הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בעכו פל"א 4794-02-19

לפני כבוד השופטת אסתר טפטה–גרדי

בעניין:

1 מדינת ישראל
באמצעות עו"ד רפאלה שושו

המאשימה

נגד

1 חאלד דגמש (עציר)
באמצעות עו"ד פארס בריק

הנאשם
גזר דין

הנאשם שלפני הורשע, על סמך הודאתו, בשני תיקים שאוחדו כלהלן:
בתיק שמספרו 10453-11-14 הורשע בעבירות של נהיגה זמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה ונהיגה ללא ביטוח. העבירות הן מיום 1.8.14.
בתיק זה הורשע בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה, ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה.
על פי כתב האישום, ביום 11.2.19, סמוך לשעה 12:15 , נהג הנאשם ברכב פרטי, תוצרת "מזדה", מ.ר. 7481011 , ברחוב בן עמי, בעכו, ללא שנתן זכות קדימה להולך רגל. שוטר שהיה במקום הבחין בנעשה, וכרז לנאשם לעצור, הנאשם הביט לעברו, והמשיך בנסיעה, כשהשוטר נוסע אחריו, והנאשם מגביר את מהירות רכבו, ומנסה לחמוק ממנו, כשהשוטר בעקבותיו. הנאשם הגיע עם רכבו לרחוב דוד נוי, ושם נעצר ונחסם, והנאשם החל בבריחה רגלית, והשוטר אחריו, עד שנתפס. לבקשת השוטר הציג הנאשם תעודת זהות, וציין בפני השוטר שהוא בפסילה ועל כן ניסה לברוח. הודע לנאשם שהוא מעוכב בשל חשד לנהיגה בפסילה. הנאשם נהג באותה עת ללא רישיון נהיגה מעולם וללא תעודת ביטוח תקפה.
הנאשם פסול מהתיקים כלהלן:
א. בפל"א 10796-12-15, מיום 27.6.17, נפסל הנאשם לתקופה של 10 שנים.
ביום 30.1.19, בנוכחות הנאשם, לאחר שהנאשם לא עמד בתנאי צו המבחן, ושירות המבחן ביקש לבטל או להפקיע את צו המבחן, הורה בית המשפט על ביטול צו המבחן וקבע שהנאשם יהיה פסול ל-15 שנים. נקבע שפסילתו של הנאשם תמנה מיום 27.6.17.
ב. בתיק 5373-12-10, מיום 13.9.11, נפסל הנאשם, בהיעדרו, למשך 5 שנים.
ג. בתיק 6373-02-12, מיום 28.3.12, נפסל הנאשם, בנוכחותו, למשך שנתיים, ולא הפקיד רישיון נהיגה.
ד. בתיק 27172-06, מיום 21.5.06, נפסל, בהיעדרו, לשנתיים.
לגבי תיקים ב-ד חושבה הפסילה למשך 9 שנים ביום 28.3.12, והונפק לנאשם אישור הפקדה (להלן – ההפקדה הראשונה).
ביום 3.2.19 הונפק לנאשם אישור הפקדה וזאת לאחר החלטת בית משפט, מיום 30.1.19 (להלן – ההפקדה השניה).
המאשימה ביקשה להטיל על הנאשם מאסר בפועל, שלא יפחת מ-25 חודשים, מאסר על תנאי מרתיע, פסילה לצמיתות, על פי סעיף 40 א לפקודה, פסילה על תנאי מרתיע , קנס מוגדל ומשמעותי והתחייבות. צוין שהנאשם הודה והורשע בשני תיקים, בעבירות חמורות דומות, ועברו התעבורתי מכביד ביותר, כשהנאשם נתפס נוהג 13 פעמים ללא רישיון נהיגה. הנאשם נהג, על אף שנפסל לנהיגה ב-4 תיקים שונים, כשבעברו הרשעות בגין נהיגה בפסילה. כנגד הנאשם עומד ותלוי מאסר מותנה, בן 18 חודשים, חב הפעלה, בתיק שמספרו 10796-12-15, שהוארך בתיק קודם. כל זה לא הרתיע את הנאשם לשוב ולאחוז בהגה, תוך סיכון משתמשי הדרך האחרים. זאת ועוד, לנאשם עבר פלילי הכולל עבירות איומים, תקיפה, גניבה ועוד. צוין שמתחם הענישה בנהיגה על ידי בלתי מורשה, כולל מאסר של 15 ימים עד 18 חודשים, פסילה בפועל, שבין 6 חודשים ל-60 חודשים. בנהיגה בפסילה, מתחם הענישה כולל מאסר בפועל, שנע בין 15 ימים ל-20 חודשים, ופסילה שבין 6 חודשים ל-60 חודשים. הוגשה פסיקה תומכת.
הסנגור עתר להסתפק בהפעלת המאסר המותנה, העומד ותלוי כנגד הנאשם, ולא להשית מאסר בפועל בעטיה של העבירה משנת 2014, נוכח חלוף הזמן. צוין שאמנם מדובר בעבירות חמורות, החוזרות על עצמן, ועבר תעבורתי מכביד, אולם מאסר בן 18 חודשים, הוא עונש ההולם את העבירות בהן הורשע הנאשם, בפרט שהנאשם עצור בגין העבירה בתיק זה, החל מיום 11.2.19. צוין שהנאשם מצוי במעצר בתנאים קשים, וציין בפני מותב זה את הקושי במעצרו, והסבל שנגרם לו. הנאשם הודה בשני האישומים, ו חלף זמן רב מאז ביצוע העבירות בהן. הוגש מסמך רפואי לעניין מצבו הנפשי (נ/1), אם כי צוין שהנאשם נבדק על ידי פסיכיאטר ונמצא כשיר לעמוד לדין. אשר לפסילה לצמיתות, נטען שגם כך הנאשם פסול לשנים ארוכות, ומן הראוי להותיר לו אור בקצה המנהרה ולסיים ביום מן הימים את הפסילה ולהוציא רישיון נהיגה.
הערך החברתי הנפגע מביצוע העבירה ומידת הפגיעה בערך זה
נהיגה בפסילה היא מבין העבירות החמורות ביותר בפקודת התעבורה, שהמחוקק אף ראה להורות בצידה על עונש של 3 שנות מאסר (סעיף 67 לפקודת התעבורה). כשלע בירה זו נלוות עבירות של נהיגה ללא רשיון נהיגה וללא תעודת ביטוח , רף החומרה עולה פי כמה .
בהתייחסו לנהיגה בפסילה, ברע"פ 3943/11 אסלם ברהום נ' מ"י , קבע כב' השופט אליקים רובינשטיין:
" עבירות נהיגה בפסילה ללא ביטוח וללא רישיון, יש בהן לא רק דופי פלילי אלא אף מוסרי כפול: הסיכון המובהק לעוברי דרך (וגם לנוהג עצמו) וזו עיקר, וכן קשיים במימוש פיצויים בעקבות תאונות דרכים אם יקרו חלילה, בעת נהיגה כזאת".
ועוד :-
" על בית משפט זה לשלוח מסר צלול וברור לפיו בעבירות מסוג זה, במיוחד כאשר למבקש עבר תעבורתי מכביד, ינקוט בית המשפט במדיניות ענישה מחמירה המשקפת את הסכנה הטמונה בהן לציבור הרחב (רע"פ 221/11 הראל נ' מ"י (לא פורסם))".
חומרה יתירה נודעת גם לעבירה של נהיגה על ידי בלתי מורשה. ברע"פ 2666/12 עטאללה נ' מדינת ישראל (23.4.2012 ) ציין בית המשפט:
"נהיגה בלי רישיון משמעה הסטטוטורי נהיגה ללא כישורי נהיגה, וממילא סיכון הזולת. ומעבר לכך נאמר לא אחת, כי משמעות נהיגה כזאת, בהיעדר ביטוח, היא גם הטלת פיצוי הנפגעים על הציבור"

ברע"פ 3149/11 בראנסי ראסם נ' מדינת ישראל כינה בית המשפט נהיגתו של נהג בלתי מורשה כ"איום נע" על הכביש בציינו שיש להטיל ענישה ממשית אשר תהווה הרתעה ותמנע עבריינים פוטנציאליים לנהוג ללא רישיון.

מדיניות הענישה הנהוגה
רעפ 2604/16 עלא אלדין מחאג'נה נ' מדינת ישראל (2.5.18), המבקש הורשע בעבירות של נהיגה בפסילה, ללא רישיון נהיגה תקף, וללא ביטוח. עברו התעבורתי מכביד, כולל 17 הרשעות קודמות, לרבות, נהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא רישיון נהיגה. המבקש שהה משך 17 ימים במעצר ו - 7 חודשים, ב"מעצר בית" מלא, באיזוק אלקטרוני, ושירות המבחן המליץ על הארכת המאסר המותנה. כב' השופט ח' מלצר אימץ את גזר דינו של בית משפט השלום שדן את המבקש ל - 4 חודשי מאסר לריצוי בפועל והפעלתו של עונש מאסר מותנה בן 7 חודשים (4 חודשים בחופף ו-3 חודשים במצטבר, כך שעל המבקש לרצות בסך הכל 7 חודשי מאסר בפועל, בניכוי 17 ימי מעצרו), 6 חודשי מאסר על תנאי, למשך שלוש שנים, 12 חודשי פסילה בפועל (שיחולו מיום שחרורו ממאסר במצטבר לכל עונש פסילה אחר), ו-12 חודשי פסילה על תנאי למשך שלוש שנים.
ברע"פ 1211/12 ישראלי נ' מדינת ישראל (15.2.12), המבקש הורשע בעבירה ראשונה של נהיגה בזמן פסילה, לחובתו 86 הרשעות קודמות, נסיבותיו האישיות חריגות, גרוש, מצוי בקשיים כלכליים, נהג בפסילה לצורך הסעת ילדיו לטיפולים רפואיים, ונעדר עבר פלילי. אושר עונש מאסר בפועל למשך 8 חודשים, 24 חודשי של פסילה, ושנת מאסר על תנאי שלא יעבור עבירה של נהיגה בזמן פסילה. בתסקיר צוין שלצד תפקוד הורי אחראי, בנהיגה מתפקד באופן בלתי אחראי ומתקשה לכבד צוים וגבולות. ערעור ובקשת רשות ערעור נדחו.
ברע"פ 8013/13 אמיר מסעוד נ' מדינת ישראל (18.12.13) (להלן – עניין מסעוד) , אישר ביהמ"ש העליון עונש מאסר בן 12 חודשים ו-4 שנות פסילה בפועל, שנת מאסר על תנאי ופסילה על תנאי לחצי שנה, בגין עבירות של נהיגה בזמן פסילה, לאחר שהמבקש נפסל ב – 6 הליכים שהתנהלו נגדו, כשרישיון הנהיגה פקע למעלה מעשור, וללא תעודת ביטוח. בית המשפט התייחס למתחם העונש ההולם לעבירה זו וקובע:

"בבית משפט השלום לתעבורה נקבע מתחם ענישה בן 7 חודשי מאסר בפועל לבין 20 חודשים. למעלה מן הצורך ועל פני הדברים נראה כי מדובר במתחם הולם... אדרבא, העונש שהוטל על המבקש אינו חמור והריהו כורח הנסיבות על מנת שהמבקש יפנים סוף סוף דבר פשוט: אין לנהוג ללא רישיון נהיגה..".

ברעפ 8253/10 שלמה גיא נ' מדינת ישראל (9.1.11), אליו הפנתה המאשימה, הורשע המבקש בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף וללא ביטוח תקף. נגזרו עליו 6 חודשי מאסר על תנאי, פסילה ל – 3 חודשים, פסילה מותנית, קנס בסך 750 ₪ וחתימה על התחייבות. ערעור של המשיבה התקבל והוחלט להחמיר בעונשו – על המבקש הוטלו מאסר בפועל של שנה, פסילה למשך 3 שנים, פסילה מותנית של 6 חודשים למשך 3 שנים, מאסר מותנה של 6 חודשים למשך 3 שנים וקנס בסך 750 ₪. בית המשפט ציין שהמבקש נוהג תקופה של למעלה מ – 20 שנה כשאין ברשותו רישיון נהיגה. בר"ע שהוגשה נדחתה.
ברע"פ 10563/05 ליאור קלפון נ' מדינת ישראל, הנאשם, בן 20, הורשע בעבירות של נהיגה בפסילה, ללא רישיון נהיגה תקף וללא ביטוח תקף, כששבועיים קודם לכן הורשע בביצוע עבירה של נהיגה ללא רישיון ונדון שם לפסילה לשנה ומאסר מותנה בן 8 חודשים. בית המשפט המחוזי הטיל 8 חודשי מאסר בפועל, והפעיל המאסר המותנה, בחופף. צוין שעל דרך הכלל יש להפעיל עונש מאסר על תנאי ואילו הארכתו "מטעמים שירשמו", היא החריג, ואלה לא נמצאו. בדחותו את הבר"ע קבע בית המשפט העליון שהמבקש עבריין תעבורתי מועד, השב ונוהג ללא רישיון נהיגה, ונסיבות חיים קשות אינן מהוות צידוק מקל.
ברעפ 3878/05 יעקב בנגוזי נ' מדינת ישראל (26.5.05), אליו הפנתה המאשימה, המבקש הורשע בנהיגה בפסילה, כשעומד ותלוי נגדו מאסר מותנה, בן שנה, בר הפעלה, בעטיה של עבירה דומה. נגזרו עליו מאסר בפועל לשנה, הופעל בחופף מאסר מותנה בן שנה, מאסר מותנה בן שנה למשך 3 שנים, פסילה לתקופה של 3 שנים וקנס. המבקש, אב ל – 10 ילדים, מפרנס יחיד, מחנך ורב.
פסיקה נוספת אליה הפנתה המאשימה
עפ 324/88 אבראהים בן סולימאן אלאעסם נ' מדינת ישראל , מב (3) 728 (30.10.88), הורשע המבקש בנהיגה בפסילה, בעת שהיה תלוי ועומד נגדו עונש מאסר מותנה, בן 6 חודשים, בגין נהיגה בפסילה. המבקש נתפס בנהיגה במהירות מופרזת, ובעת שהובא בפני שוטר בתחנה, ניסה, במזיד, לבלוע ולהשמיד את רשיון הנהיגה, שאמור היה לשמש כראיה במשפטו בקשר לעבירות האחרות. בית המשפט העליון אימץ את גזר הדין של בית משפט קמא אשר גזר על המבקש 6 חודשי מאסר לריצוי בפועל, הפעלה במצטבר של 6 חודשי המאסר המותנה, מאסר מותנה לשנה, פסילה לשנה, מיום שחרורו מהכלא, וקנס בסך 1,000 ₪.
רעפ 2221-11 שאול הראל נ' מדינת ישראל (24.3.11), המבקש הורשע בעבירות של נהיגה בפסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה, ללא רישיון רכב וביטוח תקפים, ונדון ל - 16 חודשי מאסר בפועל, שנה בגין העבירה הנוכחית ו – 4 חודשים לאחר הפעלה במצטבר של המאסר על תנאי בתיק תעבורה קודם ופסילה ל – 10 שנים. כן הופעל מאסר על תנאי של 45 יום בחופף. למבקש 46 הרשעות קודמות בתעבורה, לרבות הרשעה בעבירה קודמת זהה, חמישה חודשים בלבד טרם העבירות במקרה דנא וכן מאסרים על תנאי. בשל נסיבותיו המיוחדות נקבע כי לא יוטל קנס כספי. כב' השופט א' רובינשטיין דחה בר"ע שהוגשה בציינו כי עבריין תעבורה סדרתי הוא בגדר "פצצה מתקתקת" וכי בתי המשפט נטו למבקש חסד בעבר בכך שלא הפעילו 2 מאסרים שהיו עומדים ותלויים נגדו.
מהפסיקה האמורה עולה שמתחם הענישה בעבירה של נהיגה בפסילה, ללא רישיון נהיגה תקף, במקרים בהם מדובר בנאשם רצדיביסט, כשעומד ותלוי נגד הנאשם מאסר מותנה, כולל, רכיב של מאסר בפועל, הנע בין 7 חודשי מאסר ל – 20 חודשי מאסר, פסילה ארוכה, של מספר שנים, הפעלת מאסר מותנה במצטבר או בחופף (בנוסף לרכיבי ענישה נוספים).
בענייננו, מדובר בשני אישומים שאוחדו של עבירות של נהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא רישיון נהיגה וללא ביטוח . באחד משני האישומים הנאשם אף נמלט מהשוטר, עד שנתפס , לאחר שנצפה שלא נתן זכות קדימה להולך רגל. אין מחלוקת שמדובר בנסיבות חמורות.
עיון בגליון ההרשעות של הנאשם מלמד שעברו התעבורתי מכביד וחריג ביותר . הנאשם לא הוציא רישיון נהיגה מעולם, וצבר לחובתו 11 הרשעות קודמות, בהן עבירות דומות.
בתיק 10796-12-15, הורשע ביום 27.6.17 בעבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם ונהיגה בזמן פסילה, ונדון להארכת מאסר מותנה, בן 18 חודשיים לשנתיים נוספות , פסילה לתקופה של 10 שנים, פסילה על תנאי, בת 12 חודשים, למשך 3 שנים, וקנס בסך 3,000 ₪.
בתיק 8281-09-12, הורשע ביום 26.11.12 בעבירה של נהיגה בזמן פסילה, ונדון למאסר לתקופה של 13 חודשים, מאסר מותנה, בן 18 חודשים, למשך 3 שנים, פסילה לתקופה של 25 שנה, פסילה, בת 6 חודשים, למשך 3 שנים, וקנס בסך 1 ₪.
בתיק 6373-02-12, הורשע בעבירות של נהיגה בזמן פסילה ופקיעת רישיון נהיגה מעל 6 חודשים, ונדון למאסר לתקופה בת 5 חודשים, בעבודות שירות, מאסר מותנה, בן 10 חודשים, למשך 3 שנים, פסילה בפועל לשנתיים, ופסילה מותנית, בת 6 חודשים, למשך 3 שנים.
כן לחובתו 5 הרשעות נוספות בגין נהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם (בין השנים 1997 ועד 2011), ועוד.
רישומו הפלילי כולל 15 הרשעות קודמות, לרבות איומים (משנת 2009), קבלת דבר במרמה, (משנת 2008), גניבה (משנת 2006), העלבת עובד ציבור ואיומים (משנת 2003), ועוד.
בנסיבות הענין, הנאשם הורשע 5 פעמים בנהיגה בפסילה, ולחובתו הרשעות חוזרות ונשנות בנהיגה ללא רישיון נהיגה מעולם . הנאשם נדון לפסילות של שנים ארוכות, ועל אף המאסר המותנה שהיה תלוי ועומד נגדו, בחר לשוב ולאחוז בהגה. לחובתו אף רישום פלילי מכביד. עסקינן בנאשם רצדיביסט, שעברו התעבורתי חריג ומכביד ביותר. "רחמנות יתרה כלפיו", כפי שציין כב' השופט נ' סולברג, בעניין מסעוד, "כמוה כהתאכזרות אל הולכי רגל תמימי-דרך ואל שאר המשתמשים בכביש. אין הצדקה לחשׂפם לסכנת נפשות, וגם לא לנזקים כספיים הנובעים מן הקושי להיפרע ממי שגרם לפגיעה בתאונת דרכים כשאינו מחזיק ברשיון ואיננו מבוטח."
בהינתן האמור, לאחר שהבאתי בחשבון את מכלול השיקולים ואת מתחם הענישה, שוכנעתי שבנסיבות ביצוע העבירה, היות שמדובר בנאשם רצדיביסט, החוזר ומפר את צווי בית המשפט, ומסכן את הציבור, עולה הצורך לשגר מסר עונשי חד וברור כדי להרתיע את ציבור הנהגים. בנסיבות אלה מצאתי להשית הנאשם מאסר בפועל של 20 חודשים , תוך הפעלת המאסר המותנה, בחופף.
הוראת סעיף 40א(א)(2) לפקודה קובעת שבנסיבות המקרה שלפני יש להורות על פסילת הנאשם ל צמיתות. בית המשפט רשאי לסטות מכך, בנסיבות מיוחדות שיפרש, ובפרט שהוא משוכנע שאין בהמשך הנהיגה של הנאשם משום סכנה לציבור. לאחר ששקלתי בדבר, הגעתי למסקנה שאין מנוס מהשתת פסילה לצמיתות על הנאשם, שהרי בהמשך הנהיגה של הנאשם יש משום סכנה ברורה לציבור. בנס לא נפגע איש עד היום, מנהיגתו.
לצד המאסר והפסילה, יש לבטא את חומרת העבירות במאסר על תנאי, בפסילה על תנאי, התחייבות וקנס משמעותי.
לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים, אני דנה את הנאשם לעונשים הבאים:

1. 20 חודשי מאסר בפועל . מניין ימי המאסר יחל מיום מעצרו.

אני מורה על הפעלת המאסר המותנה, לתקופה של 18 חודשים, שנגזר על הנאשם בתיק שמספרו: 10796-12-15, מיום 27.6.17 , באופן חופף.

2. 12 חודשי מאסר וזאת על תנאי למשך 3 שנים. לבל יעבור בתקופה הנ"ל עבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה, או של נהיגה בזמן פסילה.

3. אני פוסלת את הנאשם לצמיתות.

4. לאור מאסרו של הנאשם, אני דנה את הנאשם לתשלום קנס בסך 1,500 ₪. הסכום ישולם תוך 90 יום בתום מאסרו.

על הנאשם לפנות בשעות הקבלה למזכירות לשם קבלת שוברי התשלום.

5. אני מורה לנאשם לחתום על התחייבות כספית על סך 2,500 ₪ להימנע מלבצע עבירה של נהיגה בזמן פסילה או ללא רישיון נהיגה שלוש שנים מיום שחרורו ממאסר.
הנאשם יחתום על ההתחייבות בתוך עשרה ימים, ואם לא יעשה כן ייאסר למשך עשרה ימים.
הנאשם יפנה למזכירות בשעות הקבלה, לשם קבלת שוברי תשלום.

הודעה לנוכחים הזכות לערער על גזר הדין תוך 45 יום.

ניתן היום, א' תמוז תשע"ט, 04 יולי 2019, במעמד הנוכחים