הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה תת"ע 7069-09-16

בפני
כב' השופט גיל קרזבום, סגן נשיא

מבקש

מוחמד מוסלח
באמצעות בא כוחו עו"ד יוסף פרחי

נגד

משיבה

מדינת ישראל

החלטה

הבקשה וטענות הצדדים
לפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן ב העדרו של המבקש בתאריך 26.10.16. לטענת המבקש הוא לא התייצב לדיון מאחר ובאותה תקופה הורחק ממקום מגוריו עקב סכסוכי חמולות. לגופו של עניין, המבקש כפר במיוחס לו, והעלה מספר טענות הגנה הקשורות באופן רישום הדו"ח, והיעדרם של פרטים מהותיים. בנסיבות אלו טען כי ייגרם לו עיוות דין ככל שפסק הדין לא יבוטל. הפנה לפסיקה והסכים כי תוטלנה עליו הוצאות הבקשה .

דיון והכרעה
מעיון בתיק בית המשפט עולה כי הנאשם קיבל את ההזמנה לדיון במועד ביצוע העבירה ואף חתם עליה . לציין שהמבקש לא כפר בעובדה שזומן כדין, אך טען שלא התייצב מפאת העובדה שהורחק מכפר מגוריו. אין בנסיבה זו כדי להצדיק אל ביטולו של פסק הדין. המבקש שידע על מועד הדיון יכול וצריך היה להגיש בקשה לדחייתו, או לשכור שירותיו של עו"ד וכד'. בנסיבות אלו, המבקש לא הראה סיבה טובה לאי התייצבותו לדיון או למצער לדחייתו.

כך גם לא ברור מדוע המבקש המתין יותר משלוש שנים עד להגשת בקשה זו, בפרט נוכח העובדה שידע על מועד הדיון, והיה עליו לברר מה עלה בגורלו.

לגופו של עניין, המבקש העלה מספר טענות הגנה הקשורות באופן רישום הדו"ח, ובפרט הפנה לעובדה שהשוטר לא רשם את המילה "תקינה" בבדיקת הכיול. בנוסף טען שהשוטר לא ציין את: אופן עצירת הרכב, המקום בו בוצע הכיול, קיומם של תמרורי 426 משני צדי הדרך , ולאיזה חלק ברכב כוונה קרן הלייזר.

לא מדובר בטענות הגנה מהותיות המצדיקות את ביטול פסק הדין ואין בהן כדי ללמד על פגם מהותי בדו"ח. בכל הקשור לטענה לפיה לא נרשמה המילה "תקינה" בבדיקת הכיול , אפנה לדברי כב' השופט מרדכי כדורי בעפ"ת 40594-08-19 לירן ולצמן נ' מדינת ישראל "אין בידי לקבל את ההבחנה המוצעת על-ידי המבקש בין סימון "V" המעיד, לשיטתו, על כי בדיקת תקינות הממל"ז בוצעה (מבלי להתייחס לתוצאת הבדיקה), לבין רישום המילה "תקין", המעיד על תקינותה של בדיקה זו. סבורני, כי פרשנות זו לסימון "V" שעשה מפעיל המכשיר, אינה מתקבלת על הדעת, והפרשנות הסבירה היחידה היא, כי מפעיל המכשיר יסמן "V" רק לאחר שהתקבלה תוצאה תקינה בבדיקת המכשיר."
בענייננו, סומן "V" ליד ביצוע בדיקת הכיול, ודי בכך כדי ללמד על כך שמדובר בבדיקה תקינה.

בכל הקשור לטענות ההגנה הנוספות, הרי שאינן מתיישבות עם הכתוב בנסיבות המקרה שם צוינו כל הפרטיים הנדרשים לרבות: קיומם של תמרורי 426 משני צדי הדרך , המקום ברכב אליו כוונה קרן הלייזר (מרכז הרכב), ואופן עצירת הרכב. עיון בעותק הדו"ח המקורי שצורף לתגובת המשיבה, מלמד כי השוטר הקפיד לבצע את כל הבדיקות הנדרשות לצורך ביצוע מדידה תקינה, ולא מצאתי כי נפל פגם כלשהו ברישומיו, בוודאי שלא פגם מהותי.

מעבר לנדרש יצוין, כי במעמד קבלת הדו"ח המבקש לא כפר במיוחס לו, ותגובתו הי יתה "בבי"ח עם חברה שלי".

לציין שעל המבקש הוטל הקנס המקורי, כך שגם בהקשר זה לא נגרם לא כל עיוות דין.

לאור כל האמור לעיל, לא שוכנעתי כי ייגרם למבקש עיוות דין אם בקשתו תדחה.

בהתאם, אני דוחה את הבקשה.

להודיע לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז שבט תש"פ, 11 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.