הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב -

התובע:
מ.א.

נגד

הנתבעות:

צד ג':

צד ד':

  1. ימית אף. אס. בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח

נגד

הסתדרות מדיצינית הדסה

נגד

  1. ימית אף.אס. בע"מ
  2. כלל חברה לביטוח

החלטת הצעת חלוקה

בפני תביעת נזיקין בגין נזקי גוף, שהוגשה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש], התשכ"ח-1968.
התובע, יליד 1978, טוען כי ביום 06.07.15 נפגע במהלך עבודתו. התובע עבד כמאבטח שכיר אצל הנתבעת והוצב בבי"ח הדסה לביצוע עבודות אבטחה. ביום התאונה הותקף התובע על ידי חולה שאושפז במקום ונפגע בגופו.
הנתבעת 1 הכחישה את החבות ושלחה הודעת צד ג' לבית החולים הדסה המנהלת את המקום ששלחה מצידה הודעת צד ג' לנתבעת.
ביום 22.06.21, לאחר שהצדדים הגישו תחשיבי נזק, הצעתי להם להגיע להסדר פשרה בסכומים שצויינו בהחלטה. התובע קיבל ההצעה ואילו צד ג' הודיע כי אין בכוונתו להשתתף בפשרה בתיק והתיק נקבע לקדם משפט ראשון.
כעת בפני בקשת הנתבעת להצעת חלוקת האחריות בין הצדדים.

לטענת הנתבעת, על צד ג' האחריות לנזק וזאת בשל רשלנותו כמפורט בסעיף 5 להודעה, ובין השאר בכך שלא קשר את החולה ולא הזהיר את התובע בדבר מסוכנותו.

לטענת צד ג', על הנתבעת האחריות וזאת בשל התחייבויותיה החוזיות כלפיה ולפיהן האחריות על תביעות של עובדי הנתבעת על הנתבעת בלבד.

משעיינתי בטענות הצדדים וביחסים החוזיים בין הנתבעת לצד ג', אני סבור, בזהירות הנדרשת, וכפי שהדברים משתקפים מכתבי הטענות בשלב זה, כי ראוי לחלק את תשלום הפיצוי כלפי התובע בצורה כדלקמן:

הנתבעת – 65%.
צד ג' – 35%.

הנתבעת וצד ג' יודיעו את עמדתם הסופית בקשר להצעת בית המשפט בכתב עד 03.10.21 .

תז"פ עיון בתגובות הצדדים ליום 08.10.21.

המזכירות תמציא החלטה זו לצדדים בהקדם.

ניתנה היום, כ"ז אלול תשפ"א, 04 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים.