הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תו"ב 19618-10-15

מספר בקשה: 28
לפני כבוד השופט אמיר צ'כנוביץ

המשיבים/הנאשמים:

  1. אמיר ספר
  2. יניב ספר

נגד

המבקשת/המאשימה:
ועדה מקומית לתכנון ובניה אור יהודה אזור

החלטה

החלטה זו הינה בבקשה אשר הוגשה על ידי ב"כ המאשימה לתיקון כתב אישום על דרך הוספת 13 עדי תביעה חדשים נוספים. זאת, בטענה כי קיבלה לידה חומר חקירה נוסף, בין היתר מאת היחידה הארצית לאכיפת דיני המקרקעין, ושוטרים אשר הגיעו למקרקעין בעקבות תלונות.
ב"כ הנאשמים הגישה תגובה בה התנגדה לתיקון, זאת נוכח העובדה כי מדובר בבקשה כללית הנעדרת פירוט פרטי עדי התביעה אותם מבוקש לצרף. ללא פירוט נחיצותם ותמצית עדותם.
בית המשפט בהחלטתו מיום 14.05.2019 קבע כי תוגש ע"י ב"כ המאשימה הודעה בה תפרט את פרטי העדים, נחיצותם ותמצית עדותם אשר תועבר לתגובת ב"כ הנאשמים.
לאחר שעיינתי בהודעת ב"כ המאשימה ובתגובת ב"כ הנאשמים המתנגדת לבקשה, מצאתי לדחות את הבקשה לתיקון כתב האישום, וזאת מהנימוקים שיפורטו להלן.
עיון בכתב האישום המתוקן מיום 23.11.2015, עולה כי רשומים בו 12 עדי תביעה לצורך הוכחת האישומים הכלולים בכתב האישום.
כעת מבוקש מבית המשפט להתיר צירופם של עוד 13 עדי תביעה חדשים, עדים שתוכן עדותם בהתאם לפירוט המאשימה ב הודעתה, הינו זהה לתוכן עדותם ולמהות יתר עדי המאשימה שפורטו בכתב האישום המתוקן.
על פניו אין מקום להתיר העדת עדים נוספים אלו, שלא יהיה בעדותם כדי להוסיף על עדויות העדים המפורטים בכתב האישום המתוקן. בעוד שצירופם יביא להכבדה בלתי מידתית ובלתי סבירה על ניהול ההליך ובירורו.
המאשימה טוענת כי מדובר ב"חומר חדש" שהגיע אליה רק עתה. אולם טענה זו נטענת בעלמא מבלי שניתן כל הסבר הנשען על תשתית עובדתית מדוע בגין העדויות ודוחות הביקור, שנערכו על פי הנטען בשנים 2014-2017, לא הוגשה בקשה לתיקון כתב האישום לכל המאוחר בשנת 2017.
על פניו המאשימה עומדת בקשר הדוק וישיר עם היחידה הארצית לאכיפת דיני המקרקעין, ועל כן, אין מקום לקבל הטענה כי מדובר בחומר חדש , ומכל מקום יכולה הייתה המאשימה לקבלו זה מכבר.
היעתרות לבקשה זו יש בה כדי להעמיד את הנאשמים בשלב דיוני זה של פחות מחודש ימים עובר למועד דיון ההוכחות שנקבע זה מכבר, בפני הצורך להתמודד עם מסגרת ראייתית רחבה וחדשה, אשר יש בה כדי להביא לפגיעה קשה בתחושת הצדק וההגינות בניהול ההליך הפלילי, דבר אשר בית המשפט לא ייעתר לו.
כתב האישום המקורי הוגש כנגד הנאשמים ביום 07.10.2015, ותוקן ע"י המאשימה ביום 23.11.2015. הבקשה לתיקון כתב האישום הוגשה בראשית חודש מאי 2019 , לאחר כארבע שנים מהגשת כ"א בתיק, וחודש ימים לפני מועד דיון ההוכחות הקבוע בתיק ליום 19.06.2019.
דיון ההוכחות בתיק נקבע לראשונה ליום 23.11.2017, לפני למעלה משנה וחצי. כאשר דיון זה נדחה מעת לעת לבקשת הצדדים.
אני סבור, בשים לב לגילו של התיק, ולעובדה כי דיון ההוכחות בתיק נדחה על פני זמן ארוך, גם מטע מים אלו אין מקום להתיר את תיקון כתב האישום, דבר שיוביל בהכרח לדחייה של שמיעת הראיות לפרק זמן ארוך נוסף.
אשר על כן, הבקשה לתיקון כתב האישום על דרך הוספת עדי תביעה נוספים, נדחית על כל רכיביה.
דיון ההוכחות הקבוע ליום 19.06.2019 יתקיים במועדו.
המזכירות תשלח ההחלטה לצדדים.
ניתנה היום, ב' סיוון תשע"ט, 05 יוני 2019, בהעדר הצדדים.