הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"ק 18483-04-19

לפני כבוד השופטת שרון הינדה

התובע:
בנק דיסקונט לישראל בעמ

נגד

הנתבעים:

  1. אקזיט מערכות ניהול ויזמות בע"מ
  2. שרון בר
  3. אביחי חיים חלף

החלטה

לפני בקשה חוזרת של הנתבעות 1 ו-2 למחוק את התביעה נגדן ולהסיר עיקול על נכס מקרקעין נוכח הפקדת יתרת החוב בחשבון הבנק, תחת מחאה.
ראשית התנצלותי בגין העיכוב במתן ההחלטה הנובע ככל הנראה בתקלה ברישום משימה.
התובע מתנגד בטענה כי גם לאחר ביצוע שתי הפקדות על ידי התובעות נותרה יתרת חוב בסך 6,575 ש"ח בגין אגרה והוצאות משפט אשר על התובעות לשלם. וכן בטענה כי יש ליתן פסק דין הדוחה את טענות ההגנה של הנתבעות.
לאחר הגשת התביעה נגדן ודיון בבקשתן למתן רשות להתגונן אשר התקבלה נקבע כי תתקבל בכפוף להפקדה כספית, בחרו התובעות לילך בדרך שאינה בירור הליך זה אלא פירעון החוב אצל התובע. לא נסתרה מעיני העובדה כי מתנהל הליך אחר במסגרתו תבעו הנתבעות את התובע, אולם אין בכך כדי לשנות את מצב הדברים שנוצר בהליך זה כפי שיפורט להלן.
לאחר ביצוע הפקדה בסך 160,000 ₪ התקיים דיון בבקשת הנתבעות למחיקת התביעה נגדן ונשמעו טיעוני הצדדים בעניין זה.
בדיון שהתקיים הובהר כי נותרה יתרת חוב בספרי הבנק ובהחלטה שניתנה בדיון צוין כי בהינתן יתרת החוב כפי שהוא בספרי הבנק הנתבעות לא פרעו חובן. לפיכך הוריתי בהחלטתי כי ככל שהנתבעות 1 ו-2 יבחרו במסגרת הקו שהנחה אותן על כה לשלם את יתרת החוב כפי שהיא רשומה בספרי הבנק בתוך 7 ימים מהיום באופן שייתר את המשך ניהול ההליך כאן למעט המחלוקת שתוותר לנושא הוצאות המשפט ושכר טרחת עורך דין המצויים בשיקול דעת בית המשפט, יבוטל חיוב ההוצאות בגין הבקשה למחיקת הנתבעות 1 ו-2.
הנתבעות בחרו להפקיד סכום נוסף על פי שיקול דעתן ובהתאם לתשובת התובע עולה כי לחישובו נותרה יתרת חוב בגין אגרה והוצאות משפט.
בהחלטתי בדיון קבעתי כי ככל שיופקד הסכום יוכל התובע לעתור לחיוב בהוצאות ושכר טרחת עורך דין.
הפועל היוצא של ההתרחשות עד כה היא כי החוב בגינו הוגשה התביעה נפרע על ידי הנתבעות למעט בגין הוצאות ושכר טרחת עורך דין, וזאת לאחר הגשת תביעה וטרם הגיעה לכלל בירור.
בנסיבות אלה, ומאחר שבית המשפט אינו עוסק בבירור מחלוקות תיאורטיות והתכלית שלשמה הוגשה התביעה לכאורה התגשמה, אין עוד מקום לברר את טענות הצדדים לגופו של עניין. משמעות הדברים היא כי לא ניתן לדחות את טענות ההגנה של המבקשות לגופן משאלה שלא התבררו כלל.
טענת התובע לגבי "פורום שופינג" בנסיבות העניין גם היא לא מצדיקה בירור ההליך במסגרת זו לאחר שהחוב כבר נפרע.
הנתבע 3 עתר למתן רשות להתגונן גם במהלך הדיון והתובע התבקש להגיש עמדתו האם הוא עומד על התביעה כנגד הנתבע 3.
בנסיבות, משנפרע החוב לתובע, אין עוד צורך בבירור התביעה גם כנגד הנתבע 3 ללא כל הכרעה בסוגיות שבמחלוקת בעניינו.
סיכומו של דבר העובדה כי הנתבעות שקלו צעדיהן ובחרו לפרוע החוב לתובע לאחר הגשת התביעה נגדן יש לה השלכה לעניין יתרת החוב והוצאות שהוצאו בניהול ההליך אולם אין בה כדי להצדיק המשך בירור ההליך המשפטי גם לאחר שהתכלית לשמה הוגשה התביעה התגשמה.
אשר על כן אני סבורה כי דין התביעה להימחק לאחר שתוכרע המחלוקת לעניין ההוצאות ושכר טרחת עורך הדין.
לפיכך, התובע יגיש בתוך 15 ימים מהיום בקשה לפסיקת הוצאות ושכר טרחת עורך דין במסגרתה יפרט הוצאותיו ויגיש אסמכתאות.
הנתבעים ישיבו לבקשה בתוך 15 ימים לאחר קבלתה כדין.
לאחר הכרעה בחיוב בהוצאות אורה על מחיקת התביעה ואדרש לביטול החיוב בהוצאות בגין הבקשה הראשונה למחיקת התביעה ולבקשה לביטול העיקול על המקרקעין.
תז"פ ליום 9.12.20

ניתנה היום, כ"א חשוון תשפ"א, 08 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.