הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ק 30319-06-19

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

התובע

אהוד עמיר
ע"י ב"כ עוה"ד אריק אמיר ואח'

נגד

הנתבע

יצחק רצון אל
ע"י ב"כ עוה"ד עמיחי נביאי

החלטה

לפניי שלוש בקשות שונות מטעם הנתבע – בקשה להארכת מועד להגשת בר"ל (להלן: "בקשת הארכה"), בקשה למחיקת כותרת ומתן רשות להתגונן (להלן: "בר"ל") וכן בקשה למחיקת התביעה על הסף (בקשה: "בקשת המחיקה").

למען הסדר הטוב ראשית אסקור בקצרה הקיים והרלוונטי בתיק

ביום 14.06.19 הוגש מטעם התובע כתב תביעה "חוזית" ע"ס 217,700 ₪ בסדר דין מקוצר במסגרתה נטען, בין היתר, כי הנתבע הפר הפרה יסודית חוזה מכר דירה שנכרת בין הצדדים והסכום הנתבע הוא סכום הפיצוי המוסכם באותו חוזה, בניכוי סך 10,000 ₪ ששילם הנתבע לתובע במסגרת אותו חוזה.
ביום 16.06.19 הוגשה מטעם התובע בקשה לפיצול סעדים.
בהחלטתי מיום 17.06.19 קבעתי כי הבקשה תידון ע"י המותב שייקבע לדון בתביעה, לאחר הגשת בר"ל ותגובה לו.
ביום 26.06.19 נסרקה לתיק ביהמ"ש החלטת כב' הרשמת מרב בן-ארי בתא"ק (מחוזי לוד) 22610-01-19 ולפיה הבטוחות שהופקדו בתיק מחוזי לוד יועברו לתיק זה.
ביום 27.06.19 הוגשה מטעם הנתבע בקשת הארכה. בין היתר נומקה הבקשה בכך שהנתבע מתגורר בחו"ל ונחוצה לו שהות על מנת להגיע לישראל ולהגיב לתביעה, לרבות חתימה על תצהיר מתאים. כמו כן צוין בבקשה כי כתב התביעה נמסר לב"כ המבקש ביום 18.06.19, המועד להגשת בר" ל הוא 19.07.19 ומבוקש להאריכו עד יום 05.08.19. בכתב הבקשה לא נמסרה עמדת התובע לבקשה.
בהחלטתי מיום 30.06.19 הוריתי על העברת הבקשה לתגובת התובע שתימסר בתורה לתשובת הנתבע.
ביום 11.07.19 הוגשה תגובת התובע לבקשת הארכה. התגובה אינה ברורה: בתגובה נטענות עובדות הרלוונטיות להליך קודם/מקביל, כאשר בשום מקום בתגובה לא מבהיר התובע בפשטות ובבהירות האם הוא מסכים או מתנגד לבקשת הארכה, כאשר מבין השורות ניתן להסיק שהוא מתנגד לבקשה. יצוין כי התובע אינו מבקש לפסוק הוצאות לטובתו בהליך זה.
ביום 16.07.19 הוגשו מטעם התובע שתי בקשות – בר"ל וכן בקשת המחיקה.
בר"ל מתפרשת על 8 עמודים ולה צורפו כ-180 עמודי נספחים וביניהם תצהיר הנתבע מיום 10.07.19.
בקשת המחיקה מתפרשת על 3 עמודים ולה צורפו כ-20 עמודי נספחים. לבקשה צורף תצהיר הנתבע מיום 10.07.19.

הכרעה

בראשית הדברים אציין, כי מהסקירה הנ"ל עולה וברור, שהנתבע לא הגיש תשובתו לתגובת התובע הנ"ל מיום 11.7.19, ותחת זאת הגיש כאמור ביום 16.7.19 בקשות משלו.

בנסיבות המתוארות לעיל אני קובע ש מתייתרת ההכרעה השיפוטית בבקשת הארכה.

אין צו להוצאות.

מאחר שהוגשה בקשת רשות להתגונן, המזכירות מתבקשת לנתב את הבקשות שהגיש הנתבע בתיק למותב המטפל ע"פ הנהלים וסידור העבודה הרלוונטיים.

ניתנה היום, י"ג תמוז תשע"ט, 16 יולי 2019, בהעדר הצדדים.