הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בפתח תקווה המ"ש 5878-04-19

בפני
כבוד ה שופטת לאה שלזינגר שמאי

מבקשים

לילי גנאח

נגד

משיבים

  1. מדינת ישראל
  2. משטרת ישראל-פניות נהגים

החלטה

1. לפני בקשה להארכת מועד להשפט בגין דוח שנרשם לחובת המבקשת בעבירה של נהיגה במהירות מופרזת מיום 5.5.18.

2. לטענת המבקשת, היא לא קיבלה הודעת הקנס כיוון ששינתה כתובתה עוד ביום 1.1.18.

3. משחלף המועד לתשלום הקנס, והבקשה להישפט הוגשה לאחר המועד, הרי שהשתכללה הרשעתה של המבקשת בעבירה המיוחסת לה, אף אם לא שולם הקנס.

4. עפ"י תקנה 44 א לתקנות סד"פ- אישור מסירה שחזר בציון "לא נדרש" הינו אישור מסירה כדין.
חוק עדכון כתובת, תשס"ה סעיף 2(א) קובע כי - " חל שינוי בכתובת למשלוח דואר של תושב, חייב הוא למסור לפקיד הרישום הודעה על כך בתוך שלושים ימים מיום השינוי."
במקרה הנדון המבקשת הודיעה לדואר ישראל על שינוי כתובתה רק ביום 26.6.18, היינו למעלה מ-6 חודשים לאחר שינוי הכתובת. משכך, אין לה להלין אלא על עצמה.

5. גדרי הזמן הקבועים בחוק מחייבים ואין לסטות מהם. בית המשפט העליון בפסיקתו עמד על נחיצות ההגבלה בלוח הזמנים משיקולי הגנה על סופיות הדיון ויעילות ההליך, להוציא החריג של אי-ידיעת המבקש על אישום התלוי ועומד נגדו (ראו לענין זה רע"פ 2096/07 רייני נ' מ"י, וכן רע"פ 8927/07 אבו עסב נ' מ"י).

6. טענות בדבר אמינותן של מצלמות א3 לא מהוות טעם המצדיק את הארכת המועד להישפט.
לעניין טענת המבקש ל"עיוות הדין"בכל הנוגע למצלמות "א/3" לאור פסה"ד בתיק פל"א 4745-08-13 מדינת ישראל נ' איסמעיל בדראן ואח' (06.09.18) - בעפ"ת 7334-12-18 בן דוד נגד מדינת ישראל, (26.02.18), קבע לאחרונה ביהמ"ש המחוזי בירושלים כי:
"טענת המערער לפיה, כביכול, פסק דינו של בית משפט השלום לתעבורה בפל"א 4745-08-13 יכול להצדיק, הוא כשלעצמו, בקשה להארכת מועד להישפט כשנה לאחר ביצוע העבירות ולאחר שהקנסות שולמו, היא טענה שאינה יכולה להתקבל. משמעותה האמיתית של טענת המערער היא כי יש לראות בפסק-הדין בפל"א 4745-08-13 כאילו היה הוא תקדים מחייב או פסק-דין היוצר השתק פלוגתא בין המדינה ובין כל נאשם שהוא בעבירת תעבורה, שיסודה בצילום במצלמת א/3, גם לאחר שהנאשם הודה והורשע בביצוע עבירות אלו. טענה זו דינה להידחות.פשיטא שפסק-דין של בית משפט שלום - ובכלל זה פסק-הדין בפל"א 4745-08-13 - אינו בבחינת תקדים מחייב. וראו סעיף 20 לחוק-יסוד: השפיטה, שקובע כי הלכות בית המשפט העליון הן, והן בלבד, שמהוות תקדים מחייב".

7. זאת ועוד; העבירה נעברה ביום 05.05.18 והבקשה הוגשה ביום 15.4.19, קרי כשנה לאחר ביצוע העבירה וזאת ללא כל הסבר על השיהוי הרב בהגשת הבקשה.

8. בהתאם לפסיקה, הסבת דוח לאחר אינה מצדיקה הארכת המועד ואינה מהווה עיוות דין. ראה לעניין זה ע"פ 6920/07 חסון נ' מדינת ישראל וכן עפת (מרכז) 29393-11-09‏ ‏ שלום מיכאלי נ' מדינת ישראל.

9. לפיכך הבקשה נדחית.

10. בשולי הדברים יצויין, כי עקב תקלה בנט המשפט המסמכים שהגישה המבקשת ביום 23.6.19 לא הועברו לעיוני אלא רק ביום 6.1.20. לפיכך ההחלטה ניתנה רק עתה.

ניתנה היום, י"ב טבת תש"פ, 09 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.