הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בעכו ת"ד 3035-08-15

בפני
השופט אבישי קאופמן

בעניין:
מדינת ישראל

המאשימה

נגד

אמין סואעד

הנאשם

גזר דין

בתיק זה הורשע הנאשם, על פי הודאתו, בעבירות של נהיגה בשכרות, אי ציות להוראות שוטרים ונהיגה בלא ביטוח.

על פי המתואר בכתב האישום נהג הנאשם ברכבו ביום 16.5.14, וכאשר הורו לו השוטרים שנסעו בניידת משטרה לעצור, סירב לעשות כן וניסה להתחמק בנסיעה מהירה, עד אשר השוטרים השיגו אותו והצליחו לחסום את דרכו. לאחר שנעצר נערכה לנאשם בדיקת נשיפה בה נמצא אצלו ריכוז אלכוהול בשיעור של 770 מגאללא"נ, וזאת לעומת הרמה המותרת בחוק של 240 מגאללא"נ בלבד. עוד התברר כי הנאשם נוהג ברכב בלא ביטוח.

ב"כ המאשימה טען כי מדובר בעבירות חמורות ביקש להשית על הנאשם מאסר בפועל לתקופה של מעל לשישה חודשים , מאסר על תנאי, פסילה בפועל לתקופה ארוכה של 30 חודשים לפחות , פסילה על תנאי, קנס והתחייבות כספית.

המאשימה הציגה את עברו התעברותי של הנאשם אשר מחזיק ברשיון נהיגה מאז שנת 1997, ולחובתו 17 הרשעות קודמות, כול ן מסוג ברירת משפט.

הסניגור ציין כי מדובר בנאשם נשוי ואב לשישה, אשר עברו מעיד כי מדובר במקרה יוצא דופן. הסנגור הסביר כי התנהגותו לאחר שהורו לו השוטרים לעצור היא תוצר לוואי של השכרות בה היה שרוי, וביקש להטיל על הנאשם עונש צופה פני עתיד.

המדובר בשתי עבירות חמורות מאוד. הנהיגה הינה פעולה מסוכנת אותה יש לבצע בזהירות, מתוך ריכוז ותשומת לב מלאים, ואין ספק כי מי שמצוי תחת השפעה משכרת של משקה אלכוהולי אינו יכול לנהוג כאמור, והדבר עלול לגרום, וכבר גרם, לתאונות אשר תוצאותיהן עלולות להיות חמורות. כך, גם עבירת אי הציות להוראות שוטרים תוך נסיון בריחה בכביש ציבורי.

כפי שכבר ציינתי לא אחת, בעבירות מסוג זה אין בדרך כלל מקום להקלה והתחשבות ומן ההכרח להעביר בפסק הדין מסר ברור, תקיף וחד משמעי לפיו נהג שנמלט משוטרים, ייענש בחומרה. התנהגות מסוג זה מהווה גם זלזול בשלטון החוק ופריקת עול וגם מסכנת את הציבור. מרדף משטרתי אחרי נהג בורח מסכן לא רק את הנהג עצמו השוטרים, אלא גם אזרחים תמימים הנקלעים לזירה, ואירועים דומים בעבר כבר גבו לא אחת קורבנות מצד משתמשי דרך שאין להם דבר עם המרדף עצמו.

מתחם הענישה הראוי בגין עבירת הנהיגה בשכרות הינו של פסילת רשיון לתקופה שבין הפסילה המינימלית הקבועה בחוק ועד מספר שנים, לצד מאסר מותנה (ככל שמדובר בעבירה ראשונה מסוגה), ואילו לגבי עבירת אי הציות תנוע הענישה הראויה בין מאסר מותנה ועד למאסר בן מספר חודשים וזאת לצד פסילה משמעותית של רשיון הנהיגה.

במקרה דנן, בצירוף שתי העבירות, סבורני כי המתחם הראוי הינו של מאסר בן מספר חודשים, לצד פסילת רשיון לתקופה שבין 30 ל -60 חודשים.

כמפורט לעיל, אין בעברו של הנאשם עבירות דומות, או עבירות חמורות אחרות, לא בתחום התעבורה ולא בתחום הפלילי, כך שאני מוכן לקבל את טענת סנגורו כי מדובר באירוע חד פעמי, שאינו משקף את התנהגותו הרגילה. עם זאת אציין, כי מספרן הגדול יחסית של ההרשעות, לרבות הרשעה חוזרת בנהיגה או הסעת נוסעים בלא חגורת בטיחות, אינה מעידה על נהיגה זהירה. מי שנוהג באופן תדיר בלא חגורת בטיחות או מסיע נוסעים באופן זה, מגלה כי הוא אינו מודע או מזלזל בכללי הבטיחות הבסיסיים בכביש.

רשיונו של הנאשם נפסל על ידי עד תום ההליכים בהחלטה מיום 15.5.16, תוך שאני מסייג את הפסילה וקובע שלא תחול על נהיגת מלגזה בשטח המפעל בו עובד הנאשם. כפי שנקבע בפסיקה לא אחת, אין לקבל סיוג פסילה אשר מרוקן אותה מתוכנה, אולם ראוי לאפשר לאדם לעבוד לפרנסתו כאשר הסיכון לציבור כתוצאה מסיוג הפסילה הינו מזערי, וזאת בהתחשב בעובדה כי מדובר בנהיגה בשטח מצומצם, בתוך שטח מפעל, במהירות נמוכה וללא הסעת נוסעים. ראו לעניין זה למשל רע"פ 4265/12 ויטלי אליזרוב נ' מדינת ישראל, וע"פ 3708/08 ג'לאל טואפרה נ' מדינת ישראל.

אשר על כן לאחר שנתתי דעתי לחומרת העבירות, עברו התעבורתי ושקלתי את נסיבותיו האישיות של הנאשם ונסיבות ביצוע העבירה ראיתי לנכון לפסוק כדלהלן:

* אני דן את הנאשם לשלושה חודשים מאסר בפועל, אשר ירוצו בעבודות שירות, ביד עזרא ושולמית, כמפורט בחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות מיום 9.1.2017.

הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 8.6.17 בשעה 8:00 ביחידת עבודות השירות במתחם משטרת טבריה.

הנאשם מוזהר כי הפרת תנאי עבודות השירות תביא להפסקתן באופן מנהלי וריצוי העונש במאסר של ממש.

* אני דן את הנאשם לארבעה חודשים מאסר על תנאי למשך שלוש שנים, והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור בתקופה הנ" ל עבירה של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בשכרות או אי ציות להוראות שוטרים.

* אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 36 חודשים.

אני מסייג את הפסילה כך שלא תחול על נהיגת מלגזה לצרכי עבודתו של הנאשם בתחומי מפעל סטנלי בכרמיאל.

הפסילה תחושב מיום הפקדת הרשיון בהתאם להחלטה בדבר פסילה עד תום ההליכים שהוזכרה לעיל.

* אני פוסל את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים וזאת על תנאי למשך שנתיים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה בה הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השניה לפקודת התעבורה ויורשע בה.

* לאור מאסרו, אינני גוזר על הנאשם קנס, ואני מורה לו לחתום על התחייבות כספית על סך 4000 ₪ להמנע מלבצע עבירות בהן הורשע בתיק זה שנתיים מהיום. ההתחייבות תיחתם בתוך 14 יום, שאם לא יחתום ייאסר למשך עשרה ימים.

המזכירות תמציא החלטה זו לידי הממונה לעבודות שירות.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 45 ימים.

ניתן היום, 18 בינואר 201718 ינואר 2017, במעמד הנאשם, בא-כוחו עו"ד גב' אוחנה מטעם הסנגוריה הציבורית וב"כ המאשימה עו"ד ג'לאל עוידה.

לנוכח סיום תפקידי בבית המשפט בעכו, ניתן גזר הדין בהיכל המשפט בחיפה.