הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה בחיפה בפ"מ 6060-10-17

בפני
כב' השופט גיל קרזבום, סגן נשיא

מבקש

ציון ג'רפי
באמצעות ב"כ עו"ד אילן אלימלך

נגד

משיבה

מדינת ישראל

החלטה

הבקשה וטיעוני הצדדים

לפניי בקשה כפולה, האחת לביטול פסילתו המנהלית של המבקש מלנהוג והשנייה לביטול הודעת איסור שימוש ברכב בו בוצעה העבירה (תיק בא"ש 6071-10-17 אשר אוחד עם תיק זה) למשך 30 ימים, בגין עבירה של נהיגה בשכרות מתאריך 20.10.17.

המבקש לא חלק על קיומן של ראיות לכאורה. טען למסוכנות נמוכה נוכח עברו התעבורתי המקל בהתחשב במהות ההרשעות ו העובדה שמדובר בנהג משאית עם וותק נהיגה של כ- 45 שנה. הפנה לנסיבותיו האישיות, בין היתר היותו בן 63, נכה צה"ל הסובל מנכות של 30% לצמיתות והדגיש את נזקקותו לרישיונו לצורך פרנסתו כנהג משאית. בהקשר זה טען , כי מדובר במפרנס יחיד למשפחתו והמשך הפסילה עלול להביא לפירוק המשפחה. בנוסף ציין, כי הרכב בו בוצעה העבירה אמנם רשום גם על שמו, אך אשתו שהיא בעלים משותף ברכב עושה בו שימוש תכוף. הפנה לפסיקה רלוונטית. לחילופין ביקש לסייג את הפסילה כך שלא תחול על המשאית אשר משמשת אותו בעבודתו.

אשת המבקש ציינה כי הרכב בו בוצעה העבירה משרת בעיקר אותה והיא זקוקה לו.

המשיבה התנגדה לשתי הבקשות. טענה לקיומן של ראיות לכאורה והפנתה לחומר החקירה. הדגישה את חומרת העבירה ונסיבות ביצועה (כמות גבוהה של אלכוהול) והעובדה כי מדובר בנהג מקצועי אשר חלה עליו אחריות מוגברת.

דיון והכרעה

ראיות לכאורה

כאמור שאלת קיומן של ראיות לכאורה אינה שנויה במחלוקת.

שאלת מסוכנות של המבקש וקיומן של עילות פסילה ואיסור שימוש מנהלי ברכב

נהיגה בשכרות הינה עבירה חמורה ביותר שיש בה כדי להוות סכנה של ממש לציבור המשתמשים בדרך.

פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה והודעת איסור שימוש מנהלי ביחס לרכב בו בוצעה העבירה, הינן סנקציות יעילות וחשובות לשמירה על ציבור המשתמשים בדרך ויש בהן כדי להרתיע נהגים מביצוע עבירות דומות.

עם זאת, יש לבחון כל מקרה לגופו ואת מסוכנותו של המבקש יש לבחון גם לאור נסיבות ביצוע העבירה ועברו התעבורתי.

המבקש נוהג משנת 1972 ולחובתו 36 הרשעות קודמות. מרביתן בגין עבירות ברירת קנס. אין לומר כי מדובר בעבר מכביד, זאת, גם לאור וותק נהיגתו הרב.

עם זאת, המבקש נהג שבגופו כמות גבוהה ביותר של אלכוהול (902 מיקרוגרם בליטר אחד של אוויר נשוף ) ובהתאם, יש לקבוע כי נסיבות ביצוע העבירה הינן חמורות והסכנה לציבור המשתמשים בדרך גבוהה.

אשר לנכותו של המבקש, זו אינה קשורה ב"ניידות" והרכב עצמו אינו רכב "ניידות".

בנסיבות אלו, אני סבור כי לא נפל כל פגם בהחלטת הקצין הפוסל ובמקרה זה גובר באופן מובה ק האינטרס הציבורי על נסיבותיו האישיות של המבקש והנזק שעלול להיגרם לו כתוצאה מהמשך הפסילה המנהלית.

בנוסף אני סבור כי אין להיעתר לבקשתו החלופית של המבקש לסייג את הפסילה כך שלא תחול על המשאית שבבעלותו. סיוג הפסילה ייעקר מתוכן את תכלית הפסילה המנהלית, מה בפרט שנהיגה על משאית מסוכנת עוד יותר לציבור המשתמשים בדרך מהטעם שפגיעתה קשה בהרבה.

אשר להודעת איסור השימוש המנהלי ברכב בו בוצעה העבירה, מדובר ברכב המצוי בבעלותו של המבקש והוא זה אשר עשה בו שימוש. ער אני לעובדה כי הרכב משמש בעיקר את אשתו של המבקש, אולם לא הועלתה על ידה כל טענה שיש בה כדי לבסס את אחת ההגנות הקבוע ות בסעיף 57ב (ב) לפקודת התעבורה. בהקשר זה אציין, כי גם אם המבקש פעל בניגוד להוראות אשתו (ולא כך הם פני הדברים) , לא היה בכך כדי להצדיק את קבלת הבקשה נוכח העובדה שהנהג (המבקש) הינו אחד הבעלים של הרכב.

בנוסף לא שוכנעתי כי מתקיימות נסיבות אחרות המצדיקות את החזרת הרכב לאשת המבקש.

לאור כל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

להודיע לצדדים.

ניתנה היום, ו' חשוון תשע"ח, 26 אוקטובר 2017, בהעדר הצדדים.