הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ק 35503-07-16

בפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

התובע

בנק מזרחי טפחות בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יפית גליס

נגד

הנתבעים

  1. דיב מחמוד הואש
  2. מאג'דה הואש

שניהם ע"י ב"כ עוה"ד וג'די אבו אלהיג'א

החלטה

לפניי בקשה מטעם הנתבעים להעברת מקום הדיון מבימה"ש השלום בת"א לביהמ"ש השלום בעכו, מטעמי סמכות מקומית.

לצורך הבנת הדברים ראוי תחילה לסקור את ההליכים העיקריים עד כה.

סקירת הליכים
ביום 19.7.16 הוגשה תביעה " כספית" ע"ס 208,962 ₪ בסדר דין מקוצר. עפ"י כתב התביעה התובע הוא בנק מזרחי והנתבעים הם לקוחות של הבנק שמקום מגוריו בעיר טמרה.
ביום 14.9.16 הנתבעים הגישו בקשה להעברת הדיון לביהמ"ש בעכו עקב חוסר סמכות מקומית לביהמ"ש זה ( להלן: "בקשת ההעברה") והארכת מועד להגשת בר"ל ב-30 יום לאחר מתן החלטה בבקשת העברה.
נימוקי בקשת ההעברה:
כתובת הנתבעים בטמרה הגלילית הסמוכה לעכו הנמצאת במחוז שיפוט חיפה.
כתובת התובע ועסקיו הוא בקרית אתא הנמצאת במחוז שיפוט חיפה.
התובע הגיש את התביעה לביהמ"ש זה אף שאין לו סמכות מקומית וזה בכוונה להקשות על הנתבעים שיירתעו מהתגוננות בעיר ת"א ולגרום להם טרחה והוצאות נוספות לאור המרחק הגדול מת"א.
יש לחייב את התובע בהוצאות משפט.
ביום 14.9.16 ניתנה החלטה שהבקשה להארכת מועד להגשת בר"ל נדחית מאחר שהעלאת טענת היעדר סמכות מקומית אינה עילה להארכת מועד שהרי כתב בר"ל ממילא חובה להגיש.
ביום 25.9.16 התובע הגיש תגובתו לבקשת ההעברה.
נימוקי התגובה בתמצית:
התביעה הוגשה לביהמ"ש ת"א לאחר התובע סבר בתום לב כי קיימת תניית שיפוט לביהמ"ש בת"א ולא תניית שיפוט כללית לישראל. לאחר הגשת בקשת העברה הסתבר כי לא קיימת תניית שיפוט ומבוקש להעביר את הדיון לביהמ"ש השלום בחדרה.
טוב היה עושה ב"כ הנתבעים אם היה פונה תחילה לב"כ התובע ומשיג את ההסכמה ומייתר את זמנו של ביהמ"ש ומבוקש שלא לחייב בהוצאות משפט.
ביום 10.10.16 הנתבעים הגישו תשובתם לתגובת התובע לבקשת ההעברה.
נימוקי התשובה בתמצית:
מתגובת התובע עולה נוהג של ניצול הליכי משפט לרעה, הטעיה והמטרה לגרור את הנתבעים למקום מרוחק ככל האפשר כפי שניסה התובע ע"י הגשת התביעה לבימ"ש זה תוך שימוש " בשיטת מצליח".
טענת התובע בגין תניית השיפוט נטענה ללא כל הסבר.
יש לחייב התובע בהוצאות משפט ריאליות.
הכרעה
לאחר עיון בבקשת הנתבעים בתגובת התובע ובתשובת הנתבעים, בקשת העברה מתקבלת.
משנוכחתי לדעת כי הצדדים מסכימים על העברת התובענה לביהמ"ש השלום במחוז חיפה ומשאכן נראה שיש ממש בטענה בדבר הסמכות המקומית, אני מורה על העברת דיון בתיק זה לבית משפט השלום במחוז חיפה.
עפ"י הנוהל הקיים, נשיא ביהמ"ש באותו מחוז יקבע את ביהמ"ש הספציפי במחוזו שידון בתביעה.

כמו כן, התובע ישלם לנתבעים הוצאות בשיעור של 750 ₪, זאת לאחר שהתובע לא העלה נימוק מספק מדוע הוגש כתב התביעה לביהמ"ש דנן, כאשר לטענתו סבר שקיימת תניית שיפוט לביהמ"ש זה וזאת יש לומר ללא כל נימוק או הסבר או תצהיר שיתמוך שבעובדה זו. כאשר טענה זו נטענה בעלמא ולמעשה זאת הטענה היחידה של התובע להגשת התביעה לביהמ"ש דנן מצאתי לפסוק צו להוצאות.
יחד עם זאת יש לציין כי התובע הגיש 2 תביעות נגד הנתבע 1 לביהמ"ש זה בחוסר סמכות מקומית.

ניתנה היום, כ"ג תשרי תשע"ז, 25 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.