הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה המ"ש 4021-10-21

בפני
כבוד ה שופטת כרמית פאר גינת

מבקשים

אמירה קרא

נגד

משיבים
מדינת ישראל

החלטה

לפניי בקשה להארכת מועד להישפט, באשר לדו"ח שמספרו 90515611300.

ב"כ המבקשת ציין כי המדובר בדו"ח בגין עבירת מהירות מסוג א/3 מיום 10.1.20. הוא ציין כי המבקשת שכרה את הרכב מחברת "אוויס" והוא אינו בבעלותה, וכי היא מעולם לא קיבלה את הדו"ח לביתה וכי נדהמה לגלות זאת כשקיבלה מכתב דרישה לביצוע הדרכה בנהיגה נכונה ממשרד הרישוי. עוד הוא ציין כי הקנס בגין הדו"ח שולם בעקבות דרישות חוזרות ונשנות מהמרכז לגביית קנסות, וכי המבקשת שילמה את חובה מחשש שיוטלו עליה הגבלות שונות ומחשש שיוטל עליה צו עיכוב יציאה מהארץ, אשר עלול לפגוע בלימודיה בחו"ל. כמו כן, המבקשת ציינה כי לא נהגה ברכב בעת ביצוע העבירה, אלא אחיה בשם אמיר קרא, וכי הרכב היה בחזקתו בעת ביצוע העבירה (לבקשה צורפו תצהיר מטעם המבקשת ומטעם אחיה). לאור האמור, ב"כ המבקשת ביקש להאריך למבקשת את המועד להישפט בגין הדו"ח הנדון והסבתו על שם אחיה.

המשיבה מתנגדת לבקשה. בתגובתה מיום 11.11.21 ציינה ב"כ המשיבה כי הדו"ח הוסב על שמה של המבקשת, אשר הייתה חתומה על ההסכם מול חברת "אוויס". עוד היא ציינה כי הודעת תשלום הקנס נשלחה בדואר רשום לכתובתה של המבקשת, אשר רשומה במשרד הפנים. לדבריה, המבקשת לא עמדה בלוח הזמנים שקבע המחוקק ולכן ביקשה לדחות את הבקשה.

לאחר שקראתי בעיון את האמור בבקשה, את תגובת המשיבה ועיינתי במסמכים המצורפים, החלטתי לדחות את הבקשה.

ראשית, ב"כ המבקשת ציין כי המבקשת מעולם לא קיבלה לכתובתה את הדו"ח וכי נדהמה לגלות אודותיו כשקיבלה מכתב דרישה לביצוע הדרכה בנהיגה נכונה ממשרד הרישוי. אולם, מטיעוני הצדדים עולה כי המבקשת ידעה על קיומו של הדו"ח כבר בסמוך למועד ביצוע העבירה, כשביקשה להסב את הדו"ח על שמה מחברת "אוויס", שאליה הופנה הדו"ח במקור. כך שלא ניתן לקבל את הטענה שהמבקשת לא ידעה שמיוחסת לה עבירה זו. מלבד זאת, ניתן לכל המאוחר לייחס לה את הידיעה אודות קיומו של הדו"ח למועד שבה שילמה את הקנס.

בעניין זה, גם אם אקבל את טענת המבקשת כי לא קיבלה את הדו"ח לידיה לאחר ביצוע ההסבה, הרי שמהמועד שבו ביקשה להסב את הדו"ח על שמה, בסמוך למועד ביצוע העבירה ביום 10.1.20, היה עליה לברר מה עלה בגורל הדו"ח ולא להמתין זמן ארוך וממושך עד להגשת בקשה זו לבית המשפט.

כמו כן, מטיעוני הצדדים עולה כי הדו"ח נשוא הבקשה שולם על ידי המבקשת טרם הגשת הבקשה להארכת המועד להישפט. הלכת בית המשפט העליון היא שהארכת מועד להישפט לאחר התשלום אפשרית רק בנסיבות חריגות ויוצאות דופן, בהן לא ידע אדם ולא יכול היה לדעת על ההליך נגדו [ראו, למשל, בעניין זה רע"פ 9540/08 מוסברג נ' מדינת ישראל (8.1.2009)]. במקרה הנדון, אין המדובר במבקשת שלא ידעה על ההליך נגדה, כפי שקבעתי בסעיף 5 לעיל.

מששילמה המבקשת את הקנס בו חויבה, היא מוחזקת כמי שהודתה בביצוע העבירה ונשאה בעונש בגין ביצועה. בהינתן כך, היה עליה להראות שקיימים טעמים מיוחדים, המצדיקים את קבלת בקשתה, למרות ששילמה את הקנס.

המבקשת בענייננו ציינה בבקשתה כי שילמה את הקנס בעקבות דרישות חוזרות ונשנות מהמרכז לגביית קנסות, ומחשש שיוטלו עליה הגבלות שונות, לרבות צו עיכוב יציאה מהארץ, אשר עלול לפגוע בלימודיה בחו"ל. אולם, החשש מהטלת הגבלות שונות לא מלמד כי המבקשת לא מודה בביצוע העבירה, שכן במצב זה היא לא הייתה אמורה לשלם את הקנס, אלא לבצע פעולות נוספות טרם התשלום. למשל, היא הייתה יכולה להתייעץ באותו מועד עם עו"ד מהן האפשרויות המשפטיות העומדות לרשותה, כפי שעשתה בהגשת בקשה זו לבית המשפט.

יתרה מכך, אין להתעלם מהשיהוי המשמעותי בהגשת בקשה זו לבית המשפט מצידה של המבקשת. מדובר על דו"ח שניתן לפני זמן ממושך, ביום 10.1.20 (לפני קרוב לשנתיים), ואילו הבקשה להארכת המועד להישפט בנוגע לדו"ח הנדון הוגשה רק ביום 11.10.21. המבקשת ידעה על קיומו של הדו"ח החל ממועד בקשתה להסבת הדו"ח, שלפיה היא נהגה ברכב במועד ביצוע העבירה ומוכנה להסבת הדו"ח על שמה, או לכל המאוחר מיום תשלום הקנס על-ידה, כאמור, ומכאן שמדובר על שיהוי ממושך בהגשת בקשה זו, שבמהלכו לא בדקה המבקשת מה עלה בגורל הדו"ח.

כמו כן, המבקשת ציינה בבקשתה טענת הגנה לגופו של עניין באשר לדו"ח הנדון וטענה כי לא ביצעה את העבירה המיוחסת לה, אלא שהנהג בפועל היה אחיה. אולם, טענה זו סותרת את בקשת ההסבה מחברת "אוויס", שם ציינה המבקשת כי היא הייתה הנהגת בפועל בעת ביצוע העבירה, ומשכך לא ניתן לקבלה ואין בה כדי להצביע על עיוות דין בענייננו. מעבר לכך , המבקשת שילמה את הדו"ח ולא התרשמתי כי בנסיבות שפורטו התשלום אינו מלמד על הודאה בביצוע העבירה. משהודתה בביצוע העבירה ע"י תשלום הדו"ח הרי שטענות ההגנה מאוחרות להודאה , ואין לייחס להן משקל.

מטעמים אלה, אני מורה על דחיית הבקשה.

ניתנה היום, ז' כסלו תשפ"ב, 11 נובמבר 2021, בהעדר הצדדים.