הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בעכו בפ"ת 6740-11-18

בפני
כבוד ה שופטת אסתר טפטה–גרדי

מבקשת
באמצעות עו"ד חנא ארשיד

מדינת ישראל

נגד

משיבה
באמצעות עו"ד ולדי טטלבוים
ולד רוברמן

החלטה

1. בפני בקשה לפסילה של המשיב מנהיגה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, זאת לאחר שהמדינה הגישה נגד המשיב כתב אישום המייחס לו עבירות של נהיגה בזמן פסילה ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה.

2. על פי כתב האישום, ביום 6.11.18, בסמוך לשעה 20:04, נהג המשיב ברכב פרטי, תוצרת "סייק", מ.ר. 7832413, ברחוב הגעתון, בנהריה, כשהוא פסול לנהיגה לאחר שנפסל ביום 17.7.18 לתקופה של 5 חודשים, בניכוי פסילה מנהלית של חודש, בתיק 432-09-17. המשיב הפקיד את רישיונו במזכירות בית המשפט ביום 28.8.18. הוטעם כי המשיב נוהג משנת 2009 ולחובתו 6 הרשעות קודמות, האחרונה בגין עבירה של נהיגה תחת השפעת סמים/אלכוהול, בגינה הוטלה הפסילה.

ביום 6.11.18 נפסל המשיב פסילה מנהלית למשך 30 יום. בנוסף, ניתנה הודעת איסור שימוש לרכבו למשך 30 יום.

3. לשיטת התובעת, המשיב נתפס לכאורה נוהג כחודשיים בלבד לאחר שה חלה הפסילה.
ב"כ המשיב טען מנגד כי נפלו טעויות מהותיות בבקשה ובכתב האישום שיש בהם כדי להוות כרסום בחומר הראיות. כך, בבקשה צוין שהמשיב נפסל בתיק שהתנהל בבית המשפט בירושלים, בכתב האישום צוין כי נפסל בתיק שהתנהל בבית המשפט בעכו. בנוסף, בכתב האישום צוין כי פסק הדין הוא מיום 3.9.18 ובבקשה צוין 17.7.18.
לעניין מסוכנותו, הוטעם כי עברו התעבורתי של המשיב כולל 6 הרשעות קודמות בלבד, עבר שהוא מקל, לגישת בא כוחו. צוין כי זהו מקרה ראשון עבורו של נהיגה בזמן פסילה, ואין המדובר בדפוס אופייני למשיב. כן צוין כי המשיב מצוי כעת בפסי לה שצפויה להסתיים בחודש דצמבר, עובד כמנהל ברשת חנויות, תפקידו מחייבו לנסיעות רבות, והפסילה תגרום לו לפגיעה כלכלית קשה.

לעניין "ראיות לכאורה"
4. לאחר שעיינתי בראיות ובממצאים שנאספו בתיק החקירה שהוגש לעיוני, מצאתי כי בחומר החקירה די והותר ראיות לכאורה להוכחת העבירות המיוחסות למשיב, כדלקמן:
מדוח פעולה של השוטר שלום בן ישי, עורך הדוח, עולה כי בעת שעצר את המשיב מסר לו זה: "סליחה אני יודע שהוא פסול של בית משפט הפקדתי את הרישיון מצטער".
כך גם עולה ממזכר של השוטר יעקב אליאס.
בתגובת המשיב לדוח נמסר: "צודק נהגתי בפסילה של בית המשפט והפקדתי את הרישיון".
מהודעת המשיב במשטרה עולה כי הודה כי נהג ברכב בעת פסילה, על מנת להביא תרופות לסבתו, חולת פרקינסון. כך עלה גם מדוח העיכוב ומטופס השימוע בדבר פסילה מנהלית .
מגזר הדין בתת"ע 432-09-17, שניתן בבית משפט השלום לתעבורה בצפת, ביום 17.7.18 עולה כי המשיב נפסל למשך 5 חודשים, בניכוי חודש הפסילה המנהלית, בגין עבירה של נהיגה בשכרות, והוטלו עליו 3 חודשי פסילה על תנאי למשך שנתיים, ו – 3 חודשי מאסר על תנאי למשך שנתיים.

לציין כי אמנם נפלו טעויות בבקשה ובכתב האישום, כפי שציין הסנגור, אולם לא מצאתי כי ב טעויות אלה, שהן טכניות בעיקרן, שהרי פרוטוקול הדיון בתיק המקור מצוי בחומר החקירה, יש כדי להפחית מעצמת הראיות לכאורה העומדת כנגד המשיב.

המסוכנות
5. בבפ"ת 8005-05-16 מדינת ישראל נ' סבח (להלן – עניין סבח) הפנתה כב' השופטת נועה חקלאי ל ב"ש 7399/00 לחמי נ' מדינת ישראל , שם עמד בית המשפט העליון על אופן בחינת המסוכנות בהליך של פסילה עד תום ההליכים:
"בבואו להשיב על השאלה עליו להקדים ולהשיב על מספר שאלות משנה: האם יש ראיות לכאורה...האם מעידות נסיבות התאונה על כך שאופן נהיגתו מסוכן? האם מדובר באירוע בעל אופי מקרי, או בדרך התנהגות אופיינית? האם יש גורמים אחרים הטבועים בנהג - כגון מצב בריאותו הגופנית או הנפשית - העושים אותו מסוכן? מתוך מכלול התשובות, תוך שימוש בנסיון החיים ובשכל הישר, מרכיב בית המשפט את התמונה הכוללת שממנה הוא מסיק את מסקנותיו". (הדגשה שלי – א.ט.ג.).

6. על המסוכנות הנלמדת מנהיגה בזמן פסילה עמד כב' השופט א' רובינשטיין ברע"פ 2221/11, הראל נ' מדינת ישראל (לא פורסם):
"נהיגה בזמן פסילה אינה סטירת לחי לחוק בלבד, אלא סיכון לכולי עלמא, לנהגים ולהולכי הרגל מסביב, שהרי אם מצא בית המשפט כי פלוני אסור שיחזיק הגה בידו וינהג ברכב, מעיד הדבר על מסוכנותו על הכביש".
וכן דברי כב' השופט לוי ברע"פ 6115/06 מ"י נ' מוראד אבו לבן (08.05.07):
"נדמה כי אין צורך להרחיב אודות החומרה הכרוכה בנהיגה בזמן פסילה. בביצוע מעשה כזה מסכן הנהג, שכבר הוכיח בעבר כי חוקי התעבורה אינם נר לרגליו, את שלום הציבור – נהגים והולכי רגל כאחד; הוא מבטא זלזול בצווים של בית-המשפט; הוא מוכיח, כי לא ניתן להרחיק אותו נהג מהכביש כל עוד הדבר תלוי ברצונו הטוב" .
7. אין מחלוקת כי בנהיגה בזמן פסילה טמון סיכון רב לציבור המשתמשים בדרך.
לעניין עברו התעבורתי, המשיב, נוהג משנת 2009, ולחובתו 6 הרשעות קודמות, האחרונה מיום 17. 7.17, בגין עבירה של נהיגה בשכרות, בעטיה נפסל. בנוסף, לחובתו עבירות של הפרעה לתנועה, סטיה מנתיב נסיעה, אי ציות לתמרורים ונהג חדש ללא תוית או שאינה נראית.

מסוכנותו של המשיב נלמדת מהעבירות המיוחסות לו ומעברו התעבורתי הכולל נהיגה בשכרות .

בעניין סבח, שם יוחסו למשיב עבירות דומות, נהיגה בפסילה וללא ביטוח, לאחר שנפסל בגין עבירה של נהיגה ללא מלווה בשעות הלילה בהיותו נהג חדש, הורה בית המשפט על פסילה למשך משך 80 יום ובנוסף הוטלה על המשיב התחייבות בסך 3,000 ₪, להימנע מביצוע עבירה של נהיגה בזמן פסילה עד תום ההליכים כנגדו.
בבפ"ת 685-08-18 מדינת ישראל נ' סח (מיום 25.10.18), בגין עבירות של נהיגה בפסילה וללא ביטוח, כשעבירת המקור היא נהיגה בהיותו נהג חדש צעיר, ללא מלווה, והסעת למעלה משני נוסעים, כשלמשיב 3 הרשעות קודמות, פסל מותב זה את המשיב עד תום ההליכים, וקצב הפסילה למשך 3 חודשים.

סיכומו של דבר, נוכח הנימוקים המפורטים, אני פוסלת את המשיב עד תום ההליכים וקוצבת את משך הפסילה לשלושה חודשים.

הרישיון המופקד במשטרת ישראל יועבר למזכירות ביהמ"ש לתעבורה עכו.

המזכירות תחזיר את תיק החקירה למאשימה.

ניתנה היום, י"ג כסלו תשע"ט, 21 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.