הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בעכו פל"א 932-04-17

936-04-17

מספר פל"א 148575/2017

לפני כבוד ה שופטת אסתר טפטה–גרדי

המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשם
נידא ברמכי ת.ז. XXXXXX441

<#1#>
נוכחים:
בא כוח המאשימה – עו"ד ג'לאל עוידה
הנאשם – נוכח
הסנגור – עו"ד פאדי שרקאוי

פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
התיק קבוע למתן גזר דין.

<#2#>
גזר דין
הנאשם הורשע, על פי הודאתו, בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא ביטוח ונהיגה כשרישיון נהיגה פקע. מדובר באירוע מיום 4.4.17.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון אשר מצאתי אותו סביר, בהתאם להסדר בין הצדדים אשר הוצג בדיון מיום 5.4.17 אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

שישה חודשים של מאסר בפועל.

אני מורה על הפעלת מאסר מותנה לתקופה של 3 חודשים, שנגזר על הנאשם בתיק שמספרו:
1194-01-16 ביום 2.11.16 לריצוי באופן מצטבר כך שירצה הנאשם סך הכל 6 חודשים מאסר.

עונש המאסר ירוצה בעבודות שירות, בבית אבות מלון פלאס, כמפורט בחוות דעתו של הממונה על עבודות השירות מיום 3.7.17.

הנאשם יתייצב לתחילת ריצוי עונשו ביום 24.8.17 בשעה 8:00 ביחידת עבודות השירות במתחם תחנת משטרת טבריה.

הנאשם מוזהר כי הפרת תנאי עבודות השירות תביא להפסקתן באופן מנהלי וריצוי העונש במאסר של ממש.

אני דנה את הנאשם לשמונה חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים לבל יעבור בתקופה הנ"ל עבירה של נהיגה בזמן פסילה או נהיגה ללא רישיון נהיגה.

אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 24 חודשים במצטבר לכל פסילה אחרת.

כפי שעולה מכתב האישום, ועל פי הצהרת הנאשם הוא אינו מחזיק רשיון תקף להפקדה.

לפיכך, הפסילה בתיק זה בתוקף מהיום ותחושב מהיום בכפוף לסיום כל פסילה תקפה קודמת שטרם הסתיימה או חושבה. לתשומת לב הנאשם, חישוב הפסילה בפועל הינו במשרד הרישוי, וכל עוד לא דאג הנאשם לחישובה וקבלת רשיון נהיגה תקף הנהיגה אסורה עליו, והוא עלול להיחשב כנוהג בזמן פסילה.

אני פוסלת את הנאשם מלקבל או מלהחזיק רשיון נהיגה לתקופה של 8 חודשים וזאת על תנאי למשך 3 שנים לבל יעבור עבירה בה הורשע בתיק זה או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה.

לאור מאסרו, אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ש"ח  או 15 ימי מאסר שיישא בנוסף לכל מאסר אחר שהוטל עליו.
אם קיים פקדון יקוזז הסכום מהפקדון.

אני מורה לנאשם לחתום על התחייבות כספית על סך   3,000 ₪ להימנע מלבצע עבירה של נהיגה בזמן פסילה או ללא רישיון נהיגה שנתיים מהיום.

הנאשם יחתום על ההתחייבות בתוך עשרה ימים, ואם לא יעשה כן ייאסר למשך עשרה ימים.
הנאשם יפנה למזכירות בשעות הקבלה,  לשם קבלת שוברי תשלום.

התנאים המגבילים שנקבעו בהחלטת השחרור ממעצר מיום 5.4.17 יישארו בתוקף עד תחילת ריצוי עונש עבודות השירות, למעט מעצר הבית המלא אשר יבוטל לאלתר. שאר התנאים יבוטלו עם הגשת אישור בדבר התייצבות הנאשם לתחילת ריצוי עונשו, בלא צורך בהחלטה נוספת.

יש להמציא את גזר הדין לממונה על עבודות השירות.

זכות ערעור תוך 45 יום לבית המשפט המחוזי בחיפה.
<#3#>

ניתן והודע היום י"ט תמוז תשע"ז, 13/07/2017 במעמד הנוכחים.

אסתר טפטה–גרדי , שופטת

הוקלד על ידי דליה רוטפלד