הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תו"ב 34669-10-14

לפני כבוד השופט אמיר צ'כנוביץ

המאשימה:
ועדה מקומית לתכנון ובניה אור יהודה אזור
ע"י ב"כ עו"ד איריס יערי לייב

נגד

הנאשם:
רפאל חיון
ע"י ב"כ עו"ד ערן ברנר

החלטה

  1. אני ממנה בזאת את השמאי המאירי אהוד ושות' (מרח' יגאל אלון 65 ת"א, 03-XXXX770) כמומחה מטעם בית המשפט לערוך חוות דעת בתחום שמאות המקרקעין.
  2. המומחה יעיין במסמכים שימציאו לו באי-כוח בעלי-הדין, יערוך ביקור במקום, ישמע את הצדדים עצמם, ויחווה דעתו לעניין גובה הקנסות שניתן לגזור בהתאם להוראות סעיפים 218 ו- 219 לחוק התכנון והבניה(טרם תיקון 116 לחוק), על הנאשם אשר הורשע ע"פ הודאתו בעבירות של בנייה ללא היתר ושימוש חורג במקרקעין שברח' הראשונים 7 אור יהודה, בשים לב למכלול החומר שייאסף.
  3. הצדדים ימציאו למומחה את המסמכים המצויים בידיהם הנוגעים לכתב האישום לרבות חוו"ד השמאות שנערכו מטעמם תוך 10 ימים.

העתק כל פנייה אל המומחה יועבר במישרין לצד שכנגד. אישור של הצדדים על העברת החומר יוגש לבית המשפט בתוך מועד זה.
4. המומחה יודיע לצדדים את סכום שכר הטרחה שהוא מבקש לאחר שיקבל את החומר, וישלח להם חשבון, אישור על ניהול ספרים ופטור מניכוי במקור (ככל שיש). שכר הטרחה ישולם ישירות תוך 30 ימים מקבלת מכתב הדרישה, ואישור על כך יוגש לבית המשפט. לא ישולם הסכום במועד וכתוצאה מכך יתעכב הבירור, ישקול בית המשפט להשית סנקציה מתאימה בגין עיכוב הבירור שלא לצורך.
5. בשכר טרחת המומחה תישא בשלב זה המאשימה.
6. המומחה מתבקש ליתן חוות דעתו תוך 60 יום ממועד קבלת המינוי . ככל שלא קיבל חומר ממי מהצדדים ודבר מה מעכב את שחרור חוות הדעת במועד האמור, יואיל המומחה להודיע זאת לבית המשפט ללא דיחוי.
7. באי-כוח הצדדים ימציאו העתק החלטה זו למומחה, והמזכירות תפיק כתב מינוי כמקובל.
8. התיק יובא לעיוני תוך 45 יום לבדיקת אישורים על תשלום שכר הטרחה למומחה .

ניתנה היום, י' בטבת התשע"ט, 18 בדצמבר 2018, בהעדר הצדדים.