הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בעכו בפ"ת 4001-07-18

בפני
כבוד ה שופטת אסתר טפטה–גרדי

מבקשת

מדינת ישראל
באמצעות עו"ד יאנה רודמינסקי
נגד

משיב
באמצעות עו"ד פיראס עבד
מאזן עבד

החלטה

בפני בקשה לביטול פסילתו של המשיב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו . הפסילה הושתה על המשיב , בהעדרו, בהתאם לסעיף 46 ל פקודת התעבורה, [נוסח חדש] תשכ"א – 1961. זאת לאחר שהמדינה הגישה נגד המשיב כתב אישום המייחס לו עבירות של נהיגה ללא רישיון נהיגה לסוג הרכב, ונהיגה ללא תעודת ביטוח תקפה.
בקשת הפסילה, מיום 18.7.18, היא בקשר להזמנה לדין וכתב אישום מספר 102511535515. על פי התמצית העובדתית, ביום 10.7.18, בשעה 17:30, נהג המשיב ברכב מרכב אחוד, תוצרת "שברולט", מ.ר. 24993701, בכביש 89, ק"מ 16, כשמעולם לא הורשה לנהוג ברכב מסוג זה, וללא תעודת ביטוח תקפה.

בדיון שנערך ביום 12.9.18, המשיב לא התייצב ונפסל, בהעדרו, עד תום ההליכים נגדו.

הבקשה המונחת לפני הוגשה ביום 17.9.18 ונימוקיה כדלהלן:

  1. בהתאם לדוח הדיון בעניינו של המשיב אמור הי ה להיערך ביום 11.7.18, אך נדחה ליום 12.9.18. הדחייה הודעה למבקש טלפונית, באמצעות מזכירות תביעות תעבורה. המ שיב סבר כי באותה השיחה נאמר לו שהדיון נדחה ליום 16.7.18. שיחה זו, לטענת ב"כ המשיב, אינה יכול להוות בגדר "זימון" כדין ו אי התייצבות המשיב נבעה מטעות במצב דברים בלבד.
  2. מספר תעודת הזהות אשר צוין בבקשה שגוי ומכיל 18 ספרות.
  3. בבקשה שהוגשה לא צוין מספר תיק בית המשפט או מספר הדוח בגינו הוגשה הבקשה.
  4. אי קיומן של ראיות לכאורה בתיק. המשיב, צוין, מחזיק ברישיון נהיגה, המאפשר לו לנהוג ברכב מסוג D2, ועל כן רשאי לנהוג ברכב בדרגה B, שמשקלו הכולל עד 4,000 ק"ג, וכן רשאי להסיע קבוצת ילדים, ומכאן שהמשיב רשאי לנהוג ברכב בו נהג.
  5. צוין כי מהמשיב, נהג הסעות, הנוהג משנת 89', צבר לחובתו 39 הרשעות קודמות, רובן טכניות, ומכאן שלא נשקפת מהמשך נהיגתו מסוכנות. העבירה, גם אם תוכח, אינה מאפיינת את התנהלותו בכבישים בדרך כלל .

שני שיקולים מנחים את בית המשפט בדיון בבקשה זו: ראשית, קיומן של ראיות לכאורה בדבר אשמתו של המשיב, ושנית, הקביעה האם יש בהמשך נהיגתו של המשיב כדי לסכן את שלום הציבור.
בנוסף הוטעם כי המשיב, נהג הסעות ילדים, זקוק לרישיונו לפרנסתו.

ב"כ המבקשת מתנגדת לבקשה. הוטעם כי המשיב זומן בשיחת טלפון באמצעות רכז שלוחת תביעות תעבורה עכו, והפנתה למסמך עליו חתום רס"מ משה שוקרון, המאמת את הזימון. צוין כי זו הדרך היעילה לזמן אנשים לדיונים הנערכים במועדים קרובים, בבקשות מסוג זה.
לגופו של עניין צוין כי המשיב נהג ברכב אשר משקלו חורג בחצי טון ממשקל הרכב בו מותר לו לנהוג על פי סוג הרישיון שבידו ומכאן שנהג ברכב שאינו מורשה לנהוג בו. לעניין מסוכנותו נטען כי עברו מכביד וכולל 40 הרשעות קודמות.

לעניין "ראיות לכאורה"
לאחר שעיינתי בראיות ובממצאים שנאספו בתיק החקירה שהוגש לעיוני, מצאתי כי בחומר החקירה די והותר ראיות לכאורה להוכחת העבירות המיוחסות למשיב, כדלקמן:

מהדוח עולה כי מבדיקת רישיונותיו של המשיב עלה כי הלה אוחז ברישיון המאפשר לו לנהוג ברכב במשקל עד 4,000 ק"ג ומבדיקת רישיון הרכב בו נהג עלה כי משקלו הכולל של הרכב הוא 4,502 ק"ג, העולה על 4 טון וכי המשיב אינו מורשה לנהוג עליו.
בתגובה לדוח מסר המשיב: "לא ידעתי הרכב לא שלי".
מטופס שימוע לגבי החלטה בדבר איסור מנהלי על שימוש ברכב, עלה כי המשיב מסר: "האוטו לא שלי זה בעל הרכב השאיר לי את האוטו רק בגלל המצווה שהוא עושה עם ילדים עם צרכים מיוחדים".

בשלב זה, יצויין, די בראיות גולמיות שיש בהן פוטנציאל להוכחת אשמתו של המשיב, ומצאתי כי יש די בחומר הראיות לשם כך.
עם זאת, אטעים כי רישיון הרכב, בו נהג המבקש, לא צורף לתיק החקירה שהוגש לעיוני.

המסוכנות
בבפ"ת 8052-04-15 פרקליטות מחוז דרום שלוחת לכיש נ' פלקוביץ (להלן – עניין פלקוביץ), התייחסה כב' השופטת רבקה שוורץ, לנהיגה ברכב, ללא רישיון לסוג הרכב:
"אדם הנוהג בסוג רכב מבלי שהוכשר לכך משול לאדם האוחז בנשק מסוכן ללא הכשרה, ומהווה סכנה הן לעצמו והן למשתמשים בדרך. אדם הנוהג בסוג רכב מבלי שהוכשר לנהיגה עליו מזלזל בחוקי התעבורה ובביטחון הציבור."
לעניין עברו התעבורתי, המשיב נוהג משנת 1989, ולחובתו 40 הרשעות קודמות, האחרונה מיום 4.9.17, בגין נהג המסיע נוסע לא חגור. בנוסף , לחובתו עבירות של נהיגה ללא חגורת בטיחות, שימוש בטלפון בעת שהרכב נע, שלא באמצעות דיבורית, נהיגה במהירות מופרזת, אי ציות לתמרורים, ותאונת דרכים אחת מ שנת 92'.

לאחר שהיטתי אוזן לב"כ הצדדים, עמדתי על הפגמים שנפלו בבקשה, עיינתי בחומר החקירה ובגיליון הרשעותיו של המשיב, אשר בהתחשב בוותק נהיגתו והיותו נהג הסעות, אין המדובר בגליון מכביד במיוחד, השתכנעתי כי בנסיבות המיוחדות של תיק זה, יש להעמיד את הפסילה על 30 יום בלבד.

סיכומו של דבר, המשיב פסול למשך 30 יום בלבד, בניכוי הימים בהם היה פסול עד היום.

מאחר שדנתי בבקשה לפסילה עד תום ההליכים, המזכירות תעביר את התיק העיקרי לכב' השופט בכר.

המזכירות תחזיר את תיק החקירה למאשימה.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תשע"ט, 03 אוקטובר 2018, בהעדר הצדדים.