הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה תת"ע 1800-07-17

כב' השופט גיל קרזבום, סגן נשיא
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
האני חדראוי

<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד ג'לאל עוידה
הנאשם – בעצמו
פרוטוקול
ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון, לפיו הנאשם יודה בעובדות כתב האישום וסוכם כי יוטלו על הנאשם העונשים הבאים:
קנס ומאסר על תנאי לשיקול דעת בית המשפט.
פסילה בפועל לתקופה של 30 ימים בפועל.
פסילה על תנאי לתקופה של    4   חודשים למשך   3  שנים.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

כתב האישום הוקרא לנאשם והוא נשאל מה תשובתו לאישום.

הנאשם:
אני מבין את פרטי ההסדר והוא מקובל עליי. בהתאם, אני מודה בעובדות כתב האישום.

<#4#>
הכרעת דין
הנני מרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

<#3#>

ניתנה והודעה היום י"ח תמוז תשע"ז, 12/07/2017 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא
ב"כ המאשימה:
חוזר על הסדר הטיעון שהוצג לעיל. מגיש גיליון הרשעות קודמות ת/1.

הנאשם:
מבקש להתחיל את הפסילה ביום 1.8.17 כדי שאוכל להתארגן. לעניין הקנס, אני מבקש להתחשב, מאחר שהרישיון הוא פרנסתי היחידה. אני עובד בהסעות. זה הפרנסה היחידה. אני המפרנס היחידי בבית. אני מפרנס חמש נפשות בבית.
<#3#>
גזר דין

לנוכח מהות העבירה, עברו התעבורתי של הנאשם וההסדר אליו הגיעו הצדדים, הנני גוזר על הנאשם כדלקמן:

- אני דן את הנאשם לתשלום קנס בסך  1000  ש"ח.

הקנס ישולם ב-5 תשלומים שווים ורצופים החל מתאריך 15.8.2017 ובכל 15 בחודש שאחריו.

הנאשם הונחה לגשת למזכירות לקבל שוברי תשלום.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של  30 ימים בפועל.

ריצוי הפסילה יחל ביום 1.8.17 בשעה 13.00.

במידה שהנאשם יפקיד רישיונו במועד מוקדם יותר, תחושב הפסילה בהתאם.

בית המשפט מסביר לנאשם כי עליו להפקיד את רישיונו - גם אם פקע תוקפו - במזכירות בית המשפט, ואם אין בידיו רישיון נהיגה עליו להפקיד תצהיר ערוך כדין.

- אני פוסל את הנאשם מלנהוג ו/או מלקבל ו/או מלהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 4 חודשים על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור אותה/ן עבירה/ות שעליה/ן הורשע או אחת העבירות המפורטות בתוספת הראשונה או בתוספת השנייה לפקודת התעבורה [נוסח חדש], תשכ"א - 1961 ויורשע בגינה.

- הנני גוזר על הנאשם עונש מאסר על תנאי לתקופה של 1 חודש שלא יעבור במשך 2 שנים עבירה של נהיגה בפסילה, בניגוד לסעיף 67 לפקודת התעבורה ו/או עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה, בניגוד לסעיף 10 א. לפקודת התעבורה. מובהר בזאת כי המאסר המותנה אינו חל על עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף שתוקפו פקע עד 12 חודשים כולל.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.

<#4#>

ניתן והודע היום י"ח תמוז תשע"ז, 12/07/2017 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

הוקלד על ידי מירב כהן ויניאק