הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בעכו תת"ע 10938-02-17

לפני כבוד השופטת אסתר טפטה–גרדי

בעניין:

1 מדינת ישראל
באמצעות עו"ד תומר יצחקי

המאשימה

נגד

1 נאיל נעיראת
באמצעות עו"ד נואף עזאם

הנאשם
גזר דין
1. הנאשם הורשע, על פי הודאתו, בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה (מעולם) ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה .

2. על פי עובדות כתב האישום, ביום 31.10.16, סמוך לשעה 11:35 , נהג הנאשם ברכב פרטי, תוצרת "שברולט", מ.ר. 2395160, בשכונת אלפואר, ללא שהוציא רישיון נהיגה מעולם וללא תעודת ביטוח תקפה .

3. ב"כ המאשימה עתר לעונש של מאסר בפועל, תוך הפעלת מאסר מותנה, במצטבר, כך שסך כל המאסר לא יפחת מ- 8 חודשים, פסילה בפועל למשך 3 שנים, מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס מרתיעים. הוטעם שלנאשם רישום פלילי, שכולל הרשעה אחת, ועבר תעבורתי שכולל 4 הרשעות קודמות, שתיים מהן בעבירה זהה. הרשעה אחרונה היא בתיק 1678-06-17, מיום 7.3.19, בגינה ה ושת עליו, בין היתר, מאסר מותנה בן 6 חודשים, שלטענת המאשימה בר הפעלה בתיק שלפני. צוין שלנאשם ניתנה הזדמנות , לפני כארבעה חודשים בלבד, כשלא הושת עליו מאסר בפועל, על אף שדובר בעבירה שניה מסוגה, והנאשם תוך זמן קצר שב ונהג ללא רישיון נהיגה. בית המשפט הופנה לפסיקה תומכת.

הסנגור, עתר, מנגד, שלא להשית מאסר בפועל. צוין שהעבירה בתיק שלפני בוצעה טרם ההרשעה בתיק 1678-06-17 , אליו הפנתה המאשימה. כן צוין שהנאשם הורשע בשני תיקים קודמים שצורפו, 1678-06-17 ו-1677-06-17 ובהיסח הדעת התיק הנוכחי לא צורף אליהם. צוין שהעבירות הקודמות בוצעו כשברשותו רישיון נהיגה פלסטיני, והנאשם סבר ש מותר לו לנהוג בארץ. הוטעם שמאז בוצעה העבירה האחרונה, לא בוצעה כל עבירה נוספת. צוין שהנאשם, בן 41, אב ל-3 ילדים, מפרנס יחיד, תושב האזור, בעל אישור שהיה בארץ, שאינו רשאי להוציא רישיון נהיגה בישראל, מפאת העדר תעודת זהות ישראלית. אמו נרצחה לנגד עיניו, בהיותו בן 16, והוא עצמו נורה ונפצע.

מדיניות הענישה
4. בעפ"ת 14676-11-16 קולחידה(אסיר) נ' מדינת ישראל (26.1.17), בהתייחסה למתחם הענישה בעבירות של נהיגה ללא רישיון מעולם, נהיגה ללא תעודת ביטוח ורישיון רכב שפקע פחות משישה חודשים, ציינה כב' השופטת נ' בכור:
"אין חולק כי העבירות אותן ביצע המערער הינן מהחמורות, בעיקר מקום בו מדובר בנהיגה ללא רישיון נהיגה, שמעולם לא הוצא.
ואולם, הגם שמדיניות הענישה בגין העבירות בהן הורשע המערער, כוללת פסיקה רבה שעניינה הטלת מאסרים בפועל על נאשמים, הרי שיש טעם של ממש בטענות המערער לפיהן הרף התחתון של מתחם הענישה אינו עומד על מאסר בפועל... ".

5. בעפ (ב"ש) 7971-03-18 מדינת ישראל נ' איברהים אבו מדיעם (27.10.19) – הורשע נאשם, בפעם השניה, בעבירה של נהיגה ללא רישיון, וכן הורשע בעבירה של נהיגה ללא תעודת ביטוח. צוין שהעבירה בוצעה כחצי שנה לפני סיום המאסר המותנה שנגזר על הנאשם בגין העבירה הדומה הקודמת, הנאשם לא ביצע עבירה נוספת, למעט העבירה המיוחסת לו, ונעדר עבר פלילי. הנאשם, צעיר, בן 30, שאינו מצליח להוציא רישיון, עקב נסיבות רפואיות חריגות. נוכח פוטנציאל שיקום אמיתי, בית המשפט האריך את המאסר המותנה, בשנתיים, השית פסילה בת שנתיים, והתחייבות בת 5,000 ₪.

6. בתעא (חי') 3420-09-16 מדינת ישראל נ' פאדי אבו חמוד (5.12.17), הורשע נאשם בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח, כשלחובתו עבירה דומה משנת 2006. כב' השופט גיל קרזבום התחשב לקולא בהודאתו המידית של הנאשם, העובדה שמאז 2006 לא ביצע עבירת תעבורה חמורה, נסיבותיו האישיות, מצבו הכלכלי ומאמציו להסדיר רישיון, והטיל עליו פסילה לתקופה של 9 חודשים, פסילה מותנית, בת חצי שנה, למשך 3 שנים, מאסר מותנה, בן 4 חודשים, למשך 3 שנים, והתחייבות כספית בסך 5,000 ₪.

7. בפל (י-ם) 7562-05-16 מדינת ישראל נ' אחמד עבד אלחלים (17.12.17) – הורשע נאשם בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא תעודת ביטוח. לנאשם זו עבירה שניה מסוגה, ובוצעה זמן קצר לאחר שסיים לרצות את מאסרו ובעבירה נוספת של נהיגה בזמן פסילה, אולם מאז ביצוע העבירות חלפו כ- 3 שנים. שירות המבחן המליץ שלא להטיל מאסר בפועל על מנת לא לפגוע בסיכוייו לשיקום בציינו שהנאשם מביע רצון להשתקם. בית המשפט גזר עליו צו של"צ בהיקף של 250 שעות, צו מבחן לשנה, קנס בסך 1,000 ₪, פסילה לתקופה של 10 חודשים, פסילה על תנאי לשנה למשך 3 שנים, ומאסר מותנה לחצי שנה למשך 3 שנים.

8. ברע"פ 2931/14, שגיא ברק נ' מדינת ישראל (12.5.14) נדון נהג קטנוע, בלתי מורשה, ל - 14 ימי מאסר בפועל, 3 חודשי מאסר מותנה ל-3 שנים ו-3 חודשי פסילה בלבד, לאחר שנשקלו שיקולי שיקום של הנאשם, אסיר משוחרר בהליך שיקומי, כשהנאשם בעל הרשעות תעבורה דומות ועבר פלילי. בית המשפט העליון אישר את גזר הדין של כב' השופט א' טננבוים, בבית משפט קמא, בו צוין שמתחם הענישה בעבירה מסוג זה נע בין 7 ל – 21 ימי מאסר בפועל, בנוסף לרכיבי ענישה נוספים.

9. בתעא (ב"ש) 3725-02-14 מדינת ישראל נ' אבו עמרה סמאחה (26.4.15), בעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, בפעם השניה, כשהעבירה הראשונה בוצעה כשש שנים קודם לכן, חודשיים לאחר שלנאשם מלאו 18 שנים, עברו הפלילי נקי, ועברו התעבורתי קל, כשהנאשם באותו מקרה נהג בחניה הסמוכה למרכז מסחרי, וקיימות נסיבות אישיות יחודיות, גזר עליו בית המשפט 5 חודשי מאסר על תנאי, 24 חודשי פסילה, התחייבות בסך 3,000 ₪ וקנס בסך 250 ₪.
10. עיון בפסיקה מלמד על מתחם ענישה הכולל בעבירה שניה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, עם קיומו של אופק שיקומי או נסיבות אישיות י יחודיות, מאסר בפועל, קצר, או צו של"צ, או הסתפקות במאסר מותנה, פסילה עד 24 חודשים, פסילה על תנאי וקנס.

קביעת העונש הראוי לנאשם

11. אין מחלוקת שעבירה של נהיגה בידי בלתי מורשה היא עבירה שרף חומרתה גבוה במיוחד, והסיכון הכרוך בה למשתמשי הדרך ולנהג עצמו הוא רב וממשי.

12. בענייננו מדובר בעבירה שלישית מסוגה. לחובת הנאשם 2 הרשעות דומות, האחת , מיום 7.3.19, והשניה , מיום 27.3.11. בגין ההרשעה, מיום 7.3.19, בתיק 1678-06-17, בעבירות של נהיגה על ידי בלתי מורשה ואי ציות לשוטר, הושתו על הנאשם מאסר מותנה, בן 6 חודשים, למשך 3 שנים, פסילה לתקופה של 10 חודשים, פסילה מותנית, בת 8 חודשים, למשך 3 שנים. יצוין שהמאסר אינו בר הפעלה בתיק שלפני, שכן העבירה שלפני בוצעה ביום 31.10.16, טרם מתן גזר הדין בתיק 1678-06-17 .
לחובת הנאשם הרשעות נוספות בגין נהג המסיע נוסע במושב אחורי לא חגור (משנת 2010), ונהיגה בכוון ההפוך בכביש חד-סטרי (משנת 2010).

13. הסנגור טען שנסיבותיו האישיות של הנאשם יחודיות ומורכבות . לדבריו, הנאשם , אב ל-3 ילדים, מפרנס יחיד, אוחז באישור שהיה חוקי בארץ, א ולם אינו רשאי להוציא רישיון נהיגה, אמו נרצחה לנגד עיניו בהיותו נער, והוא עצמ ו נורה ונפצע.
14. בחנתי את מכלול השיקולים בתיק שלפני. מחד גיסא, אכן מדובר בעבירה חמורה שבוצעה זו הפעם השלישית. מאידך גיסא, נסיבותיו האישיות של הנאשם, כפי שהונחו לפני , יחודיות . לדברי סנגורו הנאשם שוהה בארץ באופן חוקי אולם אינו רשאי להוציא רישיון, ונסיבות חייו האישיות מורכבות. זאת ועוד, העבירה בתיק שלפני בוצעה לפני כשלוש שנים, טרם בוצעו העבירות בתיקים שאוחדו, בהם ניתן גזר דין ביום 7.3.19. העבירה הקודמת הדומה בוצעה לפני למעלה משנתיים והעבירה שלפניה לפני כתשע שנים. מאז ביצוע העבירה בתיק שלפני , לא נרשמה לחובת הנאשם עבירה נוספת. יצוין שבניגוד לטענת המאשימה, כנגד הנאשם לא עומד ותלוי מאסר מותנה בר הפעלה, ועניין זה גם הובא במסגרת שיקולי לקולא.
במקרים רבים עבירה שלישית של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם, תוביל להשתת מאסר, אולם בנסיבות המקרה היחודיות שהוצגו לפני, אני סבורה שיש לתת לנאשם הזדמנות נוספת ואחרונה לתקן דרכיו, טרם יושת עליו מאסר. עם זאת, יש לאזן זאת זאת באמצעות ענישה מרתיעה, פסילה ארוכה ומוחשית, בת 24 חודשים, שתתן ביטוי הולם למעשיו. לצד זה יש להטיל על הנאשם קנס, וענישה הצופה פני עתיד, שתרתיעו מלשוב ולבצע עבירות תעבורה חמורות - מאסר על תנאי, פסילה על תנאי והתחייבות.

15. על כן, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

1. אני דנה את הנאשם ל – 3 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתקופה הנ"ל עבירה של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רשיון נהיגה.

2. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה וזאת לתקופה של 24 חודשים.
לתשומת לב הנאשם חובה על עליו להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית משפט לתעבורה או להמציא תצהיר על העדר רישיון נהיגה ואם הופקד רישיון נהיגה בתיק אחר תימסר הודעה על כך למזכירות בית משפט לתעבורה.
יובהר כי אם הנאשם לא יפקיד את רישיונו במועד מחד עלול להיחשב כפסול ומאידך מניין הפסילה לא יחל בהעדר הפקדה כאמור.
3. אני פוסלת את הנאשם מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה לתקופה בת 6 חודשים, וזאת על תנאי למשך שנתיים לבל יעבור עבירה בה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה ל פקודת התעבורה.

4. אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ש"ח. הקנס ישולם ב- 5 תשלומים חודשיים שווים ורצופים החל מתאריך 1.3.20. היה והקנס או שיעור משיעוריו לא ישולם במועד, תעמוד יתרת הקנס לפירעון מיידי. אם קיים פיקדון יקוזז סכום הקנס מהפיקדון.
על הנאשם לפנות לדואר לשם תשלום הקנס עם הצגת תעודת זהות.

5. חתימה על התחייבות כספית על סך 2,500 ₪ להמנע מלבצע את העבירה בה הורשע בתיק זה, וזאת למשך שנתיים מהיום.

הנאשם יחתום על ההתחייבות בתוך עשרה ימים, ואם לא יעשה כן ייאסר למשך שבעה ימים.
זכות ערעור לבית משפט המחוזי בחיפה תוך 45 יום.

ניתנה היום, ב' שבט תש"פ, 28 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.