הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה ת"ד 6699-11-15

מספר פל"א 371826/2015

לפני כבוד ה שופטת רות וקסמן

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
יורם מיכאל אבירם ת.ז. XXXXXX538

נוכחים
ב"כ המאשימה עו"ד צעאדה ו/או עו"ד פרץ מימון
הנאשם וב"כ עו"ד טלמור ו/או עו"ד דור
פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
אני מגיש לביהמ"ש יפוי כח.

החלטה
המזכירות תעדכן המערכת הממוחשבת בפרטי יפוי הכח.
<#5#>

ניתנה והודעה היום ט' ניסן תשע"ז, 05/04/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ הנאשם:
מבקש לחזור מכפירה.

ב"כ המאשימה:
אני מסכימה.

החלטה
מתירה חזרה מכפירה.
<#2#>

ניתנה והודעה היום ט' ניסן תשע"ז, 05/04/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ המאשימה:
מודיע/ה על תיקון כתב האישום באופן שבמקום הרשום בסעיף 4 לעובדות יירשם: "כתוצאה, נהג האופנוע המעורב נחבל בגופו חבלות של ממש, חבלת ראש, חבלת חזה עם חבורה בריאה השמאלית כולל קרע בריאה, שברים בצלעות 2-5 משמאל, חבלת בטן כולל קונטוזיות בטחול וכן ניזוקו כלי הרכב."
כתב אישום מתוקן - מוגש.
החלטה
מאשרת תיקון כתב אישום – כמבוקש.
המזכירות תתייק כתב האישום המתוקן בתיקיית כתבי טענות.
<#3#>

ניתנה והודעה היום ט' ניסן תשע"ז, 05/04/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

ב"כ הצדדים:
הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.
בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו כבול להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.
ב"כ הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם על ידי הוא הבין אותו ומודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר.

הנאשם:
כתב האישום המתוקן הוקרא לי על ידי באי כוחי הבנתי אותו ואני מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן במסגרת הסדר.
הכרעת הדין
הנאשם הודה בכל העובדות הנטענות בכתב האישום המתוקן .
לפיכך, אני מוצאת את הנאשם אשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום המתוקן ומרשיעה אותו בהתאם.
<#4#>

ניתנה והודעה היום ט' ניסן תשע"ז, 05/04/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

טיעונים לעונש:
ב"כ המאשימה:
מדובר בעבירות של אי ציות לתמרור 301, נהיגה בקלות ראש, התנהגות הגורמת נזק וחבלה של ממש.
הנאשם נוהג משנת 83, צבר לחובתו 20 הרשעות קודמות.
גיליון הרשעות – מוגש ומסומן - ת/1.
ההסדר הוצג למעורב בתיק אשר נתן הסכמתו להסדר.
לנוכח כשלים ראייתיים תוקן כתב האישום לקולא, במסגרת הסדר עותרים לפסילה של 3 חודשים בניכוי 60 ימי פסילה מנהלית שרוצתה, פסילה עת 3 חודשים ל-3 שנים וקנס בסך 1500 ₪.
מתחם ענישה – על פי סעיף 40ג(א) לחוק העונשין ותיקון 113 שקובע כי רמת הענישה תהיה על פי עקרון ההלימה, הולם לאור הכשלים .

ב"כ הנאשם:
מצטרף/ת לדברי ב"כ המאשימה.
מבקש/ת לכבד את ההסדר הנעוץ בכשלים ראייתיים ולא בכדי תוקן כתב האישום לקולא לרבות הממצאים הרפואיים שנמצאו בכתב האישום ונמחקו לאור העובדה כי מעולם לא היו קיימים בחומר הראיות.
מדובר בת"ד בה מעורב נהג באופנוע ללא טסט שעל פי עד התביעה עקף אותו ורכב שלפניו שהיה במרחק 30 מטר ממנו במהירות תוך שהוא נסתר מעיני הנאשם עת עוקף רכבים מצד שמאל לפני הגעה לצומת.
לציין כי בכיוון נסיעת המעורב קיימים פסי האטה 4 במספר אותם עבר המעורב במהירות ולכך ניתן סיבה כי לא נמצאו במקום כלל ועיקר סימני בלימה של המעורב. ככל הנראה זה האחרון היה באוויר בעת הכניסה לצומת מפאת מהירותו.
מחדלי החקירה בתיק יורדים לשורשו של עניין עת הבוחן שואל את המעורב האם בוצעו שיפורים באופנוע אך לא בדק אותו ומסתמך על בדיקה באינטרנט על נתונים של האופנוע לגבי יכולות מהירות והספק ואף מקבל את "אמרת האינטרנט" כראיה ליכולותיו של האופנוע.
בנוסף מצא הבוחן כי כבל הברקס של האופנוע היה קרוע אך לא קובע האם זה כתוצאה מהתאונה או עובר לה דבר היכול להשליך על יכולתו של המעורב בעצמו למנוע את התאונה בהגיעו למהירות כזו בתוך העיר ואף גרם לחבלות אותם הוא נושא במחדליו הוא.
לאור כל האמור לעיל אני סבורים כי יש לכבד את ההסדר לאור רשלנותו התורמת של המעורב ובכך אנו סבורים גם שההסדר משקף לאשורה גם את העונש הראוי בשקלול כלל הראיות והטיעונים במסגרת העונש.
מבקש/ת לשלם את הקנס תוך 90 ימים.
מבקש ארכה להפקדת הרישיון למשך 90 ימים.

ב"כ המאשימה
מסכים/ה לאורכה להפקדת רישיון הנהיגה.

גזר-דין

בקביעת מתחם העונש ההולם את מעשה העבירה שביצע הנאשם, העיקרון המנחה הוא ההלימה, דהיינו יחס הולם בין חומרת המעשה בנסיבותיו ומידת אשמתו של הנאשם ובין סוג ומידת העונש המוטל עליו כאשר מדיניות הענישה אמורה להרתיע מפני ביצוע עבירות תנועה נוספות ולהעביר מסר באמצעות ענישה מחמירה על מי שבהתנהגותו מסכן משתמשי הדרך.

בשלב זה תמונת הראיות לא נפרסה בפני, ואולם חזקה על המאשימה באשר תמונת הראיות כולה פרוסה בפניה, כי בחנה היטב את חומר הראיות, נתנה דעתה לכל הטיעונים ושקלה את כל השיקולים הראויים בטרם הגיעה להסדר ותיקנה את כתב האישום.

מטעמי מדיניות משפטית ונוכח הלכת ביהמ"ש העליון בעניין כיבוד הסדרי טיעון, ולאחר ששקלתי הטיעונים, אתן ידי להסדר ואכבדו.

לאחר ששקלתי את השיקולים השונים ובחנתי טיעוני ב"כ הנאשם אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:

קנס
אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1500 ₪ .
הקנס ישולם תוך 90 ימים מהיום שאם לא כן יצבור הפרשי הצמדה וריבית פיגורים.
הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

פסילה בפועל
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים בניכוי 60 ימי פסילה מנהלית שרוצתה.
רישיון הנהיגה יופקד בבית המשפט לא יאוחר מיום 5.7.17 שעה 9:00 וממועד ההפקדה תחושב הפסילה.
גם אם לא יפקיד הנאשם את רישיונו, נחשב הוא פסול מלנהוג אך הפסילה תחושב ממועד ההפקדה בלבד.
אם אין לנאשם רישיון נהיגה בתוקף, עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין במזכירות בית המשפט.

פסילה על תנאי
הנני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים וזאת על-תנאי למשך 3 שנים. התנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינן.
זכות ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז תוך 45 ימים מהיום.
<#6#>

ניתנה והודעה היום ט' ניסן תשע"ז, 05/04/2017 במעמד הנוכחים.

רות וקסמן , שופטת

הוקלד על ידי איריס יזהר