הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה המ"ש 8160-08-21

בפני
כבוד ה שופט גיל קרזבום

מבקשת

תותי פיינר
באמצעות בא כוחה עו"ד רונן קריספל

נגד

משיבה
מדינת ישראל

החלטה

הבקשה וטענות הצדדים
לפני בקשה להארכת מועד להישפט בגין שני דו"חות שעניינ ן עבירת מהירות שצולמה במערכת אכיפה מסוג א/3. לטענת המבקשת ה יא מעולם לא קיבלה את הדו"ח ות ונבצר ממנה להגיש בקש ות להישפט במועד. לגופו של עניין, כפרה בביצוע העבירות וטענה כי אנשים אחרים בי צעו את העבירות (צורפו תצהירים). עוד ציינה כי דו"ח מספר 90516685899 שולם ללא ידיעתה על ידי בעלה מבלי שהייתה מודעת להשלכות שתהיינה לתשלום הדו"ח. בהתאם טע נה כי ייגרם ל ה עיוות דין במידה ובקשת ה תדחה.

המשיבה מתנגדת לבקשה מהטעם שהבקשה להארכת מועד להישפט ביחס לשני הדו"חות לא הוגשה במסגרת התקופה שנקבעה בחוק. והעוב דה שדו"ח מספר 90516685899 שולם.
דיון והכרעה - דו"ח מספר 90519784533
בכל הקשר לדו"ח מספר 90519784533 די בעובדה שאישור המסירה נעדר פרטים מהותיים כגון פרטי הדוור ותאריך, כדי להצדיק את קבלת הבקשה.

לאור כל האמור, אני סבור שיש מקום לאפשר למבקשת לקבל את יומ ה בבית המשפט. בהתאם, אני מורה על הארכת המועד להישפט ביחס לדו"ח זה (90519784533)

דיון והכרעה - דו"ח מספר 90516685899
בכל הקשור לדו"ח מספר 90516685899, מששולם הקנס יש לראות את המבקשת כמי שהודתה בביצוע העבירה, הורשעה ונגזר דינה - ראה ע"פ 40584/07 ציפורה רייני נ' מ. ישראל - מחוזי ירושלים . יודגש, כי בית המשפט אינו מחויב לברר את נסיבות תשלום הדו"ח ולבחון אם הדוח שולם על ידי מי שהדוח נרשם על שמו או על ידי מי מטעמו, על דעתו או בניגוד לדעתו או במסגרת הסדר עם המרכז לגביית קנסות (ראה רע"פ 2937/17 ג יל פלדמן נ' מדינת ישראל , וראה גם עפ"ת (מחוזי י-ם) 45005-06-18 הלל רוזנברג נ' מדינת ישראל ).
אמנם המבקשת כפרה בביצוע העבירה וטענה כי הרכב בו בוצעה העבירה היה בחזקת אדם אחר, אך ההלכה היא כי עילת "אחר נהג ברכב" אינה מצדיקה את הארכת המועד להישפט. ברע"פ 7709/13 שמעון סאסי נ' מדינת ישראל קבע בית המשפט העליון כי: "...טענתו לפיה הוא עצמו לא נהג ברכב, איננה מבססת חשש לעיוות דין כלפיו". וכן ברע"פ 7018/14 מיכאל טיטלבאום נ' מדינת ישראל נקבע כי: "גם טענתו של המבקש, לפיה ההארכה נדרשת לשם הסבת הדו"חות על שמם של נהגים אחרים שהשתמשו ברכב, אין בכוחה להועיל למבקש, בנסיבות העניין (ראו: רע"פ 1446/14 ריאד נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (26.3.2014); רע"פ 9580/11 יוסף נ' מדינת ישראל [פורסם בנבו] (27.12.2011))".

טענה זו נבחנה גם בבית המשפט המחוזי אשר קבע בהחלטותיו כי טענת "אחר נהג ברכב" אינה מבססת חשש לעיוות דין ואינה מהווה "נימוק מיוחד", או טענה המקימה חשש לעיוות דין (עפ"ת 42642-12-17 שאול שלום נ' מדינת ישראל, עפ"ת 45391-01-19 גיא כהן נ' מדינת ישראל , עפ"ת 45005-06-18 הלל רוזנברג נ' מדינת ישראל, עפ"ת 51304-09-16 חי חיים אור גל נ' מדינת ישראל ).

יודגש, כי גם במקרים בהם קיימת תשתית ראייתית מוצקה לפיה אדם אחר ביצע את העבירה, אין בכך כדי להצדיק את קבלת הבקשה (רע"פ 7839/08 שמעון קורנפלד נ' מדינת ישראל ; רע"פ 9540/08 עופר מוסברג נ' מדינת ישראל; רע"פ 8927/07 סעד אבו עסב נ' מדינת ישראל, רע"פ 8626/14 סמארה נ' מדינת ישראל, רע"פ 2754/12 ביסמוט נ' מדינת ישראל , רע"פ 222/13 מחמוד נ' מדינת ישראל ).
לסיכום
אני דוחה את הבקשה ביחס לדו"ח מספר 90516685899.

אני מקבל את הבקשה ביחס לדו"ח מספר 90519784533. משטרת ישראל אשר מתבקשת להגיש כתב אישום בהתאם.

להודיע לצדדים.
ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"א, 24 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.