הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה תת"ע 7078-09-16

כב' השופט גיל קרזבום, סגן נשיא
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
שלמה בן שמעון

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה: עו"ד אלי גורן
ב"כ הנאשם: עו"ד נאדר חילף
הנאשם: בעצמו

פרוטוקול
ב"כ הנאשם:
מרשי מבקש לחזור מכפירה.
<#6#>
החלטה
אני מתיר חזרה מכפירה.
<#7#>

ניתנה והודעה היום כ"ג אדר תשע"ז, 21/03/2017 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון, לפיו הנאשם יודה בעובדות כתב האישום המתוקן בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, ויוטלו עליו העונשים הבאים:
קנס, פסילה על תנאי ומאסר על תנאי לשיקול דעת בית המשפט.
פסילה בפועל לתקופה של 8 חודשים בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.
מגיש הסדר הוגש וסומן במ/1.

הצדדים מודיעים לבית המשפט כי הגיעו להסדר טיעון.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ המאשימה:
מודיעה על תיקון כתב האישום באופן שהאישום ישונה לנהיגה תחת השפעת משקאות משכרים לפי תקנה 26 (2) לתקנות התעבורה. סמל סעיף 6253.
<#8#>
החלטה

כתב האישום יתוקן בכתב יד ב"כ המאשימה ויחתום על יד התיקון.
<#9#>

ניתנה והודעה היום כ"ג אדר תשע"ז, 21/03/2017 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשם באמצעות סנגורו והוא נשאל מה תשובתו לאישום המתוקן.

ב"כ הנאשם:
מרשי מודה בעובדות שבכתב האישום המתוקן.

הנאשם:
אני מבין את פרטי ההסדר וההסדר מקובל עליי. אני מודה בעובדות כתב האישום המתוקן בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים .
<#10#>
הכרעת דין

הנני מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום המתוקן.
<#11#>

ניתנה והודעה היום כ"ג אדר תשע"ז, 21/03/2017 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

ב"כ המאשימה:
חוזר על ההסדר.
מגיש גיליון הרשעות קודמות ת/1. הנאשם נוהג משנת 2014 ולחובתו 2 הרשעות קודמות ללא עבר דומה.

ב"כ הנאשם:
מבקש לכבד את ההסדר. אבקש להתחיל את הפסילה ב- 27.04.2017 לאחר חג הפסח. אבקש להתחשב בקנס, הנאשם עוזר לאימו שחייה מקצבת הכנסה.

הנאשם:
אני עוזר לאימי שמתפרנסת מעסק קטן, אמא שלי אלמנה. אבקש לשלם את הקנס בתשלומים. האחים שלי הם קטינים הם בני 15 ו-16.
במחשבה שנייה אבקש להתחיל את הפסילה היום ושבית המשפט יאפשר לי לנהוג הביתה היום ללא רישיון. אני מגיש לבית המשפט רישיון נהיגה תקף.

<#12#>
גזר דין

הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים, עבירה מיום 24.06.2016.

מדובר בעבירה חמורה שיש בה כדי לסכן את ציבור המשתמשים בדרך ואת הנאשם עצמו. כמו כן יש בביצוע העבירה כדי ללמד על הלך נפש של פזיזות אצל הנאשם.

הצדדים הגיעו להסדר טיעון כמפורט לעיל.

הנאשם נוהג משנת 2014 ולחובתו 2 הרשעות קודמות ללא עבירה דומה.

לנוכח מהות העבירה על פי כתב האישום המתוקן, עברו התעבורתי של הנאשם וההסדר אליו הגיעו הצדדים וטיעוניהם , הנני גוזר על הנאשם כדלקמן:

- אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך  1000  ש"ח.

הקנס ישולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 3.5.2017 ובכל 3 בחודש שאחריו.

הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של    8      חודשים בפועל בניכוי 30 ימי פסילה מנהלית.

ריצוי הפסילה יחל היום בשעה 22:00.

רישיון הנהיגה נמסר באולם בית המשפט.

המזכירות תוציא לנאשם אישור הפקדה בהתאם.

הנאשם רשאי לנהוג היום ללא רישיון נהיגה עד השעה 22:00.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 חודשים על תנאי למשך  3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

- הנני גוזר על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 2 חודשים שלא יעבור בתוך 2 שנים עבירה של נהיגה בשכרות ו/או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים ו/או נהיגה בפסילה.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.
<#13#>

ניתן והודע היום כ"ג אדר תשע"ז, 21/03/2017 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא