הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בירושלים פ"ל 4919-01-17

לפני כבוד ה שופט ארנון איתן

בעניין:
המאשימה

מדינת ישראל

נגד

הנאשמת
גיהאן עבדול רחמן

גזר דין

1. הנאשמת הורשעה על פי הודאתה בשני אישומים: על פי האישום הראשון ביום 10.1.2017 נהגה ברכב מ.ר 7749257 (להלן: "הרכב") באבו גוש, בזמן שהיא בפסילה ביודעין כדלקמן: ביום 26.9.15 נפסלה בנוכחותה על ידי קצין משטרה, פקד גבי סעדון למשך 30 יום. הנאשמת לא הפקידה את רישיון נהיגה או תצהיר על העדר רישיון. בנסיבות המתוארות נהגה הנאשמת ברכב ללא רישיון נהיגה תקף, כאשר רישיונה פקע ביום 9.11.12, וכשרישיון הרכב פקע ביום 3.5.16, ומבלי שיש בידה פוליסת ביטוח תקפה על השימוש ברכב.

2. על פי האישום השני ביום 15.4.16 נהגה הנאשמת ברכב באבו גוש, בזמן שהיא בפסילה ביודעין כדלקמן: ביום 26.9.15 נפסלה בנוכחותה על ידי קצין משטרה, פקד גבי סעדון למשך 30 יום. הנאשמת לא הפקידה את רישיון נהיגה או תצהיר על העדר רישיון. בנסיבות המתוארות נהגה הנאשמת ברכב ללא רישיון נהיגה תקף, כאשר רישיונה פקע ביום 9.11.12, וכשרישיון הרכב פקע ביום 3.5.16, ומבלי שיש בידה פוליסת ביטוח תקפה על השימוש ברכב.
בהתאם יוחסו לנאשמת העבירות הבאות:
רישיון נהיגה שפקע יותר מ-12 חודשים, עבירה בניגוד לסעיף 10 א לפקודת התעבורה. (שתי עבירות).
נהיגה בזמן פסילה, עבירה בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה (שתי עבירות)
נהיגה ברכב ללא ביטוח עבירה בניגוד לסעיף 2 א לפקודת ביטוח רכב מנועי (שתי עבירות)
תוקף רישיון רכב שפקע בתקופה העולה על שישה חודשים, עבירה בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורה.

תסקיר שרות המבחן:
3. בעניינה של הנאשמת הוגש תסקיר. מפאת צנעת הפרט והתכנים הרגישים שבו אציין את עיקר הפרטים בתמצית. הנאשמת כבת 33 נישאה בשנית והיא אם לשלושה ילדים. הגדול כבן 12 מנישואיה הראשונים, ושניים רכים בשנים מנישואיה השניים. הנאשמת מתקיימת מקצבת הבטחת הכנסה וחיה בדלות לצד הוריה. שרות המבחן מתאר רקע משפחתי ואישי מורכב מאוד לאורך השנים, כשהנאשמת גדלה בתנאי מצוקה וחסכים רגשיים. שרות המבחן מתאר את הקושי אותו חוותה הנאשמת בנישואיה הראשוניים עד לגירושיה. בחודשים האחרונים סעדה הנאשמת את בעלה הנוכחי שהיה מאושפז תקופה ארוכה בבית החולים במצב סופני כשהוא מחוסר הכרה. לפני כשלושה שבועות נפטר בעלה. שרות המבחן מציין כי כתוצאה מכך הדרדר מצבה הפיסי והנפשי באופן המתואר בהרחבה על ידי שרות המבחן.
4. לנאשמת רישום פלילי שאינו ממן העניין ורישום תעבורתי הכולל 5 רישומים. בגין מעורבות זו בפלילים הופנתה הנאשמת בעבר לשרות המבחן, אך היא לא ביצעה צו של"צ שהוטל עליה ואף לא שיתפה פעולה עם צו מבחן בו הועמדה.
5. הנאשמת נוטלת אחריות לביצוע העבירות ומתארת תחושת דחיפות ולחץ בכל אחת מהפעמים בהן ביצעה את העבירות. שרות המבחן מתרשם כי ברקע לביצוע העבירות, תחושת מצוקה עמוקה וחוסר אונים אותה התקשתה לשאת, וזאת נוכח מגבלותיה וקשייה במציאות חייה. שרות המבחן סבור, כי ייתכן וביצוע העבירות מבטא צורך לא מודע בהחזרת תחושת שליטה לחייה, ולו באופן חלקי.
6. שרות המבחן מצביע על גורמי סיכון ובהם מצבה האישי כפי שפורט בהרחבה והעדר מערכות תמיכה מלבד אחותה. מנגד מציין שרות המבחן כי לנאשמת גורמי סיכוי ובהם יכולתה ליצור תקשורת טובה, ויכולת לביטוי אמפטיה כלפי הזולת וכן ניסיונה לתפקד באופן מיטבי כלפי קרוביה ובעיקר ילדיה. בנוסף היא מבטאת מוטיבציה להימנע ממעורבות פלילית נוספת.

7. ביחס לעבירה מציג שרות המבחן את התלבטותו על רקע חומרת העבירות וביצוען תחת עונש מותנה. מאידך נסיבות חייה ומצבה המורכב כמו גם הטרגדיה שפקדה אותה עם מות בעלה לפני כשלושה שבועות. בנסיבות אלו ממליץ שרות המבחן לתת משקל לשיקולי שיקום, דבר שיאפשר לנאשמת לשאת בעונש ובמקביל להמשיך ולהתמודד עם מצבה המורכב ועם נטל גידול ילדיה לבדה. בנסיבות אלו ממליץ שרות המבחן על הטלת צו של"צ בהיקף 250 שעות וזאת לצד מאסר צופה פני עתיד, פסילה מותנית והתחייבות.

תמצית טיעוני הצדדים:
8. ב"כ המאשימה הפנה לחזרתיות שבמעשים, והסיכון הנשקף מהם. על פיו בנסיבות בהן מדובר בשני אירועים המכילים מספר עבירות מתחם הענישה מתחיל ממאסר בפועל. ביחס לתסקיר ציין כי המלצתו אינה יכולה להתקבל, ודאי לא כששירות המבחן בעצמו מתאר קושי בקשר קודם עם הנאשמת, שעה שצו של"צ לא בוצע, ובצו מבחן לא עמדה. לאור כל אלו ביקש שלא לסטות ממתחמי הענישה הקבועים בעבירות ממן זה, ולהטיל מאסר בפועל, מאסר על תנאי מרתיע, פסילה, פסילה על תנאי וקנס.

9. ב"כ הנאשמת הפנה לעובדה, כי העבירות בהן הודתה הנאשמת הן בעיקרן תוצר חובותיה בהוצל"פ ולא משום היותה עוברת חוק. בעניין זה הפנתה ההגנה לרישומה התעבורתי המקל, וכן לתוכנו של התסקיר ועמדת שרות המבחן לפיה יש לנקוט בדרך שיקומית, על רקע מכלול הנתונים הקשורים בה. עוד הוסף, כי הנאשמת נמצאת במעצר בית לילי משך כשנה בגין האירועים, ולכל אורך התקופה הקפידה בהם. על פיו גם בנתון זה יש כדי להצביע על השינוי שחל בנאשמת ויציבותה בשלב זה.

דיון:
10. במקרה מיוחד זה ראיתי לסטות לקולא מרמת הענישה הנוהגת ולאמץ את עמדת שרות המבחן כפי שיפורט להלן.

11. תסקיר שרות המבחן מציג תמונה קשה מאוד ביחס לנאשמת. הנאשמת גדלה בתנאי מצוקה ועזובה קשים ולה חסכים רגשיים ופיסיים שנתנו אותותיהם משך השנים. למרות זאת, הנאשמת סיימה 12 שנות לימוד ורכשה תעודת מקצוע כספרית, ואף לאחר מות בעלה, עושה מאמצים כבירים לדאוג לילדיה ולקרובים לה שמצבם כפי שתואר בתסקיר מורכב מאוד. שרות המבחן כגורם מקצועי מדגיש, כי ישנם לגביה סיכויי שיקום כפי שפירט. במצב דברים זה, אינטרס ראשון במעלה הוא לחזקה בעת הזו ולאפשר את שיקומה. הטלת מאסר בפועל אף בעבודת שרות ישיגו מטרה הפוכה והשפעתן הרעה תהא על התא המשפחתי כולו, ודאי כשעל הפרק אלמנה המגדלת לבדה שני ילדים רכים ונער כבן 12 מנישואיה הקודמים.

12. אוסיף, כי לאור תוכנו של התסקיר קיים ספק רב אם הנאשמת תוכל לשאת בעונש מאסר בפועל, ואף הטלת עונש בעבודת שרות אינו ישים בנסיבות אותן פירט שרות המבחן ונסיבותיה האישיות.

13. לאור כל אלו, החלטתי כאמור לאמץ את עמדת שרות המבחן, ולנקוט כלפי הנאשמת בגישה שיקומית. בעיניי תוצאה זו משרתת אינטרס אישי וציבורי כאחד. אוסיף, כי לנאשמת רישום תעבורתי הכולל שני רישומים פליליים שאינם ממן העניין וכן רישום תעבורתי מקל שאינו כולל עבירות דומות לאלו בהן הורשעה.

במכלול הנתונים החלטתי לגזור על הנאשמת את העונשים הבאים:

1. תשלום קנס בסך 500 ₪, אשר ישולם ב-5 תשלומים חודשיים, החל מיום 22.3.18.

2. פסילה מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים.
הפסילה תימנה מהיום. אין צורך בהפקדה.
תשומת לב הנאשמת לכך שהעונש המקובל על נהיגה בזמן פסילה הוא מאסר בפועל.

3. פסילה מלקבל או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3חודשים, וזאת על תנאי למשך 3 שנים.

4. אני מצווה על מאסרה של הנאשמת למשך חודשיים, וזאת על תנאי למשך שנתיים, אם תעבור על הוראות סעיף 67 ו/או 10(א) לפקודת התעבורה תשכ"א-1961, שעניינם נהיגה בפסילת רישיון או נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף.

5. הנאשמת תבצע 250 שעות שירות לתועלת הציבור כמוסכם עם שירות המבחן ויחל ביצוע העבודות לא יאוחר מתוך 30 ימים מיום קבלת התוכנית בתיאום עם שירות המבחן.
השירות יוכל לשנות את מקום ביצוע העבודות ללא צורך בהחלטה שיפוטית . שירות המבחן למבוגרים יערוך תכנית של"צ בת - 250 שעות.
שירות המבחן למבוגרים יזמן הנאשמת באמצעות טלפון נייד מס': 052-XXXX521 וכן באמצעות בא-כוחו עו"ד ירון חליבה בטלפון מס': 02-XXXX000 או בפקס 02-XXXX595.

אם ותוך 21 ימים לא יצור שירות המבחן קשר עם הנאשמת, תתקשר הנאשמת בעצמה או באמצעות בא-כוחו עם הממונה על שירות המבחן בטלפון מס': 02-XXXX400.
היה וימצא בלתי ראוי לביצוע עבודות של"צ, יודיע על כך השירות לבית המשפט ללא דיחוי.

גזר הדין תורגם לשפה הערבית על ידי מתורגמנית בית המשפט הגב' סאמיה.
שירות המבחן יכין לנאשמת תכנית של"צ עד ליום 22.3.18.
המזכירות תשלח העתק הכרעת הדין וגזר הדין לשירות המבחן.

זכות ערעור לבית המשפט במחוזי בירושלים בתוך 45 יום מהיום.
<#3#>