הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה המ"ש 104-07-20

בפני
כב' השופט גיל קרזבום, סגן נשיא

מבקש

יוסף מאירה
באמצעות באת כוחו עו"ד ניצה כהן

נגד

משיבה

מדינת ישראל

החלטה

הבקשה וטענות הצדדים
לפני בקשה להארכת מועד להישפט בגין דו"ח שעניינו שימוש בטלפון נייד ללא דיבורית. לטענת המבקש הוא לא הגיש את הבקשה להישפט במועד מהטעם שאיבד את הדו"ח, והיה טרוד בענייניו האישיים. עוד שבאותו מעמד נרשם לו דו"ח נוסף והיה על השוטר לערוך אישום אחד ביחס לשני הדו"חות . לגופו של עניין טען שלא ביצע את העבירה, והעלה מספר טענות הגנה.
המשיבה מתנגדת לבקשה מהטעם שהבקשה להארכת מועד להישפט לא הוגשה במסגרת התקופה שנקבעה בחוק.

דיון והכרעה
לאחר ששקלתי את הבקשה וטענות הצדדים אני מחליט לדחותה.

אשר לטענת המבקש לפיה אי הגשת הבקשה להישפט נבעה מאיבוד הדו"ח, אין בה כדי להוות עילה להארכת המועד להישפט. גם אם המבקש איבד את הדו"ח ו/או היה טרוד בעניינ יו האישיים כפי טענתו, היה עליו לפנות למרכז לפניות נהגים על מנת לקבל עותק ממנו, ולא לשקוט על שמריו. בהקשר זה, כבר נפסק לא פעם כי טעות בתום לב אינה מהווה עילה לקבלת בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר (ראה רע"פ 9142/01 סוראיה איטליא ו- רע"פ 5377/03 וגדי ג'מאל ), והדברים יפים גם ביחס לבקשה להארכת מועד להישפט. בנסיבות אלו, המבקש לא הראה סיבה מוצדקת לאי הגשת הבקשה במועד.
לגופו של עניין, המבקש אמנם הכחיש את ביצוע העבירה והעלה מספר טענות הגנה, אך מדובר בטענות הגנה כלליות שאין בהן כדי להצדיק את קבלת הבקשה. ראה בהקשר זה רע"פ 2474/18 ‏ ‏ יואל גולדברג עו"ד נ' מדינת ישראל שם נקבע כי : "בקשה לביטול פסק-דין שניתן בהיעדר, בטענה לעיוות דין, צריכה להיות מלווה בתשתית ראייתית בעלת משקל המצביעה על פוטנציאל ממשי לשינוי התוצאה", והדברים יפים גם ביחס לבקשה להארכת מועד להישפט.
בהקשר זה יצוין, שהדו"ח עצמו מפורט כנדרש, וגם אם כתב ידו של רושם הדו"ח דורש מהקורא מאמץ מסוים, ניתן לקוראו ולהבינו. השוטר ציין את העובדה שהבחין במבקש בהיותו בנתיב השמאלי במקביל אליו, ונצפה אוחז בידו הימנית טלפון נייד בסמוך לפיו. עוד צוין בדו"ח כי נשמר עם רכבו של המבקש קשר עין רציף מרגע ביצוע העבירה ועד עצירתו.
בנוסף, טענות ההגנה של המבקש אינן מתיישבות עם תגובתו במעמד קבלת הדו"ח, אז אמר את הדברים הבאים: " אני יודע עברתי באדום כי דיברתי בטלפון". מדובר לכל הפחות ב"ראשית הודיה" אם לא בהודיה ממש.

אשר לטענת המבקש לפיה היה על השוטר לרשום לו דו"ח אחד בגין שתי העבירות ולא שני דוחות נפרדים, הרי שלא מצאתי בכך כל פגם. יובהר, שמדובר בדוחות מסוג "ברירת משפט" להבדיל מ"הזמנה לדין" שאז אכן יש מקום להגיש כתב אישום אחד בגין כלל העבירות.

לאור כל האמור לעיל , לא שוכנעתי כי ייגרם למבקש עיוות דין אם בקשתו תדחה.

הבקשה נדחית.

להודיע לצדדים.

ניתנה היום, ט"ז תמוז תש"פ, 08 יולי 2020, בהעדר הצדדים.