הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בתל אביב - יפו תת"ע 7280-07-19

לפני כבוד השופט אהרן האוזרמן

בעניין:

מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד פסיקה

המאשימה

נגד

אביאל עוזרי

הנאשם

הכרעת דין

כנגד הנאשם נרשמה ביום 29.01.19 הודעת תשלום קנס בגין עבירה של שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית, בעת שהרכב בתנועה, בניגוד לתקנה 28( א) לתקנות התעבורה.

הנאשם כפר באישום המיוחס לו וביום 08.12.19 נשמעו בפני הראיות בתיק שבנדון.

מטעם המאשימה העיד עד התביעה, השוטר יוסי שרעבי עורך הדו"ח, והוגש דו"ח הודעת תשלום קנס שערך העד ( סומן ת/1).

ואלו העובדות הרלוונטיות לביצוע העבירה על פי גרסת המאשימה:

ביום 29.01.19 בסמוך לשעה 09: 10 נהג הנאשם פרטית ניסאן, בכביש 40 מצפון לדרום, והתקרב סמוך לקילומטר מס' 272, כשהוא נוסע בנתיב הימני מבין שני נתיבים. אותה שעה נהג בניידת סמויה השוטר עד התביעה אשר חלף בנתיב השני מצד שמאל של הנאשם.

על פי הרשום בנסיבות המיוחדות של המקרה [ סעיף ח. להודעת תשלום הקנס ( ת/1)] נטען כנגד הנאשם כי בעודו נוהג ברכב כאמור, נצפה ע"י השוטר כשהוא:- "אוחז בידו הימנית מכשיר טלפון נייד בגובה גלגל ההגה וראשו ומבטו כלפי מטה בזמן שהרכב בתנועה, בידו השמאלית בלבד אוחז את גלגל ההגה".

בכך נטען כי הנאשם עבר את העבירה כמיוחס לו בכתב האישום.

ומנגד, על פי גרסת הנאשם:

הנאשם מכחיש כי אחז במכשיר טלפון נייד, וכן הכחיש כי ניהל אותה עת שיחה כלשהי בטלפון.

לגרסת הנאשם בעת שנהג במקום ובזמן כאמור לא אחז כלל בטלפון, מאחר והטלפון היה מונח במתקן אחיזת הכוסות שבין שני המושבים.

לגרסת הנאשם אחז בהגה כשידו השמאלית אוחזת בהגה מלמעלה וידו הימנית אוחזת בהגה בחלקו הנמוך התחתון. הנאשם טוען כי סובל מנכות בידו הימנית כתוצאה מתאונה והוא מוגבל בצורה ניכרת בהרמת היד, כפי שהדגים בבית המשפט.

בסעיף ט' לדו"ח, המיועד לרישום " דברי הנהג" רשם השוטר מצדו את תגובת הנאשם כדלקמן:-
"לא החזקתי את הטלפון ביד ימין כמו שאתה אומר ואני רוצה לערער על זה".

העיד בפני עד התביעה השוטר עורך הדו"ח שנחקר ע"י הנאשם בחקירה נגדית, בה עומת עם טענות הנאשם כאמור. העיד בפני הנאשם ופרס בהרחבה את גרסתו.

לאחר ששמעתי את הצדדים, בחנתי את עדויותיהם ואת הראיות שהגישו, לא אוכל לקבוע במידה הנדרשת במשפט הפלילי כי הנאשם עבר את העבירה המיוחסת לו בכתב האישום, וזאת מהנימוקים הבאים:

בנסיבות המיוחדות של המקרה רשם השוטר כי הבחין ברכב הנאשם כשהוא נוסע במקביל אליו בנתיב הראשון מימינו. השוטר לא ציין את המרחק בינו לבין רכב הנאשם בעת שהבחין בעבירה. כמו כן לא ציין את מהירות נסיעתו ומכאן שלא ניתן להעריך את פרק הזמן שבו הבחין בביצוע העבירה.

השוטר מציין בדו"ח שרשם כי הבחין בנאשם בעודו נוהג ברכב כאמור, כשהוא: "אוחז בידו הימנית מכשיר טלפון נייד בגובה גלגל ההגה...". השוטר לא מוסיף כל תיאור של מכשיר הטלפון הנייד, צבע המכשיר, סוג, תוצר או דגם, האם המכשיר הפיץ אור המעיד על הפעלה, מה גודלו של המכשיר וכד'. השוטר לא מתאר אם הבחין בנהג כשהוא מנהל שיחה (למשל אם שפתיו נעות, תנועות ראש וכד').

השוטר מציין כי הבחין בנאשם ובעבירה לשיטתו, דרך חלון הנהג. התרשמתי מעדותו בביהמ"ש כי ייתכן והשוטר הבחין למעשה בנאשם מחזיק את גלגל ההגה בצורה מעט חריגה, כנראה עקב נכותו ביד ימין, אחז הנאשם את ההגה ביד ימין בחלקו התחתון. התרשמתי כי ייתכן והשוטר טעה לחשוב כשחלף על פני רכב הנאשם בנסיעה, כי הנאשם אוחז במכשיר פלאפון ומביט במכשיר .

מאחר ונראה כי החלטת השוטר כי הנאשם אוחז במכשיר טלפון נלקחה מכורח הנסיבות בהחלטה של שבריר שנייה, נוצר ספק בעיני אשר לגרסת המאשימה כי הנאשם אכן אחז והשתמש במכשיר טלפון נייד בעת נהיגה.

השוטר רשם במקום המיועד לרישום דברי הנהג בדו"ח את תגובת הנהג, המסתכמת במילים הבאות: "לא החזקתי את הטלפון ביד ימין כמו שאתה אומר ואני רוצה לערער על זה ". רישום תגובה קצרה ולאקונית כפי שנרשם בדו"ח אינו מספיק והיה מקום לתת לנאשם הזדמנות לפרט את מלוא טענותיו במקום על מנת שלא לפגוע בהגנת הנאשם וביכולתו להוכיח בהמשך את גרסתו.

על פי הנחיות המשטרה לרישום דוחות תנועה ואף בהתאם לכללי הצדק הטבעי, אין מקום להסתפק ברישום תגובה קצרה ולאקונית מעין זו. על השוטר לערוך "תחקור" קצר לנהג ולרשום בכמה משפטים קצרים את תגובת הנהג לאחר שהשוטר מסביר לו את העבירה שבגינה נרשם כנגדו הדו"ח.
רק בשל התרשמותי זו כי דברי הנהג לא נרשמו במקום באופן ראוי יש מקום לזכות את הנאשם.

סיכומו של דבר, בהעדר עובדות מהותיות בגרסת המאשימה כמפורט, מקנן בי החשש שמא יתכן ושגה השוטר עורך הדו"ח בהתרשמותו הכללית מנסיבות המקרה.

מנגד, עמדה בפני עדות הנאשם, אשר דבק כל העת בגרסתו.

בבואי לשקול את גרסת עד התביעה מחד, ומאידך את גרסת הנאשם זו מול זו, מצאתי כי בגרסת עד התביעה סדקים, ומולה הנאשם עמד על גרסתו, ודבק בה, עדותו בבית המשפט לא נסתרה בחקירה נגדית, והנאשם עשה עלי לאורך כל הדרך רושם אמין מאד. לפיכך אני נוטה לקבל את גרסת ההגנה.

לאור כל האמור לעיל, החלטתי לזכות את הנאשם ולו מחמת הספק.

המזכירות תעביר החלטה זו בהקדם לצדדים, ותוודא טלפונית קבלתה אצל הנאשם.
הנאשם פטור מהתייצבות בביהמ"ש לדיון שנקבע לשם מתן הכרעת דין ביום 17.12.19.

ניתנה היום, י' כסלו תש"פ, 08 דצמבר 2019, במעמד הצדדים