הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בעכו בפ"ת 6299-10-18

בפני
כבוד ה שופטת אסתר טפטה–גרדי

מבקשת

מדינת ישראל

נגד

משיב
באמצעות עו"ד ואיל אבו יוסף
טארק חמדה

החלטה

1. בפני בקשה לפסילה של המשיב מנהיגה עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו ואף מעבר לשישה חודשים, בהתאם לסעיף 46 ל פקודת התעבורה, [נוסח חדש] תשכ"א – 1961. זאת לאחר שהמדינה הגישה נגד המשיב כתב אישום המייחס לו עבירות של נהיגה בהיותו בלתי מורשה.

2. בקשת הפסילה היא בקשר להזמנה לדין וכתב אישום מס' 14211104782. על פי התמצית העובדתית, ביום 18.9.18, בשעה 9:30, נהג המשיב בטרקטורון, מסוג "ימאהה", בירכא, כשמעולם לא הורשה לנהוג ברכב. צוין כי בעת ששוטר פנה למשיב להצגת רישיונותיו המשיב נמלט בנהיגה פרועה ונעצר רק בחצר ביתו, שם נודע לשוטרים כי אינו מחזיק ברישיון נהיגה כלל ונעדר תעודת ביטוח תקפה. צוין כי הרכב לא נשא לוחית רישוי באמצעותה ניתן לזהותו, ומכאן צוין כי ככל הנראה לרכב אין כלל רישיון.

3. המבקשת סבורה כי באמתחתה ראיות לכאורה לביצוע העבירה, והמסוכנות עולה מחומרת העבירה ונסיבות ביצועה.
ב"כ המשיב סבור כי יש לדחות הבקשה. לשיטתו, קיימות סתירות בדוחות הפעולה של השוטרים. על פי דוח פעולה אחד עולה כי הטרקטורון נשא לוחית רישוי והשוטר אף הצביע על מספרו. בדוח אחר צוין כי בכל מהלך האירוע לא נגרם נזק לאדם או לרכוש, ומכאן שכלל לא נשקפה מסוכנות מנהיגתו של המשיב. בדוח נוסף צוין כי המשיב "עצר", ומכאן שכלל לא נמלט.
עוד הוטעם כי המשיב לא נפסל פסילה מנהלית, וזהו תנאי להגשת הבקשה דנן. כן צוין כי בשימוע בדבר איסור שימוש ברכב הוחלט שלא לאסור את השימוש בו. בנוסף, עברו התעבורתי והפלילי של המשיב נקי וביום 5.11.18 הוציא רישיון נהיגה וכלל לא ידע, בעת ביצוע העבירה לכאורה, שהטרקטורון מחייב רישיון נהיגה .

לעניין "ראיות לכאורה"
5. לאחר שעיינתי בראיות ובממצאים שנאספו בתיק החקירה שהוגש לעיוני, מצאתי כי בחומר החקירה די והותר ראיות לכאורה להוכחת העבירות המיוחסות למשיב, כדלקמן:

6. מדוח פעולה של השוטר שגיא דינר עולה כי במהלך פעילות סמויה על אופנוע, הבחין במשיב רכוב על טרקטורון, ללא קסדה, וללא מספר רישוי, מראות וקשת. השוטר רן כהן סימן לו לעצור, הוא עצר את הטרקטורון, השוטרים הזדהו, הוא נשאל מדוע רכב ללא קסדה וענה שהקסדה בבית. כשהשוטר ביקשו להזיז את הטרקטורון לצד, על מנת לשמור על בטחונו, המשיב עשה רברס, עקף את השוטרים והחל בנסיעה פרועה ומהירה. לאחר כ – 200 מטר פנה שמאלה , כשהשוטרים דולקים אחריו, עם אורות כחולים, סירנה וצופרים לו לעצור. המשיב לא עצר עד הגעתו לביתו. בהגיעם לשם המשיב הרים את קולו ואת ידיו בצורה הפגנתית. כשהתבקש להציג את רישיונו התברר כי אינו אוחז ברישיון נהיגה. צוין כי המשיב תפס את השוטר במעיל וניסה לדחוף אותו והשוטר תפס את ידו הימנית עד שנרגע, ביקש סליחה והביע חרטה.
מדוח הפעולה של השוטר רן כהן עלו דברים דומים.
מדוח הפעולה של דניאל עבו עלה כי הוא ושוטר נוסף, שהיו רכובים על אופנוע, הבחינו בשוטרים דינר וכהן דולקים אחרי טרקטורון, כשהנהג ללא קסדה ונוסע במהירות.
בדוח פעולה של השוטר אלמוג פדידה צוין כי המשיב השתולל והניף את ידיו בעת שנתפס, השוטר נאלץ לתפוס את ידו השמאלית להרגיעו ולאחר מספר רגעים נרגע.
בהתאם לרישום משרד התחבורה ביום האירוע המשיב לא אחז ברישיון נהיגה.

המסוכנות
7. בבפ"ת 8052-04-15 פרקליטות מחוז דרום שלוחת לכיש נ' פלקוביץ (להלן – עניין פלקוביץ), התייחסה כב' השופטת רבקה שוורץ, לנהיגה ברכב, ללא רישיון לסוג הרכב:
"אדם הנוהג בסוג רכב מבלי שהוכשר לכך משול לאדם האוחז בנשק מסוכן ללא הכשרה, ומהווה סכנה הן לעצמו והן למשתמשים בדרך. אדם הנוהג בסוג רכב מבלי שהוכשר לנהיגה עליו מזלזל בחוקי התעבורה ובביטחון הציבור."
8. נסיבות ביצוע העבירה חמורות. המשיב נתפס לכאורה נוהג על טרקטורון, ללא רישיון נהיגה, ללא קסדה וללא לוחית רישוי על הרכב. בעת שהשוטרים עצרו אותו לבדיקה, המשיב נמלט מהמקום בנהיגה פרועה עד שנעצר בחצר ביתו. בהגיע השוטרים ל ביתו, המשיב נפנף בידיו , צעק, והשוטרים נאלצו להרגיעו, תוך שתפסוהו בידיו .

9. יצוין כי המשיב נעדר עבר תעבורתי או פלילי והוציא רישיון ביום 5.11.18 .

10. ב"כ המשיב ציין כי המשיב כלל לא נפסל פסילה מנהלית ומכאן שלא ניתן היה להגיש בקשה זו. לעניין זה יובהר כי בקשה לפסילה עד תום ההליכים אינה כרוכה בפסילה מנהלית. ראה סעיף 46 לפקודת התעבורה, התשכ"א-1961, שעניינו פסילה עד גמר הדין, הקובע כלהלן:
"היה היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או קצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, משוכנע שיש יסוד מספיק להאשים בעל רשיון נהיגה או בעל רשיון רכב בעבירה שסעיפים 35 עד 42 או 43, 44, ו-44א חלים עליה, והגיש לבית המשפט המוסמך לדון באותה עבירה בקשה לפסול את בעל הרשיון מהחזיק בו - רשאי בית המשפט לפסול אותו מהחזיק ברשיון עד לגמר בירור דינו, או עד שתבוטל הפסילה לפי הסעיפים 50-48."
11. עם זאת, בית המשפט רשאי לתן משקל לשיהוי בהגשת הבקשה. בענייננו, העבירה לכאורה בוצעה ביום 18.9.18, ו הבקשה הוגשה ביום 14.10.18, כמעט כחודש לאחר ביצועה.
בבפ"ת 1627-04-18 מדינת ישראל נ' מולה (16.4.18), שם יוחסו למשיב עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה מחמות סוגו (נהיגה על אופנוע) נהיגה על המדרכה, וללא תעודת ביטוח, והבקשה לפסילה עד גמר הדין הוגשה כחודש ו – 3 ימים לאחר ביצוע העבירה, והמשיב המשיך לנהוג כחודש וחצי לאחר האירוע, דחתה כב' השופטת אטליא וישקין את הבקשה נוכח השיהוי והעובדה כי כל אותו הזמן שנהג לא נרשמה למשיב עבירת תעבורה נוספת.

12. בבפ"ת 9214-05-15 מדינת ישראל נ' סאלם (4.6.15) - למשיב יוחסו עבירות לכאורה של נהיגה בפסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה וללא פוליסת ביטוח, כשלחובתו 6 הרשעות קודמות, 4 מהן בגין נהיגה ללא חגורת בטיחות, עבירה של הסעת נוסע במושב קדמי לא חוגר והסעת נוסע במושב האחורי לא חגור ובעברו עבירות מסוג ברירת משפט בלבד. בית המשפט קבע כי העבירה המיוחסת למשיב אינה אופיינית לאורח חייו ועל כן אין בהמשך נהיגתו כדי לסכן את הציבור ודחה את הבקשה.
בענייננו, אמנם המשיב הוציא רישיון רק ביום 5.11.18, אולם יש להתחשב בכך שעברו התעבורתי נקי.

13. בנסיבות המתוארות, נסיבות ביצוע העבירה החמורות לכאורה, תוך שימת לב לעברו התעבורתי של המשיב והשיהוי בהגשת הבקשה, מצאתי כי יש לפסול המשיב עד תום ההליכים אולם לקצוב הפסילה לתקופה של חודשיים בלבד.

סיכומו של דבר, נוכח נסיבות ביצוע העבירה ועברו התעבורתי של המשיב, אני פוסלת את המשיב עד תום ההליכים וקוצבת את משך הפסילה לחודשיים בלבד.

המשיב יפקיד את רישיונו במזכירות ביהמ"ש לתעבורה לא יאוחר מיום 18.11.2018.

לתשומת לב המשיב חובה על עליו להפקיד את רישיון הנהיגה במזכירות בית משפט לתעבורה או להמציא תצהיר על העדר רישיון נהיגה ואם הופקד רישיון נהיגה בתיק אחר תימסר הודעה על כך למזכירות בית משפט לתעבורה.
יובהר כי אם המשיב לא יפקיד את רישיונו במועד מחד עלול להיחשב כפסול ומאידך מניין הפסילה לא יחל בהעדר הפקדה כאמור.

המזכירות תחזיר את תיק החקירה למבקשת.

המזכירות תשלח העתק ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ז' כסלו תשע"ט, 15 נובמבר 2018, בהעדר הצדדים.