הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה תת"ח 9432-02-17

כב' השופט גיל קרזבום, סגן נשיא
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשמים
.1 מאסטרו טסט בע"מ
.2 בנימין חמו
<#2#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה – עו"ד גב' אגנס הרש
ב"כ הנאשמים – עו"ד גב' שלומית בירין-אורבך
הנאשם 2 בעצמו
פרוטוקול
ב"כ הנאשמים:
אני מייצגת גם את "מאסטרו טסט בע"מ".

ב"כ הצדדים:
הגענו להסדר טיעון, לפיו הנאשם 2 יימחק מכתב האישום, ללא שינוי בעבירות ובעובדות. הנאשמת תודה וייגזרו עליה העונשים הבאים:
קנס כספי בסך 3,000 ₪.
התחייבות כספית בסך 15,000 ₪, שמי שיחתום עליה הוא הנאשם 2, שהוא הבעלים של הנאשמת 1. כמו כן, יוצא צו סגירה לנאשמת 1 לביצוע העבודות נשוא כתב האישום.

בית המשפט מודיע לצדדים כי איננו קשור להסדר הטיעון, וכי קיימת אפשרות שלא יגזור על הנאשם את העונש המוסכם.

ב"כ המאשימה:
מודיעה על תיקון כתב האישום באופן שיימחק הנאשם 2 מכתב האישום.
<#3#>
החלטה
כתב האישום יתוקן בכתב יד ב"כ המאשימה אשר תחתום על יד התיקון.

<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אייר תשע"ז, 18/05/2017 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

כתב האישום המתוקן הוקרא לנאשמת 1 באמצעות באת כוחה והיא נשאלה מה תשובתה לאישום.

ב"כ הנאשמת 1:
מרשתי מודה בעובדות שבכתב האישום.

<#5#>
הכרעת דין

הריני מרשיע את הנאשמת בעבירה המיוחסת לה בכתב האישום.

<#4#>

ניתנה והודעה היום כ"ב אייר תשע"ז, 18/05/2017 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא
ב"כ המאשימה:
חוזרת על הסדר הטיעון כפי שהוצג לעיל. מבקשת לנמק: כפי שעולה מכתב האישום, מדובר בקיום מוסך לביצוע בדיקות רכב לפני קנייה ומכירה, ללא רישיון. מדובר בעבירה חמורה שבגינה המאשימה בד"כ עותרת לקנס של לא פחות מסך של 10,000 עד 15,000 ₪. במקרה זה יש נסיבות מיוחדות שבגינן המאשימה הסכימה לקנס מיוחד. ברח' המוסכים 31 בחיפה, במקום של הנאשמת 1, פועל מוסך בשם "חברת המשפצים בע"מ" שזו חברה עם רישיון לביצוע בדיקות לפני קנייה ומכירת רכבים. הנאשם 2 הקים את הנאשמת, שהיא גם אחד הבעלים הנוספים הרשומים בחברה של המשפצים בע"מ. מדובר במוסד שפועל עם רישיון, בשינוי שם. מדובר במהלך שנעשה לצורך חשבונאי. למען הסר ספק, צו הסגירה מתייחס אך ורק לשמהּ של הנאשמת 1 בלבד, ולא למקום פיזית, מאחר ששם עובדת חברת "המשפצים בע"מ" הפועלת על פי רישיון תקין. למעשה, מדובר בשינוי בעלות וב"כ הנאשמת תסביר שהדבר נעשה בתום לב. לפי טענתם, הם הפסיקו להוציא חשבוניות על שם "מאסטרו טסט" הנאשמת 1. הקנס הסמלי הוא לאור הנסיבות המיוחדות של תיק זה, מבלי שזה יהווה תקדים לאף תיק אחר. לכן גם יש התחייבות ואלה הנימוקים שהובילו להסדר המקל.

ב"כ הנאשמת 1:
מטעמים חשבונאיים הוקמה הנאשמת 1, שלמעשה יש זהות בינה לבין בעלי המניות של מוסך המשפצים המחזיק ברישיון. מהרגע שהגיע משרד התחבורה למקום ואמר שהפעילות לא תקינה באמצעות הנאשמת 1, הם מיד סגרו את הפעילות שלה. מגישה אישור של רו"ח שהפעילות נסגרה נ/1 כך שמדובר בעבירה פורמלית שבטעות בתום לב, וזו עבירה "על הנייר" ולא עבירה בשטח בפועל. מבקשת לשלם את הקנס תוך 120 ימים.
<#7#>
גזר דין

לנוכח מהות העבירה על פי כתב האישום ובפרט נסיבות ביצועהּ וטיעוני הצדדים , הנני גוזר על הנאשמת כדלקמן:

- אני דן את הנאשמת לתשלום קנס בסך  3000  ש"ח.

תשלום הקנס - בתוך   120    ימים.

ב"כ הנאשמת הונחתה לגשת למזכירות לקבל שובר תשלום.

- הנאשמת תחתום על התחייבות כספית בסך 15,000 ₪ למשך 3 שנים מהיום להימנע מביצוע העבירה בה הורשעה בתיק זה. לא תחתום על ההתחייבות היום, תשלם קנס בסך 20,000 ₪.

אני מוציא בזאת צו סגירה כנגד הנאשמת 1 "מאסטרו טסט בע"מ", ביחס לפעילות המפורטת בכתב האישום.

מובהר בזאת, ולמען הסר ספק, צו הסגירה אינו חל על פעילותהּ של חברת "המשפצים בע"מ" המבצעת את אותן עבודות במסגרת רישיון כדין.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה תוך 45 ימים מהיום.

<#5#>
ניתן והודע היום כ"ב אייר תשע"ז, 18/05/2017 במעמד הנוכחים.

גיל קרזבום , סגן נשיא

הוקלד על ידי מירב כהן ויניאק