הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ק 6698-09-16

בפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

התובע

בנק מזרחי טפחות בעמ
ע"י ב"כ עוה"ד יפית גליס

נגד

הנתבעים

  1. אר.או.קיי השקעות בע"מ
  2. רונן סורינוב
  3. קטיה סורינוב

4. נאוה נבט (אוחיון)
5. אברהם אוחיון
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד גיא נצר

החלטה

לפניי בקשה מטעם הנתבעים 4+5 לביטול פס"ד שניתן נגדם ביום 30.10.16 בהיעדר בקשת רשות להתגונן במועד. יש לציין כי עקב שינוי נהלי סדרי העבודה בביהמ"ש התיק עבר לטיפולי, לכן בהחלטה זו אתן הוראות דיוניות להמשך ניהול התיק.

לצורך הבנת הדברים ראוי תחילה לסקור את ההליכים העיקריים עד כה.
ביום 6.9.16 התובעת הגישה כתב תביעה נגד הנתבעים. מדובר בתביעה "כספית" ע"ס 372,632 ₪ בסדר דין מקוצר. עפ"י כתב התביעה, התובעת היא בנק מזרחי, הנתבעת 1 הא חברה בע"מ שהתקשרה עם התובעת בהסכם לצורך פתיחת חשבון, הנתבעים 2+3+4 הם בעלי עניין אצל הנתבעת 1 וערבים לחובותיה עפ"י כתב ערבות בלתי מוגבל שנחתם, הנתבעת 5 היא בעלת עניין אצל הנתבעת 1 עפ"י כתב ערבות מוגבל שנחתם עד לסך של 650,000 ₪. הנתבעים לא שילמו את חובם לבנק ומכאן התביעה.
ביום 13.9.16 נדחתה בקשת התובע להטלת עיקול על נכס הנתבע 4.
ביום 27.10.16 התובע הגיש בקשה למתן פס"ד בהיעדר בקשת רשות להתגונן נגד הנתבעים 4+5 (להלן: "הנתבעים"). לבקשה צורף אישורי מסירה של מסמכי כתב התביעה ברחוב דרך בן גוריון 79 בת ים שבוצעה ע"י שליח פרטי ביום 14.9.16 כאשר הנתבעים מסרבים לקבל ולחתום על אישורי המסירה. לבקשה צורף גם תדפיס רשם החברות המעיד על כתובת החברה בכתובת הנ"ל שבה נמסרה המסירה.
ביום 30.10.16 ניתן פס"ד כמבוקש נגד הנתבעים בהיעדר בקשת רשות להתגונן במועד (להלן: "פסה"ד").
ביום 6.11.16 הנתבעים הגישו בקשה להגיש בר"ל לאחד את כל התיקים שהתובע הגיש נגדם. נטען כי הם פנו ללשכה לסיוע משפטי והוגשה התנגדות בתיק הוצל"פ מס' 501609-09-16. כמו כן מבוקש לדחות את ההחלטות שהתקבלו בכדי שיוכלו להגיש בר"ל. הבקשה לא נתמכה בתצהיר אך נתמכה באסמכתאות לרבות החלטת הלשכה לסיוע משפטי המקבלת את בקשת הייצוג.
ביום 13.11.16 ניתנה החלטה המעבירה את הבקשה לתגובת התובע.
ביום 15.11.16 נדחתה בקשת התובע למתן פס"ד בהיעדר בר"ל נגד הנתבעים 1+2+3.
ביום 15.11.16 התובע הגיש תגובתו המתנגדת לבקשת הנתבעים מאחר שהבקשה הוגשה באיחור ניכר ללא תצהיר התומך בנימוקים בארכת מועד וללא נימוקי הגנה ראויים. התגובה לא נתמכה בתצהיר.
ביום 16.11.16 התגובה הועברה לתשובת הנתבעים.
ביום 13.12.16 הנתבעים הגישו "עדכון בקשה לביטול פסה"ד" (להלן: "בקשת הביטול"). הבקשה נתמכה בתצהירים של שני הנתבעים.
בבקשה נטענו הטענות העיקריות הבאות, בתמצית:
מצבו הבריאותי של הנתבע קשה ביותר לאחר שעבר תאונת דרכים קשה ביותר ביום 8.8.16 ומצבם הכלכלי של הנתבעים קשה מאחר שהנתבע לא עובד בעקבות התאונה והנתבעת לא עובדת מזה כ-3 שנים.
הנתבעים לא מתמצאים בהליכים משפטיים וזה הוא ההליך המשפטי הראשון שלהם ואין באפשרותם לממן עו"ד פרטי עקב מצבם הכלכלי. הנתבעים פנו באופן מידי לאחר קבלת כתב התביעה אל הלשכה לסיוע משפטי (להלן: "הלשכה") על מנת לקבל ייצוג בהגשת בר"ל. ההליכים בלשכה אורכים זמן ועש שניתן המינוי מטעם הלשכה חלף המועד להגשת בר"ל וניתן פסה"ד. כמו כן, הנתבעים סעדו את אם הנתבעת עקב מחלה קשה באותה תקופה של הגשת הבר"ל.
ביום 6.11.16 הנתבע ניגש לבימ"ש לבצע בירור בהתאם לדרישת הלשכה והתברר לו כי ניתן פסה"ד ולפיכך מיד במקום הגיש בכתב ידו בקשה לביטול פסה"ד ולאיחוד התיקים.
התובע החל לפעול במרץ נגד הנתבעים בהוצל"פ ויש לבטל את פסה"ד שניתן ולהורות על עיכוב וסגירת תיק ההוצל"פ (לא צוין מס' התיק).
ישנה פסיקה ענפה שקבעה כי כאשר חל עיכוב בהסדרת ייצוג מטעם הלשכה הדבר מהווה טעם מיוחד להארכת מועד להגשת בקשה לביטול פס"ד.
טענות הגנה הנתבעת: הנתבעת לקחה הלוואה מהתובע בסך 600,000 ₪ שהייתה אמורה להסתיים לאחר שנה, כאשר הנתבעת ביקשה להאריך את המועד לתשלום ההלוואה בשנה נוספת היא הוחתמה על אסופת מסמכים שבה התובע החתים אותה על ערבות לחברה של בעלה הנתבע, הנתבעת לא הייתה מודעת לכך ולא הוסבר לה שהוחתמה על מסמך זה, כאשר אם הייתה מודעת לכך לא הייתה חותמת מאחר שאין לה קשר לחברת הנתבע. ביום 25.8.16 הנתבעת פדתה את ההלוואה בסך 600,000 ₪ באמצעות 2 העברות בנקאיות והייתה בטוחה שסיימה את חובה לתובע.
טענות הגנה הנתבע: ישנה טענת קיזוז משרד הנתבע ביצע עסקת תיווך עבור התובע אשר בגינה מגיעה לו עמלת תיווך בסך 84,240 ₪. הנתבע פנה לתובע מס' פעמים לרבות מכתב לדרישת תשלום באמצעות עו"ד ולא נענה.
ביום 22.12.16 התובע הגיש תגובתו המתנגדת לבקשת הביטול. התגובה לא נתמכה בתצהיר.
בתגובה נטענו הטענות העיקריות הבאות, בתמצית:
המסמך שהוגש ע"י הנבתעים ביום 6.11.16 אינו מהווה בקשה לביטול פס"ד מאחר שלא התבקש במסגרתו ביטול פס"ד ואף לא צורף לו תצהיר כדין. למרות שהנתבעים ידעו על פסה"ד כבר ביום 6.11.16 בקשת הביטול הוגשה רק ביום 13.12.16, לכן יוצא כי בקשת הביטול הוגשה באיחור.
סיכויי הגנת הנתבע: עיון בהודעת הקיזוז ומהמכתב שנשלח לבנק מעלה כי "הזכאי" אשר טוען כי הבנק חייב לו כספים הוא דוד אוחיון ולא אבי אוחיון הנתבע עצמו, לכן הנתבע לא יכול לבקש לקזז חובו כספים המגיעים לאדם אחר. עוד עולה כי הודעת הקיזוז הנטענת מתייחסת לחשבון בנק של הנתבעים כאשר התביעה הוגשה בגין חשבון הנתבעת 1 החברה. טענת הקיזוז נטענה באופן סתמי מבלי לצרף אסמכתא כדון הסכם תיווך או מסמך החתום ע"י הבנק בעניין דמי התיווך.
סיכויי הגנת הנתבעת: התובע לא הונה אותה ומדובר בטענה שקרית. הסכם ההלוואה למשך שנה נחתם ביום 28.2.12 והארכתו נחתמה ביום 26.8.13 קרי בסמוך לפני סיומה של ההלוואה. לעומת זאת כתב הערבות לחובות הנתבעת 1 נחתם ע"י הנתבעת ביום 30.12.12 כ-4 חודשים בלבד לאחר שהועמדה ההלוואה הראשונה לכן הנתבעת לא יכלה לחשוב כי היא חותמת על הארכת הלוואה מאחר שטרם הגיעה זמן פירעונה. הנתבעת בטרם חתימה על כתב הערבות חתמה על "טופס גילוי נאות לערב" שבו אישרה בחתימות רבות על פני 9 עמ' כי היא מודעת ומבינה על מה היא חותמת.
סיבת המחדל: הנתבעים לא מפרטים באיזה תאריך פנו ללשכה ובאיזה תאריך אושר להם הסיוע. הנתבעים הם הגישו התנגדות בתיק הוצל"פ 5016090916 ביום 26.9.16 קרי אם הנתבעים יכלו להגיש התנגדות כולל תצהיר בתיק אחד לא הייתה להם שום מניעה מבחינתם להגיש בר"ל כולל תצהיר בתביעה דנן.
ביום 25.12.16 ניתן פס"ד בהיעדר בר"ל כמבוקש נגד הנתבעים 1+2+3.

הוראות דיוניות

לאחר עיון במסמכי התיק יש צורך בתשובת הנתבעים 4+5 לתגובת התובע לבקשת הביטול.

על כן, הנתבעים יגישו תשובתם בתוך 7 ימים מיום קבלת החלטה זו + קבלת תגובת התובע.

ב"כ התובע יגיש לתיק אישור מסירת תגובתו לידי הנתבעים 5+4, בתוך 3 ימים.

תז"פ ביום 15.2.17.

ההחלטה תישלח לכל הצדדים.

ניתנה היום, כ"ח כסלו תשע"ז, 28 דצמבר 2016, בהעדר הצדדים.