הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה הפ"מ 11979-03-19

בפני
כבוד ה שופטת מגי כהן

מבקשת

מדינת ישראל

נגד

משיב
תאיה עבד אל לטיף

החלטה

לפני בקשה להארכת פסילה מנהלית לפי סעיף 50(א) לפקודת התעבורה למשך 30 ימים נוספים.

ב"כ המבקשת טוען , כי חקירת התאונה טרם הסתיימה ונדרשות פעולות חקירה שחלקן אינן בשליטת המבקשת, הכוללות בין השאר פנייה לגורמים אזרחיים .

ב"כ המשיב מתנגד לבקשה וטוען שעל בית משפט לבחון קיומן של ראיות לכאורה ומסוכנות וטען שוב בעניין זה. מבחינת איסוף הראיות, טען כי לא ברור מה זה "גורמים אזרחיים" וביקש שבית המשפט יבחן את הפנייה לגורמיים אזרחיים, איפה היא עומדת והאם יכולה להשפיע מהותית על הראיות בתיק. כמו כן , ביקש לבדוק האם נחקרו אנשים נוספים הקשורים לתאונה והאם נבדקה התנהגות הקורבן.
ב"כ המשיב הצהיר, כי החקירה הסתיימה ופעולות המשטרה כעת לא יכולו ת להשפיע מהותית על החקירה. כמו כן, טען לנסיבות אישיות של המשיב , שהוא בעל עסק לפינוי גרוטאות והפסילה מהווה פגיעה כלכלית קשה .

לאחר שבחנתי את טיעוני הצדדים ואת תיק החקירה שהוגש לעיוני, החלטתי להיעתר לבקשה, מהנימוקים הבאים :
הבקשה הוגשה מכוח סעיף 50 לפקודת התעבורה הקובע כדלהלן,
(א) עברו שלושה חדשים מיום שנפסל בעל רשיון לפי הסעיפים 46 או 47 ולא הוגש לבית המשפט אישום נגד בעל הרשיון על המעשה או על המחדל שבגללם נפסל – תבוטל הפסילה אלא אם כן הורה בית המשפט, מטעמים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו, להאריך את מועד הפסילה לתקופה שיקבע.
(ב) עברו ששה חדשים מיום שנפסל בעל רשיון לפי הסעיפים 46 או 47 ולא ניתן פסק דין לגבי המעשה או המחדל שבגללם נפסל – בטלה הפסילה, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.
מעיון בבקשה ובתיק החקירה , עולה כי המשיב הגיש בקשה לביטול פסילה מנהלית בתיק בפ"מ 2642-01-19 שנדחה ע"י בית משפט לתעבורה פתח תקוה -כב' השופטת שלזינגר שמאי.
על ההחלטה הוגש ערר לבית המשפט המחוזי ע"ח 41973-02-19 וכב' השופט טרסי דחה את הערר.
מהחלטה של כב' השופטת שלזינגר שמאי מיום 18/2/19 ומהחלטתו של בית משפט המחוזי - כב' השופט טרסי מיום 11/3/19 עולה כי שתי הערכאות בחנו את הראיות וקבעו שקיימות ראיות לכאורה ומסוכנות.

מצאתי קיומם של טעמים מיוחדים, המצדיקים הארכת תקופת הפסילה המנהלית ב-30 יום מנימוקים כדלקמן:
מאז מתן ההחלטה ע"י כב' השופט טרסי, נוספו ראיות כגון חו"ד בוחן מתאריך 11/3/19 אשר קבע כי התאונה יכלה להימנע ע"י הנהג.
כמו כן, מעיון ברשימת חומרי החקירה נראה כי נוספו ראיות כגון: דיסק עם תמונות מהזירה, שיחזור ודיסק עם הקלטות של שיחות למד"א.
אוסיף כי בתיק מזכר מיום 31/3/19 - במזכר ישנה פנייה לקבלת חומר נוסף עם פירוט נסיבות העיכוב וכן רישום ביומן תיק, מ יום 26/3/19 בעניין השלמת חקירה.

מעיון בתיק התביעה, עולה קיומה של תשתית ראייתית לכאור ית לאחריותו של המשיב לגר ימת התאונה ולתוצאותיה, במיוחד כאשר הבקשה, בשלב זה, הינה להארכת הפסילה למשך 30 ימים בלבד.

בנסיבות אלה ולאחר ששקלתי את הבקשה להאריך את תקופת הפסילה המנהלית למשך 30 יום בלבד, אני נעתרת לבקשה.

המזכירות תעביר את ההחלטה לצדדים ותחזיר את התיק למשטרה.

ניתנה היום, כ"ז אדר ב' תשע"ט, 03 אפריל 2019, בהעדר הצדדים.