הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה ת"ד 147-06-17

בפני
כב' השופט גיל קרזבום, סגן נשיא

הנאשמת

שובל אביגיל משי

נגד

המאשימה

מדינת ישראל

החלטה בבקשה למתו צו איסור פרסום

הבקשה וטענות הצדדים

לפניי בקשת הנאשמת להורות על איסור פרסום פרטיה או פרטים אחרים שיש בהם כדי לגלות את זהותה. לטענת ה נאשמת הפרסום גורם לה לאי נוחות רבה , ואף עלול לפגוע בסיכוייה למצוא עבודה .

המשיבה התנגדה לבקשה, הפנתה להוראות סעיף 68(א) לחוק בתי המשפט, וטענה שאין כל עילה למתן הצו.

דיון והכרעה

לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים, אני מחליט לדחות את הבקשה.

סעיף 68(א) ל חוק בתי המשפט קובע כי בית המשפט יידון בפומבי. בס"ק (ב) נמנו מספר עניינים בהם רשאי בית המשפט לדון בדלתיים סגורות אם ראה בכך צורך. עקרון פומביות הדיון הינו עקרון חוקתי המעוגן בסע' 3 לחוק יסוד השפיטה בקובעו: "בית משפט ידון בפומבי, זולת אם נקבע אחרת בחוק או אם בית המשפט הורה אחרת לפי חוק." על חשיבותו של עקרון פומביות הדיון אין צורך להכביר במילים, הוא מהווה מרכיב מרכזי במשטר הדמוקרטי, וברובו הוא נגזר מעקרון חופש הביטוי של הציבור לדון במתרחש בין כותלי בית המשפט, הוא מהווה אבן יסוד לתקינות ההליך המשפטי ולביצור אמון הציבור במערכת בתי המשפט וזאת כחלק מן התפיסה כי צדק לא צריך רק להיעשות כי אם גם להיראות. שקיפות לא תוכל לבוא לידי מימוש אם דלתותיו של בית המשפט יהיו סגורות בפניו של הציבור הרחב (ראה ע"פ 353/88 גניה וילנר נ' מדינת ישראל פ"ד מה(2) 444 בעמ' 450-451 ).

לטענת המבקשת יש בפרסום פרטיה כדי לגרום לה לאי נוחות והפרסום אף עלול לפגוע בסיכוייה למצוא עבודה. הלכה פסוקה היא כי במקום שקיימת סתירה בין זכות הפרטיות לבין עקרון הפומביות ידו של האחרון על העליונה. ראה ע"א 5185/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' רינה מרום פ"ד מט(1) 318, בעמ' 342.) על מנת שבית המשפט יורה על איסור פרסום עליו להכריע בין מהות הזכות הנפגעת ועוצמת הפגיעה בה, ורק אם יגיע למסקנה כי הפרסום יביא לפגיעה חמורה עליו לשקול להפעיל את סמכותו ולאסור את הפרסום באיזון מול עיקרון פומביות הדיון (ראה ע"א 4963/07 ידיעות אחרונות נ' עו"ד פלוני ואח' ) . בנוסף על בית המשפט להשתכנע שהפרסום עלול לגרום לנזק חמור למבקשת, ושאותו נזק גובר על העניין הציבורי שבפרסום (ראה ע"פ 2137/14 הוצאת עיתון הארץ נ' מדינת ישראל).

אין בנימוקי המבקשת כדי ללמד על אותה פגיעה חמורה ובלתי מידתית בה, ובוודאי שאין בנימוקי הבקשה כדי להצדיק את הפגיעה בעקרון פומביות הדיון. בנסיבות אלו , ולאור העובדה שאין בנימוקי הבקשה כדי להביאה במסגרת אחד החריגים המפורטים בס' 68(ב) ל חוק בתי המשפט, אני דוחה את הבקשה.

להודיע לצדדים.

ניתנה היום, כ"ט תמוז תש"פ, 21 יולי 2020, בהעדר הצדדים.