הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה תת"ע 114-02-16

דו"ח תעבורה 51200778374

לפני כבוד ה שופטת, סגנית נשיאה טל אוסטפלד נאוי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
זילבריס אדר

נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד כוזרי
ב"כ הנאשם/ת – עו"ד חביב לוי
הנאשם/ת – אין הופעה
פרוטוקול

ב"כ המאשימה:
מבקש/ת לתקן כתב אישום באופן, שהעבירה שתיוחס לנאשם תהיה בניגוד לתקנה 26 (2)
לתקנות התעבורה, סמל סעיף 6755.

ב"כ הנאשם:
מודה בעובדות כתב האישום המתוקן.
מבקש לחזור מכפירה.

הכרעת-דין
מתירה תיקון כתב האישום.
מתירה חזרה מכפירה.
הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום.

לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום ומרשיעה אותו בהתאם.
<#2#>
ניתנה והודעה היום י"ב חשוון תשע"ז, 13/11/2016 במעמד הנוכחים.

טל אוסטפלד נאוי , שופטת, סגנית נשיאה
טיעונים לעונש

ב"כ המאשימה:
בהסדר שנבע משיקולים ראיתים בין היתר, עותרים להתחייבות כספית 11 חודשי פסילה בניכוי פסילה מנהלית , תנאי וקנס.
הנאשם נוהג משנת 2013 לחובתו ברירת משפט אחת - מגישה.

ב"כ הנאשם:
מרשי לא התיצב לדיון ההוכחות היום, בנסיבות אלה אבקש לכבד את ההסדר.
מבקש להתחשב בגובה הקנס.
מבקש לדחות את הפסילה.
גזר דין

לאחר תיקון כתב האישום לקולא, הכשלים בראיות כפי שציינה ב"כ המאשימה, מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת בית משפט העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, אתן ידי להסדר.

דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1500 ₪.
הקנס ישולם ב- 3 תשלומים שווים ו רצופים החל מיום 1.1.17 ובכל 1 לחודש. היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לתשלום מיידי ותועבר לגביה באמצעות המרכז לגביית קנסות.

הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 11 חודשים בניכוי 30 ימי הפסילה המנהלית.

רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט לא יאוחר מיום 13.12.16 בשעה 12.00 וממועד ההפקדה תחושב הפסילה. גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד. אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, יפנה למזכירות בית המשפט.

הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שלא יעבור אותה עבירה בה הורשע או עבירות תוספת ראשונה ושנייה.

הנאשם יחתום תוך 30 ימים על התחייבות בסך של 7500 ש"ח שלא לעבור במשך 3 שנים את אותן עבירות בהן הורשע/עבירה של נהיגה בשכרות או תחת השפעת משקאות משכרים או נהיגה בפסילה אחרת ייאסר למשך 30 ימים.
באפשרות הנאשם לחתום על ההתחייבות במשרדי הסנגור.

זכות ערעור תוך 45 יום.
<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ב חשוון תשע"ז, 13/11/2016 במעמד הנוכחים.

טל אוסטפלד נאוי , שופטת, סגנית נשיאה

הוקלד על ידי סיגל קדוש