הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ק 25217-04-18

לפני כבוד ה שופטת מי-טל אל-עד קרביס

התובע:
קרוטובצוב ניקולאי
ע"י ב"כ עו"ד קושניר

נגד

הנתבעת:
איילון חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד המבורגר

החלטה
(בבקש ת הנתבעת למחיקת כותרת)

1. לפניי תביעה בסדר דין מקוצר בסכום של 53,100 ₪. לטענת התובע, בתאריך 7.6.15 עת שרכב על אופנוע הוא עבר תאונת דרכים ונגרמו לו נזקי גוף בעטיים הוא זכאי לתגמולי ביטוח על יסוד פוליסת ביטוח תאונות אישיות אותה רכש מהנתבעת ( הפוליסה כוללת פיצוי כספי בגין נכות מלאה או חלקית, פיצוי קבוע בגין שברים עקב תאונה וכן פיצוי יומי בגין אשפוז). לכתב התביעה התובע צירף חוות דעת רפואיות בתחומי הנוירולוגיה והאורתופדיה לפיהן נותרו לו 2% ו – 13% נכות (בהתאמה) בעקבות התאונה.

2. הנתבעת הגישה בקשה למחיקת כותרת וטענה כי התביעה אינה ראויה להתברר בהליך מקוצר ויש להעבירה לפסי דיון רגילים. בד בבד הגישה גם בקשת רשות להתגונן. בין היתר, היא טוענת כי סכום התביעה אינו קצוב, כי אירוע תאונת דרכים ברכב מנועי דו-גלגלי נופל בגדרו של חריג לפוליסה, וכי טענות התובע באשר להטעיה לכאורה מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תשמ"א – 1981 וחוק חוזה הביטוח, תשמ"א – 1981 אינה ראוי ה להתברר במסגרת דיונית זו.

התובע מתנגד לבקשה וטוען , בתמצית , כי התביעה נתמכת בהעתק מהפוליסה שקיבל מהנתבעת, כי סכום התביעה ניתן לחישוב אריתמטי והוא קצוב, וכי עילות התביעה – ובכלל זה הטעייה - יכולות להתברר בסדר דין מקוצר.

לאחר שעיינתי בתיק בית המשפט, בבקשת הנתבעת, בתגובת התובע ובתשובת הנתבעת עליה - דין הבקשה להתקבל.

3. תקנה 202(1)(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות"), קובעת כדלקמן:

"ואלה תביעות שהתובע יכול להגישן לפי סדר דין מקוצר:
(1) תביעות על סכום כסף קצוב, בריבית או בלי ריבית, הבאות –
(א) מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא, ובלבד שיש עליהן ראיות בכתב;

4. אין מחלוקת כי קיים בין הצדדים חוזה מפורש עליו קיימת ראיה בכתב - פוליסת הביטוח (בין אם צורפה לכתב התביעה ובין אם צורפה לבקשת הרשות להתגונן). אולם, התנאי הנוסף שבתקנה 202(1)(א) לתקנות , לפיו סכום התביעה יהיה קצוב, אינו מתקיים. "סכום כסף קצוב" פירושו סכום שאינו מצריך שומה או הערכה והוא ניתן לחישוב אריתמטי פשוט (ע"א 734/83 חברת החשמל לישראל בע"מ נ' דוידוביץ (שותפות רשומה) פ"ד לח(1) 613, 617 (1984)). במקרה דנן, חישוב הפיצוי בגין נכות מלאה נתון להערכת הנכות באמצעות חוות דעת רפואיות. אמנם התובע צירף לתביעתו חוות דעת מעין אלו, אך לתוצאה סופית של סכום קצוב ניתן להגיע רק אם בית המשפט יקבל כנכון את אחוזי הנכות שנקבעו שם (השוו להערתו של כבוד השופט בך בע"א 682/82 בן אריה נ' 'סהר' חברה לביטוח בע"מ, פ"ד לז(3) 589, 604 (1983)). מאחר שדי בכך שחלק מהתביעה אינו בסכום קצוב ואינו ראוי לדון בסדר דין מקוצר כדי לפסול דרך דיונית זו (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 743 (מהדורה 12, 2015) ), הבקשה למחיקת כותרת מתקבלת.

5. סוף דבר;

כותרת כתב התביעה תמחק. הוצאות ישקלו בסוף ההליך.

בקשת הרשות להתגונן מתייתרת והיא נמחקת .

כדי לקדם את התיק –

א. הנתבעת תגיש כתב הגנה בתוך 30 ימים מהיום.

ב. הצדדים ישלימו הליכים מקדמיים בתוך 90 ימים מהיום. טופס וס"ר חתום כדין על ידי התובע יועבר לידי ב"כ הנתבעת בתוך 14 ימים מהיום, ככל שהדבר טרם נעשה.

ג. הנתבעת תגיש חוות דעת רפואיות מטעמה בתוך 90 ימים מהיום, וזאת ככל שברצונה להעלות טענות שבמומחיות רפואית או לחלוק על חוות הדעת מטעם התובע (ד"ר הרינג וד" ר שטיינברג).

6. קדם המשפט יידחה ליום 11.2.19 בשעה 9:30.

המזכירות תשלח העתק מהחלטה זו לצדדים.
ניתנה היום, א' חשוון תשע"ט, 10 אוקטובר 2018, בהיעדר הצדדים.