הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה המ"ש 9973-12-21

בפני
כבוד ה שופטת כרמית פאר גינת

מבקשים

איאד בשר

נגד

משיבים
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להישפט, באשר לדו"ח שמספרו 50152952672.

קראתי בעיון את טענות הצדדים ועיינתי במסמכים המצורפים.

המדובר בדו"ח שניתן ביום 8.10.18.

ב"כ המבקש טען בבקשתו כי המבקש ידע על קיומו של הדו"ח הנדון מהודעה שקיבל לאחרונה ממשרד הרישוי אודות פסילה מנהלית, שעלולה להיות מוטלת עליו בגין צבירת ניקוד. הוא אף ציין כי המבקש הופתע לגלות שחלק מהנקודות שצבר שייכים לדו"חות שלמיטב זכרונו הגיש בגינם בקשה להישפט במועד. אולם, המבקש לא צירף לבקשתו אסמכתאות על משלוח הבקשה להישפט בגין דו"ח זה בדואר רשום במועד, ואף המשיבה בתגובתה ציינה כי בגין הדו"ח הנדון לא התקבלה מעולם בקשה להישפט מטעם המבקש.

מלבד זאת, מתגובת המשיבה עולה כי הדו"ח נשוא הבקשה שולם על-ידי המבקש או מי מטעמו ביום 20.2.19, טרם הגשת הבקשה להארכת המועד להישפט.

הלכת בית המשפט העליון היא שהארכת מועד להישפט לאחר התשלום אפשרית רק בנסיבות חריגות ויוצאות דופן, בהן לא ידע אדם ולא יכול היה לדעת על ההליך נגדו [ראו, למשל, בעניין זה רע"פ 9540/08 מוסברג נ' מדינת ישראל (8.1.2009)]. במקרה הנדון, אין המדובר במבקש שלא ידע על ההליך נגדו, שכן הוא ציין שלמיטב זכרונו הוא הגיש בגינו בקשה להישפט במועד, ומכאן שידע על קיומו.

מששילם המבקש את הקנס בו חויב, הוא מוחזק כמי שהודה בביצוע העבירה ונשא בעונש בגין ביצועה. בהינתן כך, היה עליו להראות שקיימים טעמים מיוחדים, המצדיקים את קבלת בקשתו, למרות ששילם את הקנס. ב"כ המבקש בענייננו לא טען בבקשתו המקורית כי המבקש שילם את הקנס ומשכך גם לא ציין טעמים מיוחדים בעניין זה.

בנוסף, לא ניתן להתעלם מהשיהוי בהגשת בקשה זו לבית המשפט מצדו של המבקש. מדובר על דו"ח שנשלח למבקש לפני זמן ממושך, ביום 8.10.18 (לפני למעלה מ-3 שנים), ואילו הבקשה להארכת המועד להישפט בנוגע לדו"ח הנדון הוגשה לבית המשפט רק ביום 22.12.21. כפי שעולה מתגובת המשיבה, המבקש לכל המאוחר ידע על קיומו של הדו"ח במועד שבו שולם (20.2.19), ומכאן שגם ממועד זה חלפו למעלה משנתיים וחצי עד למועד הגשת בקשה זו לבית המשפט.

יתרה מכך, ב"כ המבקש לא ציין בבקשתו טענות הגנה לגופו של עניין באשר לדו"ח הנדון, ועל כן לא הצביע על עיוות דין, שעשוי להיגרם למבקש באם בקשתו לא תתקבל.

לאור כל האמור, אני מורה על דחיית הבקשה.

ניתנה היום, כ"ג טבת תשפ"ב, 27 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.