הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ק 56606-04-18

לפני כבוד השופטת הדס פלד

התובעים:

 1. מרי לואיז טיסקורניה
 2. אריק הנדינג
 3. לינד ג'ורג' מיקי דפני
 4. דני קרלסון
 5. אלבין פופה

נגד

הנתבעים:

 1. אלכסנדר עבדייב
 2. ישי בסרגליק
 3. רז בסרגליק
 4. רונן קארן
 5. לובה אולמן
 6. טלי קדוש
 7. עתי בר אילן- נמחק
 8. יוסף מזרחי
 9. עמית סידס
 10. סילבר פופ מדיה בע"מ
 11. סיטרין טכנולוגיות בע"מ- נמחקה

החלטה

1. זוהי החלטה בבקשות נתבעים 3-6, 8 ו-9 (להלן: "המבקשים") לדחייה או מחיקה של התובענה על הסף, בהיעדר יריבות והיעדר עילה מכח תקנות 100 ו- 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד- 1984 (להלן: "התקסד"א") ולחילופין לחייב את התובעת המשיבה בהפקדת ערובה להבטחת הוצאותיהם לפי תקנה 519 לתקסד"א.

2. בדיון מיום 3.7.19, נמחקו בהסכמה נתבעים 7 ו-11, נקבע כי התובעים ימסרו הודעה לענין עמדתם ביחס להמשך ההליכים כנגד נתבעים 1 ו-5 וביום 23.9.19 הודיעו התובעים באמצעות בא כוחם, כי הם עומדים על המשך ההליכים כנגד נתבעים אלה .

דחייה או מחיקה על הסף:

3. הלכה היא כי מחיקה או דחיית תובענה על הסף , הינם אמצעים שיש להמנע מהם ולעולם עדיף פתרון ענייני של המחלוקת לגופא (ע"א 693/83 שמעון שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב-יפו, מ(2) 668, ע"א 9063/12 עזבון המנוח הוראס ריכטר ז"ל נ' Harvey Delson (05.09.2017), רע"א 6733/13 ‏ פקיד הסדר מקרקעין נ' עו"ד ערן אבולוף (5.11.2013)). נקבע כי יש לנהוג זהירות רבה בבקשה לסילוק על הסף ולהיעתר לה במקרים יוצאי דופן (ע"א 7218/10 ‏ יוסף שיליאן נ' בנק מזרחי טפחות בע"מ (‏29.1.2012)).

4. אכן, במסגרת כתב התביעה מוטלת חובה על התובע לפרט את המערכת העובדתית המזכה אותו בסעד לה הוא עותר (אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי 125 (מהד' 12, 2015) . לטענת הנתבעים כתבי התביעה אינם מפורטים דיים, אין בהם כדי להוכיח את עילת התביעה ואת חלקם הנטען של הנתבעים במרמה הנטענת . אין בידי לקבל טענה זו. בכתב התביעה נטען כי הנתבעים הינם מעוולים יחד, סייעו ויעצו כל אחד בתחומו לתרמית ובגין מעשיהם התפתו התובעים להעביר את חסכונותיהם לחשבון בנק בשליטת הנתבעים באמצעות חברות ואנשי קש , קיבלו את הכספים במרמה ובתחבולה אולם לא ביצעו עבור התובעים כל השקעה ולא נענו לפניית התובעים להשבת כספם. התובעים טוענים, כי פעול ות הנתבעים הן שיצר ו את המנגנון שאפשר תרמית כנטען.

5. כתבי התביעה נסמכים על דוח חקירה. בכתב התביעה בתיק 56606-04-18 , אין פירוט לגבי חלקו של כל נתבע. אולם בדו"ח החקירה אשר צורף כנספח לכתב התביעה (נספח c), קיים פירוט ביחס לכל אחד מהנתבעים לרבות תפקידו הנטען. בנסיבות אלו, איני מוצאת כי קיים חסר מהותי וכי הנתבעים אינם יודעים בפני אלו טענות עליהם להתמודד ומשכך איני מוצאת הצדקה למחיקה כתב התביעה מחוסר עילה או היעדר יריבות. בכתבי התביעה המאוחרים יותר (13450-07-18; 26551-07-18; 52822-08-18) קיים פירוט לגבי חלקם ותפקידם הנטען של הנתבעים . גם ביחס לנתבעת 6 צויין כי מדובר בעובדת המועסקת בהנהלת חשבונות.

6. בשלב זה אין צורך לבחון את ראיות התביעה. השאלה האם התובעים יכול להוכיח את טענותי הם בכתב התביעה אינ ה יכולה להוות בסיס לדחיית התובענה בשלב מוקדם זה. הנזק שיגרם ל תובעים בכך שלא תינתן ל הם ההזדמנות להוכיח תביעת ם גדול מהנזק של הנתבעים לו תדחה התובענה – אשר ניתן לפצותו בהוצאות. כך למשל נפסק ברע"א 8076/16 ‏ ‏ יוסף בטאט נ' דיור ב.פ בע"מ (‏5.2.2017):

"לא נראה כי דחיית הבקשה לסילוק על הסף משפיעה באופן ממשי על זכויות הצדדים או גורמת נזק של ממש שאינו ניתן לפיצוי בדמות פסיקת הוצאות או כל סעד אחר (רע"א 8946/12 חברת נמל חיפה בע"מ נ' בתי זיקוק נפט בע"מ, פסקה 6 (21.3.2013)). אכן, קיים סיכוי כי יתברר בסופו של דבר שלא היה מקום להגיש את התביעה מלכתחילה. ואולם, עצם הסיכון בניהול הליך משפטי ארוך אשר יתברר בדיעבד כהליך סרק, אינו שיקול בלעדי, והוא קיים למעשה כמעט בכל הליך. שיקול זה, "אינו מצדיק, ככלל ולמעט במקרים יוצאי דופן, סטייה מעקרון היסוד שלפיו זמנו של הערעור הכולל השגות על החלטותיו השונות של בית המשפט, הוא בתום הדיון בתובענה כולה, על כל חלקיה" ( רע"א 2856/12 כהן נ' מע"צ – החברה הלאומית לדרכים בישראל בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 9 (20.5.2012); רע"א 7960/14 הפניקס חברה לביטוח בע"מ נ' גולד, [פורסם בנבו] פסקה 6 (15.12.2014); רע"א 8946/12 חברת נמל חיפה בע"מ נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ, [פורסם בנבו] פסקה 6 (21.3.2013)).".

7. בשולי הדברים יצויין, כי בתיקים 13450-07-18 ; 26551-07-18 ו- 52822-08-18 נטען כי יש לסלק את התביעה על הסף גם בהיעדר יפוי כח כדין. בתשובות שהגישו התובעים צורפו יפויי כח חדשים מבלי שהנתבעים הוסיפו וטענו בענין זה. בנסיבות אלו, נראה כי הטענה התייתרה ואין מקום להתייחס אליה בנימוקיי.

ערובה להבטחת הוצאות:

8. את השיקולים בנוגע להטלת ערובה ניתן לחלק לשניים: שיקולים הנוגעים להעדר מען בארץ – היותו של אדם תושב חוץ, או שלא מסר כתובת כנדרש לפי התקנות; ושיקולים הנוגעים לסיכויי ההליך או למצבו הכלכלי של התובע (רע"א 1120/17 ‏ ‏ ז'אברגלי קסיקבייב נ' מקס בלובבנד (‏27.2.2017). להלן: "עניין בלובבנד").

9. אי ציון מען כנדרש בכתב התביעה המוגש ע"י תושב חוץ , מהווה שיקול להטלת ערובה באשר בהיעדרו יקשה על הנתבע לגבות הוצאותיו כ כל שאלו יפסקו לזכותו (רע"א 2142/13 ‏ ‏ שויהדי נעמאת נ' יצחק קרמין (‏13.11.2014) ; ועניין בלובבנד).

10. באשר למצבו הכלכלי של התובע, הלכה היא כי אין למנוע מתובע גישה לערכאות , רק מחמת מצב כלכלי ויש אף ליתן לכך ביטוי בגובה הערובה ככל ונפסק (רע"א 2142/13 ‏ ‏ שויהדי נעמאת נ' יצחק קרמין (‏13.11.2014)).

11. אין להטיל על תובע ערובה מכח היותו תושב חוץ בלבד מכח ס' 28 לתקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר-הדין האזרחי), תשכ"ט-1968 (להלן: "אמנת האג") מקום שמדינתו אשררה את האמנה. יחד עם האמור, אין בכך כדי למנוע הטלת ערובה מקום שהדבר דרוש, נוכח החשש שהמבקשים לא יוכלו לגבות הוצאות ככל שיפסקו, בהתאם לנסיבות הענין, האיזון בין השיקולים השונים ובין היתר, מצבו הכלכלי של התובע (עניין בלובבנד).

מהדין אל המחלוקת-

12. 56606-04-18- ביום 21.10.18 ניתנה החלטה הדוחה את הבקשה אשר הוגשה בשלב מקדמי ביותר של ההליך- ונגעה בעיקר לשי קולים מהקבוצה הראשון (תושב חוץ והאם מסר כתובת כנדרש לפי התקנות). עובר למתן ההחלטה טרם הוגשו כתבי הגנה מטעם הנתבעים והשיקולים שעמדו בבסיס ההחלטה נגעו בעיקרם לכך שהתובעת הינה תושבת חוץ ומסרה כתובתה כנדרש ( במסמך רשמי (יפוי הכח הקונסולרי אשר צורף לנספחי כתב התביעה).

13. 13450-07-18 - התובענה הוגשה על ידי שני תובעים, אזרח שבדי והשני אזרח בריטי. כתובתו של התובע 1, צוינה ביפוי הכח המצורף לכתב התביעה. באשר ל תובע 2 (אלבין פופה) אכן אין ציון של כתובתו ופרטיו האישיים מצילום הדרכון אינם ברורים. ואף מטעם זה בלבד, קיימת הצדקה על הטלת ערובה על תובע זה.

14. הנתבעים מפנים לכך שאין התייחסות למצבם הכלכלי של התובעים. בתשובת התובעים מיום 21.2.19 לבקשה להטלת ערובה קיימת התייחסות לעניינו של התובע 1 והפניה לכך שחלות בעניינו ס' 28 לתקנות לביצוע אמנת האג 1954 (סדר- דין האזרחי), תשכ"ט- 1968 (להלן: "אמנת האג"). כתובתו של התובע 2 לא צוינה. אין התייחסות למצבו הכלכלי של מי מהתובעים ולא הוגש תצהיר בנושא. כן מפנים הנתבעים לכך שלא ברור הקשר בין התובעים והאם יוכלו להפרע מהם את הוצאות המשפט ככל ויפסקו .

15. 26551-07-18– התובע אזרח דנמרק אשר נטען כי אמנת האג חלה בעניינו. בתשובה לבקשה להטלת ערובה פירט התובע את כתובתו העדכנית (ללא אסמכתא) אולם לא נטען דבר באשר ליכולתו הכלכלית.

16. 52822-08-18– התובע אזרח ארה"ב. בתשובה לבקשה צוינה כתובת התובע (ללא אסמכתא) לא נטען דבר באשר ליכולתו הכלכלית.

17. גם בהנחה שהאמנה חלה על המשיבים, אשר חלקם ממילא לא הניח כל תשתית עובדתית לכך, אין בכך כדי למנוע הטלת ערובה מקום שהדבר דרוש, נוכח החשש שהמבקשים לא יוכלו לגבות את הוצאות המשפט ככל ויפסקו לטובתם, לא הונחה תשתית ליכולתם הכלכלית של מי מהתובעים. משהוגשו כתבי הגנה ונערך דיון מקדמי, בכל הזהירות המתבקשת בשלב זה, עולה כי התשת ית לטענות התובעים נסמכת רובה ככולה על דו"ח החקירה . העדר נתונים לענין מצבם הכלכלי של התובעים מחד והשאלות העולות מכתבי התביעה ביחס לתשתית הראייתית, הביאוני לכלל מסקנה לפיה יש להשית על התובעים ערובה. כאמור, בתיק 56606-04-18 ניתנה החלטה ביום טרם הוגשו כתבי ההגנה.

18. לענין גובה הערובה, יש להתחשב בכך שמדובר בתובענות שאוחדו ובכך שהמבקשים שכרו ייצוג משפטי משותף. אשר על כן נקבע בזאת כי כל אחד מהתובעים יפקיד בקופת ביהמ"ש כערובה להוצאות המבקשים, סכום השווה לשכה"ט בהתאם לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינמלי המומלץ), תש"ס-2000, בתוך 30 ימים מהיום. לא יופקדו הערובות בהתאם להחלטה זו, תימחק התביעה ביחס לכל תובע שלא יפקיד את הערובה כנדרש.

19. הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים בתוך 30 ימים מהמועד בו יופקדו הערוב ות בהתאם להחלטה זו.

20. הצדדים יגישו תצהירי ראיות ויעבירו ישירות ובמסירה אישית את תצהירים אחד למשנהו.
תצהירי התובעים יוגשו 45 יום ממועד השלמת ההליכים המקדמיים.
תצהירי הנתבעים יוגשו 45 יום לאחר מכן.
מסמכים המצורפים לתצהירים יסומנו כנספחים במספרים סידוריים או אותיות ויהוו חלק מהראיות שבתיק בית המשפט כמסמכי אשר הוגשו על ידי המצהיר בחקירה ראשית, בכפוף לזכות הצד שכנגד להתנגד להגשת מסמך כלשהו בטרם תחילת חקירתו הנגדית של המצהיר.
כל צד יהיה רשאי לוותר על עדות שהוגשה על ידו בתצהיר כאמור כל עוד לא עמד המצהיר לחקירה נגדית, בכפוף לכל הסכמה אחרת של הצדים לעניין ויתור על חקירת המצהיר וקבלת תצהירו ללא חקירה נגדית.
כל צד יהיה רשאי להתנגד לכל אמרה הכלולה בתצהיר מכל סיבה שבדין בטרם תחילת חקירתו הנגדית של המצהיר, ובכפוף להסכמה אחרת כאמור לעיל.
על כל מצהיר להתייצב לחקירה נגדית, אלא אם ויתר על כך הצד שכנגד.
חוות דעת מומחים מטעם הצדדים יוגשו במועדים ובדרך שנקבעה לעיל בעניין תצהירים ודינם כדין תצהירים לכל האמור בהחלטה זו.
צד אשר ירצה להזמין אדם להעיד ללא תצהיר מסיבה כלשהי, יגיש לבית המשפט בקשה מנומקת זמן מתאים לפני המועד הקבוע לדיון.
במידה וביהמ"ש יאשר זימון כאמור, יודיע על כך הצד המבקש לצד שכנגד מיד עם אשור ביהמ"ש לזימון העד, כמבוקש.

קדם משפט על בסיס תצהירי עדות ראשית יערך ביום 4/3/20 בשעה 09:00-10:00.

ניתנה היום, כ"ד תשרי תש"פ, 23 אוקטובר 2019, בהעדר הצדדים.