הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב -

לפני כבוד השופטת, סגנית הנשיא סיגל רסלר-זכאי

העורר:
קיבוץ דביר
באמצעות ב"כ עו"ד עו"ד סיון גוטהולץ

נגד

המשיבה:
חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
באמצעות ב"כ עו"ד אבי אברמוביץ

החלטה למינוי מומחה

בהתאם להסכמת הצדדים למינויו של מומחה מטעם הוועדה ובהתאם להחלטתי מיום 13 מרץ 2019, אני ממנה בזאת את מר עומר סרחאן מרח' הראשי מס' 75, ת.ד. 1136, יפיע 16955. טל': 04-XXXX317 פקס': 04-XXXX808 דוא"ל: Omar0320@gmail.com כמומחה בתחום המדידה והשמאות החקלאית.

הצדדים ימציאו למומחה את העתקי חוות הדעת, כתבי טענותיהם תשריטים ומפות הקשורים עם המקרקעין שבמחלוקת וזאת עד ליום 10 נובמבר 2019.

המומחה יודיע לבית המשפט עד ליום 17 נובמבר 2019 האם לנוכח זהותם של הצדדים והמומחים קיימת מניעה מצידו לשמש מומחה מטעם הוועדה.

המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט ולצדדים מהו שכר הטרחה המבוקש על ידו עובר לתחילת הבדיקה ועד ליום 1 דצמבר 2019.

המומחה יעיין בחומר אשר יומצא לו ע"י ב"כ בעלי הדין, ויקבע ממצאים באשר למחלוקת בין הצדדים באשר לגודל השטחים המופקעים במתחם הצפוני ובמתחם הדרומי, שוויים של המקרקעין לצורך קביעת גובה פיצויי ההפקעה.

בשכר טרחת המומחה, בתוספת מע"מ, יישאו בשלב זה הצדדים בחלקים שווים. באחריות באי כח הצדדים לדאוג כי שכר טרחת המומחה ישולם ישירות למומחה עובר למתן חוות הדעת.

המומחה מתבקש ליתן את חוות דעתו בתוך 45 ימים ממועד קבלת מלוא החומר מהצדדים ולא יאוחר מיום 19 ינואר 2020 ובכפוף לתשלום שכר טרחתו.

הצדדים יהיו רשאים להגיש שאלות הבהרה תוך 7 יום מיום מתן חוות הדעת. המומחה ישיב עליהן 7 ימים לאחר מכן.

המזכירות תבדוק קבלת חוה"ד עד ליום 19 ינואר 2020. לא תוגש חוה"ד מבקשת לקבל עדכון.

10. המזכירות תשגר החלטתי זו למומחה גם באמצעות הפקס והדואר האלקטרוני.

נקבע לתז"פ ליום 19 ינואר 2020.

ניתנה היום, ל' תשרי תש"פ, 29 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.