הדפסה

בית משפט השלום לתעבורה באשדוד פ"ל 3201-03-15

בפני כב' השופטת ליאת שמיר הירש
המאשימה
מדינת ישראל

נגד

הנאשם
רוברט טטרוקאלשוילי

<#1#>
נוכחים:
ב"כ המאשימה- עו"ד לירון דקל
הנאשם ובא כוחו- עו"ד שרון מילר
פרוטוקול

ב"כ הנאשם:
הנאשם הודה בתיק במסגרת הסדר אשר הוצג לבית המשפט ביום 21.11.16 ונשלח אל הממונה על עבודות השירות.
התקבלה היום חוות דעת הממונה על עבודות השירות לפיה הנאשם כשיר לבצע עבודות שירות.
נבקש מבית המשפט לכבד את ההסדר שהושג בין הצדדים וכן נבקש מבית המשפט להתחשב בתקופת הפסילה הארוכה אשר ריצה הנאשם עד כה מיום 15.3.15.

ב"כ המאשימה:
נבקש להשית על הנאשם פסילה שתימשך 3 שנים, הנאשם הודה והורשע בביצוע עבירות חמורות, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה כשרשיון הנהיגה פקע בשנת 2008 ורשיון הרכב פקע בשנת 2013 ונהיגה ללא פוליסת ביטוח. הנאשם יליד 1968 , הוציא רשיון נהיגה בשנת 1985, צבר לחובתו 28 הרשעות קודמות. בין היתר הורשע 4 פעמים בעבירה של נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף, 14 פעמים ללא רישיון רכב תקף וכן צורף לתיק זה תיק של נהיגה תחת השפעה במסגרת ההסדר בו הודה.
לנאשם אין עבר פלילי. מגישה הרשעות קודמות.
מאז פקע רישיון נהיגתו של הנאשם הוא שב להגה ונתפס נוהג 6 פעמים.
ביחס למתחם הענישה בנהיגה בזמן פסילה, מפנה לעפ"ת 19850-07-12, קבע שם בית המשפט מחוזי כי מדובר בעבירה חמורה אשר הענישה בגינה לרוב מחמירה וכוללת רכיב של מאסר בפועל. כך גם בעליון, 8013/13 אמיר מסעוד נ' מ"י- שם נגזרו 4 שנות פסילה.
בנסיבות אלו, מדובר ברף העליון ואנו סבורים כי 3 שנות פסילה הינן הולמות ואף מקלות ואין להפחית מכך. ההסדר נעוץ בשיקולי ראיות ונסיבות אישיות.

<#2#>
גזר דין

הנאשם הורשע, על פי הודאתו ובמסגרת הסדר, בעבירות של נהיגה בזמן פסילה, נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מאז שנת 2008, נהיגה ללא רישיון רכב תקף וללא ביטןח.

כמו כן, צירף הנאשם תיק נוסף המייחס לו עבירה של נהיגה תחת השפעת אלכוהול, בו הודה גם כן.

ביום 21.11.16 הציגו הצדדים הסדר אשר כלל עתירה לעונשים מוסכמים של חודשיים מאסר שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי, פסילה על תנאי וקנס.

באת כוח המאשימה ביקשה להטיל על הנאשם 3 שנות פסילה ואילו בא כוח הנאשם ביקש שבית המשפט יטיל על הנאשם תקופה קצרה מכך.

הנאשם נשלח אל שירות המבחן אשר הגיש בעניינו תסקיר מפורט.
מהתסקיר עולה כי מדובר בנאשם כבן 48, נשוי ואב לשלושה.
התסקיר מפרט את נסיבותיו האישיות והמשפחתיות של הנאשם ואת ההיסטוריה העבריינית בתחום התעבורה.

קצין המבחן מציין שמדובר בנאשם אשר מפגין יציבות במסגרות חייו השונות ומפגין דאגה כלפי בני משפחתו.
קצין המבחן מציין כי ייתכן וישנה לנאשם בעיית שתיית אלכוהול וכי מומלץ לשלבו בהליך טיפולי בעניין זה. קצין המבחן ממליץ על הטלת מאסר מותנה, קנס כספי והתחייבות.

עוד הוגשה בעניינו של הנאשם חוות דעת ממונה אשר מעידה כי הנאשם כשיר לבצע עבודות שירות בקרן לשיקום מוגבלים בעיר אשקלון.

טיעוני הצדדים-
ב"כ המאשימה טענה כי בהתחשב בחומרת העבירות המיוחסות לנאשם, בהתייחס לעברו המכביד, הכולל 6 פעמים של נהיגה ללא רשיון נהיגה תקף וכ-14 הרשעות קודמות בגין נהיגה על רכב שרישיונו פקע, על בית המשפט לאמץ את הרף העליון שבעונש הפסילה המוסכם בין הצדדים.

מנגד, טען ב"כ הנאשם כי יש להתחשב בנאשם ובתקופת הפסילה הארוכה אותה ריצה עד כה ולהסתפק בה.

דיון והכרעה-
אכן העבירות בהן הורשע הנאשם הינן עבירות חמורות כל אחת בפני עצמה ובצירופן יחד אף יותר.
עבירה של נהיגה בזמן פסילה הינה עבירה המעידה על זלזול בחוק ובהחלטות שיפוטיות. כך גם עבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף למשך כמעט עשור.

במקרה שבפני, הצדדים הגיעו להסדר, אשר כולל רכיב ענישה של מאסר, יחד עם רכיב של פסילה בת שנים.

כמו כן, כעולה מתסקיר שירות המבחן, הנאשם שבפני הינו נורמטיבי ומתפקד באופן תקין ויציב בחייו המשפחתיים והתעסוקתיים.

לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים, חומרת העבירה, עברו של הנאשם ורכיבי ההסדר שהובאו בפניי, אני סבורה כי ההסדר מצוי בתוך מתחם הענישה ההולמת לעבירות מסוג זה וכי ראוי לכבדו.

סבורה אני כי בהתחשב בכלל הנסיבות, בשילובן של העבירות יחד ובעברו של הנאשם, ראוי כי תוטל עליו פסילה ברף העליון של ההסדר.

אשר על כן, אני גוזרת על הנאשם את העונשים הבאים:
1. מאסר בפועל למשך חודשיים, שירוצה בעבודות שירות בקרן לשיקום מוגבלים- מפעלי שיקום למוגבלים שברחוב רמז 29 אשקלון.
הנאשם יועסק 5 ימים בשבוע, 8.5 שעות עבודה יומיות.

על הנאשם להתייצב לתחילת ריצוי המאסר ביום בשעה 08:30 במשרדי הממונה על עבודות שירות במפקדת מחוז דרום, יחידת עבודות שירות ב"ש.
אוטובוס להגעה ליד כלא ב"ש, אוטובוס אגד מת.מ ב"ש קו מס' 46.

מוסבר לנאשם כי עליו לבצע כל עבודות שמוטלות עליו במסגרת עבודות השירות על פי ההנחיות שתינתנה לו מעת לעת על ידי הממונה במקום וכל הפרה של עבודות שירות תגרום
להפסקה מנהלית של עבודות השירות וריצוי עונש המאסר בפועל.

2. קנס בסך 900 ₪ או יום מאסר תמורתו. הקנס ישולם תוך 90 יום.

3. פסילה בפועל מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 3 שנים.

הפסילה בפועל תחל להימנות מיום 15.3.15 ואין צורך בהפקדת רישיון הנהיגה.

4. פסילה על תנאי מקבל או מהחזיק רישיון נהיגה לתקופה של 6 חודשים למשך 3 שנים.

5. מאסר על תנאי לתקופה של 3 חודשים.
המאסר המותנה יופעל אם תוך תקופה של 3 שנים יעבור הנאשם עבירה של נהיגה בשכרות ו/או נהיגה ללא רישיון נהיגה תקף מעל לשנה ו/או של נהיגה בזמן פסילה.

זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 45 יום מהיום.
<#3#>

ניתנה והודעה היום כ"ו אלול תשע"ז, 17/09/2017 במעמד הנוכחים.

ליאת שמיר הירש , שופטת
ב"כ הנאשם:
אבקש שגובה הקנס יקוזז מסכום ההפקדה בתיק מ"ת שמספרו 3203-03-15.

<#4#>
החלטה

כמבוקש.
הקנס יקוזז מגובה סכום ההפקדה אשר נמסר ע"י הנאשם בתיק מ"ת שמספרו 3203-03-15.
באם נותרה יתרת סכום כספי- תושב היתרה אל הנאשם וזאת באין מניעה חוקית אחרת.
<#5#>

ניתנה והודעה היום כ"ו אלול תשע"ז, 17/09/2017 במעמד הנוכחים.

ליאת שמיר הירש , שופטת