניסה אחת בלבד. הוא סבר שהמע"ת הסתיים תוקפו.
מדובר במי שהיה ממש ילד.
הנאשם בן למשפחה קשת יום, האב נותח עקב פציעה וגם הנאשם היה מעורב בכך ונפצע בראשו. מצבם הכלכלי רעוע. ביותר יש לציין שלמרבית המשפחה יש אישורים לשהות בישראל, פועלים לפי הדין. אף על פי כן מרביתם לא עובדים עקב המצב הבריאותי.

מפנה למס' החלטות בהן בימ"ש מאריך את המאסר המותנה וזאת למרות הרשעה בעבירה נוספת. כך למשל בת"פ 26837-01-16. בימ"ש מבצע את האיזון הראוי לאחר שהורשע בדיוק בעבירות כמו אצלנו – שב"ח והפרעה לשוטר אף ששם היו נסיבות חמורות יותר מהמקרה שלנו, לנאשם היה מאסר מונתה של 4 חודשים ועל מנת למנוע תוצאה בלתי מידתית בימ"ש מחליט להאריך את המאסר המותנה ונותן לנאשם הזדמנות נוספת. מפנה גם להלכת חמיס, שם הוארך מאסר מותנה בנסיבות דומות גם כאשר יש עבירות נלוות, גם חמורות יותר מהמקרה שבפנינו. ת"פ 19769-04-16 גם שם הוארך מאסר מותנה. יש פסיקה עניפה. אגיש לבימ"ש.

אין שום הצדקה להטיל פיצוי. מדובר בנסיבות שהתפתחו עקב אותו מקרה ספציפי. ממש ילד שנבהל מהשוטר. עבירת התקיפה ירדה בכתב האישום המתוקן ולא בכדי.

לאור כל האמור לעיל, אנו סבורים שבמקרה הזה ניתן להאריך את המאסר המותנה וליתן לנאשם הזדמנות נוספת בייחוד לאור העובדה שלקח אחריות כבר בשלב הראשון ובהזדמנות ראשונה ולאור הנסיבות האישיות ונסיבות המקרה.

נבקש שלא להטיל קנס אך ככל שבימ"ש יחליט להטיל קנס, נבקש להתחשב בגילו הצעיר – בן 18 שאין ביכולתו הכלכלית לשאת קנס, גם לא למשפחתו עקב הנסיבות שהוסברו.

התובעת:
נשמט ממני להתייחס למאסר המותנה. נבקש להפעיל אותו במצטבר למאסר שאותו נבקש להטיל בגין תיק זה. אנו לא סבורים שמתקיימים טעמים מיוחדים שבגינם המאסר המותנה יוארך.

הסנגורית:
כן מתקיימים טעמים מיוחדים לאור נסיבות המקרה, העובדה שהמאסר המותנה שהוטל הוא לא מידתי וכרגע הפעלה שלו עשויה להוביל לתוצאה בלתי מידתית בתיק הזה ויש מקום ליתן לנאשם הזדמנות נוספת. הוא לוקח אחריות ומבין את משמעות הדברים ומבין שלא יכנס שוב לישראל ללא אישור. הימים שבהם הוא היה עצור הרתיעו אותו.

הנאשם:
אני מצטער על מה שקרה. זה פעם אחרונה אני נכנס לא חוקי. אני בן 18 ומשהו, לא יודע בדיוק.
<#10#>
גזר דין
הנאשם צעיר שטרם מלאו לו 19 הורשע היום על פי הודאתו בעבירה של כניסה לישראל שלא כחוק והפרעה לשוטר במילוי תפקידו לאחר שכתב אישום נגדו תוקן במסגרת הסדר.

הנאשם הורשע כאמור לאחר שבתאריך 29.5.16 אף שהינו תושב הרשות הפלסטינית הגיע ללא אישור שהייה לאשדוד וכאשר ביקש ממנו שוטר להזדהות ציין כי אין בידו תעודת זהות. בהמשך הודיע לו השוטר על מעצרו, השוטר אחז ביד הנאשם תוך שמבקש להילוות אליו לצורך זיהוי אולם הנאשם השתחרר ונמלט. עוד בהמשך רדף השוטר אחר הנאשם, אחז בו מאחור תוך שמחבק אותו והשניים נפלו על הכביש ועוד בהמשך תוך שהשוטר מפעיל כח סביר בניסיון להשתלט על הנאשם נעצר הנאשם.

לעניין נתוני עברו של הנאשם ייאמר כי לחובתו הרשעה אחת מבימ"ש לנוער בבאר שבע לפיה נדון בגין כניסה לישראל שלא כחוק והתחזות לאחר, עבירה אותה ביצע באוקטובר 2015 ובמסגרתה הוטל עליו בין היתר מאסר מותנה בן 4 חודשים שהינו בר הפעלה בתיק זה.

ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש סברה שמתחם העונש שנע בין חודש לשישה חודשים תוך הסתמכות על הלכת "אלהרוש" בהינתן המצב הבטחוני כיום המחייב הטלת עונשי מאסר לאור הפגיעה בערכים החברתיים המוגנים בעיתוי של מצב בטחוני רגיש.

ב"כ המאשימה בטיעוניה עמדה על הערכים המוגנים שנפגעו ממעשי הנאשם וסברה שבנסיבות העניין יש להשית על הנאשם מאסר במצטבר להפעלת אותו מאסר מותנה בן 4 חודשים וכן ענישה נלווית כפי שפרטה בטיעוניה ותוך הפנייה לפסיקה בתמיכה להם.

מנגד הדגישה ב"כ הנאשם כי עסקינן בנאשם צעיר שנכנס אך ורק לצרכי פרנסה ללא כל אינדיקציה כטענת המאשימה לכך שמהווה סיכון ביטחוני. צוין כי מדובר בנאשם שלא סבר כי תלוי ועומד נגדו עדיין מאסר מותנה וכן נסיבות אישיות ומשפחתיות המהוות לשיטת ההגנה "נימוקים מיוחדים" המצדיקים הארכת המאסר המותנה התלוי ועומד נגדו. עוד נטען כי לא יהיה מידתי בנסיבות הנוכחיות עליהן נותן את הדין להפעיל אותו מאסר מותנה שהינו ארוך ומשמעותי לצעיר בגילו (כאמור 4 חודשים).

זאת ועוד, ציינה ב"כ הנאשם כי הנאשם היה נתון במעצר מ-29.5.16 עד 6.6.16 תקופה משמעותית לצעיר בגילו ויש להניח כי הנאשם למד את לקחו.

עוד נטען כי הנאשם הודה במעשים כמפורט בכתב האישום המתוקן עוד בשלב החקירה ונטל אחריות למעשיו.

אכן הערכים החברתיים בהם פגע הנאשם הנם כפי שפורטו ע"י המאשימה בטיעוניה לעונש
ועם זאת לענין המתחם הראוי לעונש לאור הלכת אלהרוש ( רע"פ 3677/13 אלהרוש נ' מדינת ישראל), שם נקבע כי המתחם בגין כניסה אחת לישראל נע בין מאסר מותנה ל-5 חודשי מאסר, הנני מקבלת את טיעוני ההגנה לעניין המתחם.

(בעניין מדיניות הענישה בעבירות לפי חוק הכניסה לישראל מעבר להלכת "אלהרוש" אפנה למשל לת"פ 22825-03-16 מ"י נ' מחמוש פארש שלום אשקלון ולשורה של גזרי דין שניתנו במקרים דומים כמפורט שם).

הוראת סעיף 56 לחוק העונשין תשל"ז 1977 מאפשרת לבימ"ש לצוות "מטעמים שירשמו על הארכת תקופת תנאי או חידושה לתקופה נוספת אם שוכנע בימ"ש "שבנסיבות העניין לא יהיה צודק להפעיל את המאסר על תנאי".

בענייננו עתירת המאשימה הינה סבירה והגיונית ככלל. יחד עם זאת, כל מקרה נבחן לגופו.

ראשית יצוין כי הנאשם במועד ביצוע העבירה היה כבן 18.

על כן בימ"ש יתייחס לנאשם כאל מי שנכלל במסגרת קבוצת "הבגירים הצעירים" על המשתמע מכך.

לו היה הנאשם תושב הארץ היה על בימ"ש להורות לשרות המבחן להגיש תסקיר לעונש שיש להניח כי היה מאיר זוויות נוספות לעניין נסיבות המעשים בגינם הורשע או האישיות לרבות אפשרויות טיפוליות כאלו ואחרות ואולם בהיות הנאשם תושב שטחי הרשות הפלסטינית ונוכח האמור בסעיף 1(8) לאזכרת דרכי ענישה (תסקיר של קצין מבחן), תשכ"ד-1964 אין מקום להורות לשרות המבחן להגיש תסקיר לעונש אודות הנאשם.

עם זאת, בימ"ש בהיות הנאשם בגיר צעיר ראוי שיביא במסגרת שיקוליו את טיעוני המאשימה ויתן להם המשקל הראוי.

הנאשם הורשע בעבר פעם אחת. תלוי ועומד נגדו מאסר מותנה בן 4 חודשים. הנאשם כאמור הודה בעבירות אותן ביצע בהזדמנות ראשונה. לא הוכחש כי הודה בהן עוד בשלבי החקירה.

הטלת מאסר לריצוי בפועל תוך הפעלת מאסר מותנה לטעמי בהינתן מכלול הנתונים והנסיבות כשלנגד עיני בראש ובראשונה סוג המעשים עליהם נותן את הדין, לא תהיה צודקת. על כן הנני מקבלת את עתירת הסנגורית לכך שבפנינו אותם טעמים מיוחדים המצדיקים הארכתו של המאסר המותנה.

עם זאת, מבלי להתעלם מטיעוני הסנגורית לעניין המצב הכלכלי הקשה בו נתון הנאשם ובני משפחתו מצאתי לנכון לאזן את התוצאה הסופית ברכיב ענישה כספי מוחשי, מעבר להטלת רכיבי ענישה מותנים נוספים.

עוד הבאתי בחשבון במסגרת שיקוליי כי הנאשם היה נתון במעצר 9 ימים.

בהביאי בחשבון את האיזון הראוי במכלול השיקולים הצריכים לעניין וטיעוני ב"כ הצדדים כמפורט, הנני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

בעניין עבירת הכניסה לישראל שלא כחוק:

הנני מורה על הארכת מאסר מותנה בן 4 חודשים מת"פ 44822-10-15 של בימ"ש לנוער בבאר שבע על פי גזר דין מיום 4.11.15 שניתן על ידי כב' השופט יניב בוקר וזאת למשך שנתיים נוספות מתום תקופת תוקפו.
קנס כספי בסך 5,000 ₪ או חודש מאסר תמורתו.
הנאשם יחתום על התחייבות כספית ע"ס 5,000 ₪ שלא יעבור תוך 3 שנים עבירה לפי חוק הכניסה לישראל שלא כחוק. לא יחתום, ייאסר ל-10 ימים.

בגין עבירת ההפרעה לשוטר במילוי תפקידו:

  1. 6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים שהנאשם לא יעבור עבירה כלפי שוטרים.
  2. הנאשם יפקיד בקופת בימ"ש סך של 750 ₪ שיועבר כפיצוי לעד תביעה מס' 4.
  3. חתימה על התחייבות כספית ע"ס 3,000 ₪ שהנאשם לא יעבור תוך 3 שנים עבירה כלפי שוטרים. היה ולא יחתום, ייאסר ל-10 ימים.

זכות ערעור כחוק.
<#11#>

ניתנה והודעה היום ז' חשוון תשע"ז, 08/11/2016 במעמד הנוכחים.

דינה כהן , שופטת

הסנגורית:
אבקש לקזז מן הפיקדון את הפיצוי וקנס והשאר להעביר אלי – חשבון מס' 4198621 בנק לאומי סניף 925 אשקלון.

<#12#>
החלטה
כמבוקש.
<#13#>

ניתנה והודעה היום ז' חשוון תשע"ז, 08/11/2016 במעמד הנוכחים.

דינה כהן , שופטת
הסנגורית:
מבקשים להוסיף שאנחנו נמחק את התלונה והערר שיש במח"ש.
התובעת:
אבקש צו למוצגים לגבי הסרטון שיושמד.
<#14#>
החלטה
כמבוקש.
<#15#>

ניתנה והודעה היום ז' חשוון תשע"ז, 08/11/2016 במעמד הנוכחים.

דינה כהן , שופטת

הוקלד על ידי תמר סידרנסקי