הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בעכו פל"א 374-05-19

בפני
כבוד ה שופטת אסתר טפטה גרדי

מאשימה

מדינת ישראל
באמצעות עו"ד ליאור דוד
נגד

נאשם
באמצעות עו"ד חאתם סעב
וחיד זקוט

החלטה

  1. נגד הנאשם הוגש, ביום 2.5.19, כתב אישום שכלל עבירות של נהיגה בזמן פסילה, רישיון נהיגה שפקע מעל שנתיים, ונהיגה ברכב ללא ביטוח. כתב האישום תוקן בהמשך ההליך כך שנמחקה העבירה של נהיגה בזמן פסילה.
  2. הנאשם לא התייצב לכלל הדיונים שהתקיימו בהליך זה.

כך, בדיון, ביום 19.1.20, התייצב סנגורו בלבד והתיק נקבע לשמיעת ראיות. במועד הדיון הבא , ביום 3.11.20, שוב לא הופיע הנאשם, התייצב סנגור מטעמו, וכתב האישום תוקן כך שנמחקה העבירה של נהיגה בזמן פסילה, והנאשם חזר בו הנאשם מכפירתו, באמצעות סנגורו. בדיון, ביום 15.12.20, לא התייצב הנאשם בשלישית , התייצב סנגור מטעמו, התיק נדחה לטיעונים לעונש ליום 17.12.20, ובהחלטתי ציינתי שאם לא תהא התייצבות הנאשם הרי שלא יהא מנוס מהשתת הוצאות על הנאשם.
בדיון, ביום 17.12.20, לא היי תה התייצבות נוספת מטעם הנאשם, סנגורו ציין שהנאשם בבידוד, והדיון נדחה לטיעונים לעונש ליום 7.1.21. בדיון, ביום 7.1.21, שוב לא התייצב הנאשם, סנגורו ציין שהנאשם מצוי עדיין בבידוד, ואין ברשותו אסמכתא להצגה לבית המשפט, והתבקשה דחיה קצרה. הדיון נדחה לטיעונים לעונש ליום 11.4.21.
במועד הדיון, ביום 11.4.21, לא הופיעו הנאשם וסנגורו, והדי ון נדחה לטיעונים לעונש ליום 25.4.21, תוך שהוצא נגד הנאשם צו הבאה .
ביום 25.4.21 הורשע הנאשם בכתב האישום המתוקן, והסנגור עתר להפנותו לקבלת תסקיר שירות מבחן , נוכח מאסר מותנה, שתלוי ועומד נגדו. הנאשם הופנה לקבלת תסקיר מבחן והדיון נדחה לטיעונים לעונש ליום 10.10.21.
בהתאם להודעת שירות המב חן, מיום 29.9.21, הנאשם לא הופיע ל-2 פגישות שנקבעו עמו , ו שירות המבחן ציין שנוכח האמור אין ביכולתו להגיש תסקיר בעניינו.
בדיון, ביום 10.10.21, לא התייצב הנאשם, התייצב סנגורו, וטען שהנאשם בבידוד וצריך לקבל אישור על כך ממשרד הבריאות. בהחלטתי בדיון הוריתי שנוכח אי התייצבות הנאשם לדיונים, ובטרם יושתו עליו הוצאות, ניתנת לנאשם הזדמנות להמציא אישור רפואי בדבר הבידוד, בתוך 3 ימים, אחרת לא יהא מנוס מהשתת הוצאות משפט גבוהות עליו. יצוין שב קשת הסנגור בדיון להפנות הנאשם, בשנית, לשירות המבחן, נדחתה, נוכח התנהלות הנאשם בתיק, ומאחר שדובר בדיון שמיני אליו הנאשם לא התייצב. התיק נדחה לטיעונים לעונש ליום 9.11.21.
עד עתה לא הומצא אישור רפואי לעניין אי התייצבות הנאשם לדיון עקב בידוד. מכאן החלטה זו על בסיס החומר שמונח לפני.

3. התנהלותו של הנאשם אינה ראויה ואינה הולמת. נגד הנאשם הוגש כתב אישום ביום 2.5.19, חלפו מאז למעלה משנתיים, והנאשם לכל אורך הדרך מפגין זלזול בהליך המשפטי, ועושה דין לעצמו, כשלכל 8 הדיונים שהתנהלו בעניינו , לפני מותב זה, הנאשם לא התייצב.
4. אינטרס הציבור הוא שהמשפטים יתבררו במהירות ראויה ויתקיימו במועד שאליו הם נקבעו (ראה רע"א 3136/00 סלמאן נ' שוקייר, פ"ד נה(2) 97 (2001) (להלן – עניין סלמאן)). בית המשפט הקדיש לדיון משבצת דיונית שהייתה יכולה להיות מנוצלת לשמיעת תיקים אחרים שממתינים בתור ומשהדיון לא נערך, זמנו של בית המשפט מבוזבז לריק.
5. הטלת סנקציות בגין הפרה של החלטות שיפוטיות היא חלק ממערכת משפט יעילה וצודקת (ראו ת"א 28490-11-12 פלוני נ' המאגר הישראלי לביטוח רכב – "הפול" (22.10.17)), שם צוטטו דבריו של המשנה לנשיא (כתוארו דאז), ש' לוין:
"תורה נאותה של ניהול משפט צריך ותקבע, כפי שמקובל במדינות נאורות, שיטה של סנקציות על מי שפוגע בניהול היעיל של המשפט; וכששמירה על המועדים תיהפך נורמה, כבר יהפוך השימוש בסנקציה למיותר." (שלמה לוין "תורת ניהול המשפט" ספר גבריאל בך 693, 699–700 (דוד האן, דנה כהן-לקח ומיכאל בך עורכים, 2011)).

6. נוכח האמור, על הנאשם יושתו הוצאות משפט בסך 2,500 ₪, לטובת אוצר המדינה, ההוצאות ישולמו בתוך 60 יום מהיום.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ח' חשוון תשפ"ב, 14 אוקטובר 2021, בהעדר הצדדים.