הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בעכו תת"ע 6247-06-18

לפני כבוד השופטת אסתר טפטה–גרדי

בעניין:

1 מדינת ישראל
באמצעות עו"ד ליאור דוד

המאשימה

נגד

1 אבראהים דאוד
באמצעות עו"ד ויאם זועבי

הנאשם
גזר דין

1. הנאשם הורשע, על פי הודאתו, בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה (מעולם).

2. על פי עובדות כתב האישום, ביום 29.5.18, בשעה 23:30, נהג הנאשם ברכב פרטי, תוצרת "מזדה", מ.ר. 4827850, בחנתון, ללא שהוציא רישיון נהיגה מעולם.

3. המאשימה עתרה למאסר, מאחורי סורג ובריח, שנע בין 15 יום ועד 18 חודשים, מאסר על תנאי, פסילה ארוכה, שנעה בין 6 חודשים ל-60 חודשים, פסילה על תנאי וקנס. צוין שמדובר בעבירה חמורה, המסכנת את משתמשי הדרך.
ב"כ הנאשם טען, מנגד, שמדובר בנאשם, בן 20, נעדר עבר תעבורתי או פלילי, הודה בהזדמנות הראשונה, ונטל אחריות על מעשיו. לאחר ביצוע העבירה הסיר את המחדל והוציא רישיון נהיגה, ביום 4.7.18. הנאשם יתום מאב, מתגורר עם אמו , הנזקקת לטיפולים רפואיים, ודואג להסעתה. ההגנה עתרה להטיל על הנאשם 7 ימי מאסר, מאחורי סורג ובריח, החל מיום 25.8.19, חלף פסילה בפועל, וענישה צופה פני עתיד, בדמות מאסר על תנאי וקנס.

תסקיר שירות המבחן
מתסקיר המבחן, מיום 26.6.19, עולה שהנאשם, בן 20, רווק, עובד בעבודות מזדמנות. לדבריו, בעת הארוע טעה בשקול דעתו, נוכח קונפליקט בו היה שרוי עם בני משפחתו. שי רות המבחן התרשם שהנאשם מצוי בעיצומו של גיבוש זהותו האישית, ו כיום הוא מודע יותר לבעייתיות שבמעשיו ולהשלכותיהם. הוטעם שלנאשם קושי לשלוט בדחפיו, אולם נראה שההליך המשפטי הנוכחי חידד עבורו את חומרת מעשיו והתנהגותו ומהווה גורם הרתעה עבורו. בכדי להקטין את הסיכון להישנות עבירות דומות בעתיד, תכנן השירות לשלבו בטיפול אולם הנאשם לא התייצב לשני מפגשים אליהם זומן. נוכח האמור צוין פער בין הצהרותיו ונכונותו לטיפול, והשירות נמנע מלבוא בהמלצה טיפולית. הומלץ לשקול הטלת ענישה מרתיעה ומציבת גבולות, באמצעות מאסר, בעבודות שירות, לצד עונש מאסר מותנה, לתקופה משמעותית, קנס ופסילה.

4. נהיגת רכב בידי מי שאינו מורשה עולה כדי פגיעה בערכים החברתיים של בטחון הציבור, ציות לחוק, וכן פגיעה באינטרס הציבורי המחייב הרשאה לנהיגה ברכב, לאחר שנבחנים כישוריו והתאמתו של הנהג בידי הגורמים המוסמכים לכך.

מדיניות הענישה
5. בתעא (חי') 3420-09-16 מדינת ישראל נ' פאדי אבו חמוד (5.12.17), הורשע הנאשם בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח, כשלחובתו עבירה דומה משנת 2006. כב' השופט גיל קרזבום התחשב לקולא בהודאתו המידית של הנאשם, העובדה שמאז 2006 לא ביצע עבירת תעבורה חמורה, נסיבותיו האישיות, מצבו הכלכלי ומאמציו להסדיר רישיון, והטיל עליו פסילה לתקופה של 9 חודשים, פסילה מותנית, בת חצי שנה, למשך 3 שנים, מאסר מותנה, בן 4 חודשים, למשך 3 שנים, והתחייבות כספית בסך 5,000 ₪.

6. בפל (י-ם) 7562-05-16 מדינת ישראל נ' אחמד עבד אלחלים (17.12.17) – הורשע נאשם בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא תעודת ביטוח. לנאשם זו עבירה שניה מסוגה, ובוצעה זמן קצר לאחר שסיים לרצות את מאסרו ובעבירה נוספת של נהיגה בזמן פסילה, אולם מאז ביצוע העבירות חלפו כ- 3 שנים. שירות המבחן המליץ שלא להטיל מאסר בפועל, בציינו שהנאשם מביע רצון להשתקם. הושתו עליו צו של"צ בהיקף של 250 שעות, צו מבחן לשנה, קנס בסך 1,000 ₪, פסילה בת 10 חודשים, פסילה על תנאי, לשנה, למשך 3 שנים, מאסר מותנה, בן חצי שנה, למשך 3 שנים.

7. בעפ"ת (י-ם) 52021-04-13 מדינת ישראל נ' עבאסי (11.6.13), בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, בפעם הראשונה, כשהנאשם, צעיר בן 21, אימץ בית המשפט המחוזי את גזר דינו של בית משפט קמא, אשר קבע שמתחם הענישה במקרים אלה נע בין מאסר מותנה למאסר ימים, וקבע בנסיבות שאין מקום לשלוח את הנאשם מאחורי סורג ובריח. כב' השופט א' כהן הותיר את המאסר המותנה שנקבע ל – 3 חודשים, למשך שנתיים, ופסילה על תנאי של 3 חודשים למשך 3 שנים, אולם האריך את תקופת הפסילה ל – 12 חודשים, קבע שאין לאפשר למשיב לגשת למבחנים הקשורים ברישיון הנהיגה בתקופה זו והעמיד את הקנס על סך 3,000 ש"ח.

8. בעפ"ת 22585-11-12 מדינת ישראל נ' אשורוב (מחוזי באר שבע) (3.12.12) הורשע המערער, הנעדר עבר תעבורתי, בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם, על קטנוע. בית משפט קמא גזר עליו 15 ימי מאסר בפועל, שמונה חודשי פסילה (בציינו שהנאשם יכול ללמוד נהיגה), מאסר מותנה של חצי שנה למשך 3 שנים, פסילה מותנית, בת 4 חודשים, למשך 3 שנים, וקנס בסך 1,500 ₪. במסגרת הערעור בוטל רכיב המאסר בפועל. צוין שבנסיבות בהן עברו של הנאשם נקי, הודאה מהירה, לצד נהיגה על רכב קל, מצויה העבירה ברף הנמוך של מתחם העונש. יתר רכיבי הענישה נותרו על כנם.

9. ברע"פ 2931/14 שגיא ברק נ' מדינת ישראל (12.5.14) נדון נהג קטנוע, בלתי מורשה, ל - 14 ימי מאסר בפועל, 3 חודשי מאסר מותנה ל-3 שנים ו-3 חודשי פסילה בלבד, לאחר שנשקלו שיקולי שיקום של הנאשם, אסיר משוחרר בהליך שיקומי, כשהנאשם בעל הרשעות תעבורה דומות ועבר פלילי. בית המשפט העליון אישר את גזר הדין של כב' השופט א' טננבוים, בבית משפט קמא, בו צוין שמתחם הענישה בעבירה מסוג זה נע בין 7 ל – 21 ימי מאסר בפועל, בנוסף לרכיבי ענישה נוספים.

10. בתת"ע 4354-06-14 מדינת ישראל נ' אבו קטיש – הנאשם הורשע בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה ונדון ל מאסר של 5 ימים ומאסר על תנאי של חודש. כב' השופט א' טננבוים ציין שמתחם הענישה נע בין מאסר קצר של ימים למאסר ארוך יותר שיכול להיות בעבודות שירות הכל בהתאם להקשר ולנסיבות ודן את הנאשם כאמור לאחר שהנאשם הסיר את המחדל והוציא רישיון נהיגה.
11. בתת"ע (ים) 7954-03-11 מדינת ישראל נ' נאבלסי מיום (17/5/12), צעיר מתחת לגיל 21 שעבר עבירה אחת, הוציא רישיון נהיגה, ועל פי התסקיר הפנים את חומרת מעשיו , נדון למאסר מותנה של 4 חודשים למשך 3 שנים, פסילה לחודשיים, פסילה על תנאי של 5 חודשים, למשך 3 שנים, וקנס בסך 1,200 ₪.
12. בתת"ע 2148-03-16 מדינת ישראל נ' עואד פואד (19.7.18), בהרשעה בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם, כשתוקף הרישיון פקע מזה כשנה, ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה, כשהנאשם נעדר עבר תעבורתי או פלילי, הודה והסדיר את רישיון הנהיגה, נדון הנאשם על ידי מותב זה למאסר מותנה, בן חודשיים, למשך 3 שנים, פסילה בת 6 חודשים, פסילה על תנאי, בת 3 חודשים, למשך שנתיים, וקנס בסך 1,500 ₪. ערעור שהוגש נדחה, בהסכמת המערער.
13. עיון בפסיקה, בנסיבות דומות, מלמד על מתחם ענישה הכולל, בעבירה ראשונה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, לעיתים, הטלת מאסר בפועל, קצר, או צו של"צ (לצד רכיבי ענישה נוספים), ובמקרים בהם הוסר המחדל והנאשם נעדר עבר תעבורתי ופלילי הסתפקות בהטלת מאסר מותנה, פסילה של מספר חודשים, פסילה על תנאי וקנס.

קביעת העונש הראוי לנאשם

14. אין מחלוקת שענייננו בעבירה חמורה, שהסיכון הכרוך בה למשתמשי הדרך ולנהג עצמו הוא רב וממשי. עם זאת, טרם גזירת העונש יש לבחון נסיבותיו של כל מקרה.

15. הנאשם נעדר עבר תעבורתי או פלילי , הודה בהזדמנות הראשונה, תיקן את המחדל והוציא רישיון נהיגה. הסיכון להישנות העבירה פחת באופן משמעותי. סנגורו ציין שנסיבותיו האישיות מיוחדות, הוא יתום מאב, מתגורר עם אמו, ומלווה אותה לטיפולים.

16. מתסקיר המבחן עולה, שהנאשם, בן 20, ההליך המשפטי הנוכחי חידד עבורו את חומרת מעשיו והתנהגותו ומהווה גורם הרתעה עבורו. שירות המבחן סבר שיש לשלבו בהליך טיפולי, אולם הנאשם לא התייצב לשני מפגשים שנקבעו לו, והשירות נמנע מלתת המלצה טיפולית. הומלץ על הטלת מאסר, בעבודות שירות, שיהא בו ענישה מרתיעה ומציבת גבולות, לצד עונש מאסר מותנה, לתקופה משמעותית, קנס ופסילה.

17. בהודעה שהגיש לבית המשפט, ביום 7.7.19 , מסר הנאשם שהוא מעדיף רכיב של מאסר קצר על פני פסילה.

18. בנסיבות אלה, לאחר ששמעתי את ב"כ הצדדים וטיעוניהם, שקלתי את האינטרס הציבורי, עיינתי בפסיקה, נתתי דעתי לכך שמדובר בעבירה חמורה, מחד גיסא, אך מאידך גיסא, התרשמתי שעברו התעבורתי נקי, והנאשם הסדיר את רישיון הנהיגה, והסכים למאסר, בן 7 ימים, חלף פסילה, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

7 ימי מאסר בפועל.

הנאשם יתייצב למאסרו בבית סוהר ימ"ר קישון, ביום 25.8.19 עד השעה 10:00, או על פי החלטת שב"ס, כשברשותו תעודת זהות או דרכון.

על הנאשם לתאם את הכניסה למאסר, כולל האפשרות למיון מוקדם, עם ענף אבחון ומיון של שב"ס, טלפונים: 08-XXXX377, 08-XXXX336.

להבטחת התייצבותו לריצוי עונשו, יחתום הנאשם על ערבות עצמית בסך 5,000 ₪, וניתן כנגדו צו עיכוב יציאה מהארץ. אם לא יחתום הנאשם על הערבות כנדרש, ייעצר ויחל בריצוי עונשו באופן מיידי.

2. חודשיים מאסר על תנאי למשך שנתיים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתקופה הנ"ל עבירה של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רשיון נהיגה.

3. פסילה מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה לתקופה בת 3 חודשים, וזאת על תנאי למשך שנתיים לבל יעבור עבירה בה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה ל פקודת התעבורה.

4. תשלום קנס בסך 1,000 ש"ח. הקנס ישולם ב- 4 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מתאריך 1.9.2019 היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לפירעון מיידי.

המזכירות תנפיק שוברים בהתאם.

הודעה לנוכחים הזכות לערער על גזר הדין בתוך 45 יום.

ניתן היום, כ"ב תמוז תשע"ט, 25.7.19 במ עמד הצדדים.