הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 9906-08-16

לפני כבוד השופט עמית אליהו קידר

התובעת:

קרן איפלן

נגד

הנתבעים:

1.דניאלס סיימון
2.הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פסק דין

1. התובעת היתה במועדים הרלוונטים לתביעה הבעלים של רכב מספר רישוי 80-706-54

2. נתבע 1 היה במועדים הרלוונטים לתביעה הבעלים של רכב מ"ר 25-496-66. נתבעת 2 ביטחה רכב זה.

3. על פי הנטען בכתב התביעה, ביום 29/11/15 בשעה 14:00 לערך עמדה התובעת עמידה מוחלטת ברמזור ברחוב יצחק שדה בת"א לפתע פגעה רכב הנתבע 1, ברכב התובעת, בעוצמה מאחור.

4. בכתב ההגנה נטען כי רכבם התדרדר מעט קדימה ונגע קלות ברכב התובעת שהיה לפניו. לא נגרם נזק הנראה לעין מכלי הרכב ולכן, גובה הנזק מוכחש. הנתבעים מודים באחריותם לפגיעה.

5. המחלוקת בין הצדדים נוגעים לעוצמת הפגיעה ולנזק שנגרמה מהפגיעה, וכן עלות תיקון הנזק.

6. התובעת, העידה כי הרכב של הנתבע פגע ברכבה מאחור. התובעת אישרה כי רק היא נוהגת ברכב ולרכב לא היתה תאונה קודמת או מאוחרת לתאונה נשוא תיק זה. היא הגיעה למוסך "דוד" כי שייך לליסינג. הוא שילמה למוסך בשיקים דחויים שהחלו לגבותם.

7. בוחן התאונות מטעם התובעת מר ערן אביטל בחוות דעתו הסתמך על מקורות המידע הר"מ:

א. טופס הודעה על מקרה הביטוח כפי שהועבר לחברת ביטוח כלל.

ב. טופס הודעה על מקרה בטוח רכב כפי שהועבר לחברת ביטוח הפניקס.

ג. טופס הודעת דחייה מחברת הביטוח הפניקס.

ד. דו"ח שמאי אלי אמרן הכולל תמונות נזק מתאריך 06/2/16.

ה. דו"ח שמאי סלומון גיא (שומה נגדית) הכולל תמונות מתאריך 22/05/16.

ו. תמונות כלי הרכב כפי שצורפו מגיל בטחון וחקירות.

ז. כתב תביעה בסדר דין מהיר.

ח. כתב הגנה בסדר דין מהיר

ט. חוות דעת מומחה, מר רפי וולמרק.

י. ביקור ברחוב טבנקין 24 בגבעתיים ביחד עם הנהגת, גב' קרן איפטן בתאריך 22/03/17.

8. ממידע שקיבל מהתובעת רכב הנתבע ניסה לברוח ימינה ופגע עם חזית פינה שמאלית בחלקו האחורי בצד הימני. כל זאת בעת שהיה במצב עמידה. על פי גירסת נהג הנתבעת בהודעתו לחברת הביטוח רכבו התדרדר קדימה ופגע קלות ברכב צד ג', שהיה לפניו. לצד ג' לא היה נזק הנראה לעין.

9. לאחר עיון בתמונות שנשלחו מהשמאי אלי אמרן ומהתמונות שהועברו מגיל חקירות, הוא הגיע לממצאים הבאים:
א. שפשוף בחלק האחורי
ב. מגן (פגוש) אחורי נתלש מחיבוריו לכנף אחורית ימנית.
ג. מחזיר אור ימני מנותק מחיבוריו למגן האחורי.
ד. שפשופים במגן אחורי צד ימין
ה. הנזק מאחור צד ימין תואם לסיפור התאונה כי נפגע מרכב מאחור עת ניסה לברוח ימינה.

10. ברכב הנתבע מצא המומחה את הממצאים הבאים:

א. שפשוף בחלק הקדמי השמאלי.

ב. שפשוף הכולל קילוף הצבע בפגוש קדמי צד שמאל.

ג. סימני שפשוף והטבעת צבע בפס הקישוט הצמוד לפגוש הקדמי.

ד. ניתוק הפגוש הקדמי מחיבוריו לכנף קדמית שמאלית.

ה. הנזק בחזית צד שמאל תואם לסיפור התאונה כי פגע ברכב מאחור.

11. הרכב נבדק על ידי שמאי מטעם התובעת מר אלי אמרן ,אשר בדק את הרכב ביום 03/12/15 ובתאריך 28/01/16 נערכו צילומים – מועד בו הובא הרכב לתחילת העבודה. הרכב נבדק בפעם השלישית ביום 27/01/2016 ובפעם הרביעית ביום 28/01/2016.

12. המומחה מר ערן אביטל מגיע למסקנה כי התמונות שצילם הנתבע בעת הארוע צולמו מרחוק ולא שיקפו את כל הנזק. לדוגמא: ניתן למצוא סדק במחזיר האור כאשר מצלמים אותו מקרוב. לא ניתן להבחין באותן תמונות בקרע שנוצר בתופסות אלא רק על ידי משיכה כלפי חוץ.

13. באשר לחוו"ד המומחה מטעם הנתבעת מר רפי וולמרק מציין מר ערך אביטל כי מומחה זה לא ערך בדיקות גבהים של 2 כלי הרכב, התמונות שצירף לחוות הדעת מצביעות על הנזק ברכב התובעת.

14. מסקנות המומחה מר ערן אביטל היא כי הנזק מתיישב עם אופן ארוע התאונה ונסיבותיה.

15. המומחה נחקר ארוכות על חוות דעתו ולא סטה ממנה.

16. המומחה מטעם הנתבעים מר רפי וולמרק בחוות דעתו ציין כי לצורך הכנת חוות דעתו הוצגו בפניו המסמכים הבאים:

א. טופס הודעה על תאונת דרכים כפי שהועבר לחברת ביטוח הפניקס.

ב. טופס הודעה על תאונה שהועבר לחברת ביטוח כלל.

ג. דו"ח שמאות נגדית גיא סלומון כולל תמונות נזק ברכב צד ג'.

ד. דו"ח שמאות נגדית גיא סלומון כולל צילומי רכב צד ג'.

ה. תמונות רכב צד ג' מיום הארוע כפי שהועברו על ידי נהג רכב הנתבעים.

17. לצורך הכנת חוות דעתו ערך את הפעולות הבאות:

א. עיין בחומר המסמכים אשר הועברו אליו על ידי הפניקס.

ב. עיין בדוחות השמאים

ג. עיין בצלומי הנזק כפי שתיעד השמאי אלי עמרן.

ד. עיין בצילומי רכב התובעת מיום הארוע.

18. המומחה הציג בחוות דעתו תמונות אשר לטענתו הנזק הנטען שונה לחלוטין מהתעוד במקום התאונה.

19. המומחה מר וולמרק מגיע למסקנה כי אינו יכול לשלול את גירסאות הנהגים המעורבים בתאונה. לרכב התובעת נגרם נזק קל מאוד במגן אחורי בצידו הימני מלווה במריחת צבע שחור התואם למגע עם מגן קדמי של רכב הנתבעים . המומחה אינו חולק

על החלפת מגן אחורי ומחזיר אור, אך הקרע במגן האחורי לא תואם למצב המגן ביום התאונה. מחזיר האור שנמצא בו נזק על ידי שמאי התובע לא זהה למצב מחזיר האור ביום התאונה. המומחה גם מחזק חוות דעתו בכך כי רק התופסן התחתון נקרע בעוד שהתופסנים האחוריים נשארו שלמים. לפיכך, מקורו של קרע זה אינו בארוע התאונה נשוא תיק זה. עוד מציין המומחה כי הרכב נבדק לראשונה ביום 03/02/2015 אך הצילומים נערכו ביום 28/01/2016 בו תיעד השמאי מטעם התובעת את הנזק.

20. מסקנתו הסופית של המומחה מטעם הנתבעים מר וולמרק היא כי הקרע במגן האחורי וכן השבר במחזיר האור במגן היום נזקים שנקבעו במועד אחר.

21. מר וולמרק נחקר על חוות דעתו.
המומחה אישר כי לא בדק את 2 כלי הרכב ולא שוחח עם הנהגים. מנגנון הפגיעה הוא כי מגן קדמי של רכב הנתבעת בצידו השמאלי פגע במגן האחורי. בצידו הימני של רכב התובעת ישנה תזוזה של דופן המגן בצידו השמאלי של רכב הנתבעים, התזוזה אינה קשורה לתאונה זה בצד ולא בחזית. הפגיעה היא בחזית ולא בצד. העד מאשר כי התמונות שצולמו ביום התאונה צולמו מרחוק וזה לא צילום מקצועי.

22. הנתבע בעדותו מסר כי עמדו ברמזור וכלי הרכב היו סטטיים במקום. הוא התקדם קצת עם המכונית כדי לעבור נתיב, הסתכל במראה בשביל לראות שהנתיב פנוי ותוך כדי שהוא מסובב את ההגנה וזוחל עם האוטו, נגע קלות ברכב שלפניו. העד מאשר ש רואים ניתוק בפגוש הקדמי.

23. באשר למחלוקת הראשונה הגעתי למסקנה כי יש לקבל את גירסת התובעת. מסקנתי זו מבוססת על הר"מ:

א. נהג הנתבעת מאשר כי התאונה ארעה בעת שהחל לעבור נתיב. לא היתה פגיעה מאחור אלא בצד כתוצאה ממעבר הנתיב.
ב. בהודעה לחברת הביטוח הנתבע מציין כי התדרדר קדימה ופגע קלות ברכב התובעת. הנתבע לא ציין כי ניסה לעבור נתיב ואז ארעה הפגיעה.
ג. המומחה מטעם הנתבעת מר וולמרק לא השווה בין כלי הרכב ולא שאל אף אחד מהצדדים לנסיבות הארוע.
ד. הפגיעה ברכב הנתבעים שגרמה לתלישת המגן הקדמי של רכב הנתבעת כפי שאישר נהג הנתבעים מצביעה על כך שעוצמת הפגיעה לא היתה קלה.
ה. הנזקים שעליהם הצביע המומחה מטעם התובעת תואמים פגיעה כזו בעת שרכב הנתבעים עובר נתיב ובעוצמה לא קטנה.
ו. התמונות שצולמו ביום האירוע היו לא מקצועיות וצולמו מרחוק, כך לא שיקפו את הנזק שמצא השמאי, אך צלום מקרוב של השמאי מאשרים את נזק השמאי מטעם התובעת.

24. באשר למחלוקת באשר לגובה הנזק צורפו חוות דעת של השמאים אלי אמרן מטעם התובעת ושל גיא סלומון מטעם הנתבעת וכן דני הולנדר ממוסך "דוד"

25. עיקר המחלוקת היא לעניין מחירה של שעת עבודה. התחשיב של השמאי מטעם התובעת נעשה לפי המחירון של מוסך "דוד". אומנם הוגשו מסמכים של מוסכים סמוכים אשר לפיהם מחיר שעת העבודה אצלם נמוך יותר, אך אין בהם כדי להגיע למסקנה כי מחיר שעת עבודה במוסך "דוד" הגם שהוא יקר יותר אינו חורג ממתחם ההיגיון.

26. לאחר שקיבלתי את חוות דעת המומחה מטעם התובעת על מהות הפגיעה ברכב התובעת הרי התיקונים המתחייבים מכך מצדיקים את המחיר שגבה מוסך דוד בעד התיקונים.

27. לנוכח האמור אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

א. סך של 12,725 ₪ בגין הנזק על פי חוות דעת השמאי עמרן.

ב. סך של 1,270 ₪ לשמאי בגין 4 ביקורים במוסך.

ג. סך של 821 ₪ בגין ירידת ערך.

ד. סך של 164 ₪ בגין רכב חלופי.

ה. 2,340 ₪ בגין חוות דעת המומחה מר אביטל.

ו. הוצאות העדים לפי הפירוט הר"מ:

  1. ערן אביטל 1,170 ₪
  2. אלי עזרן בסך 2,000 ₪
  3. דני הולנדר בסך 400 ₪

ז. אגרה בסך 750 ₪
ח. שכ"ט עו"ד בסך 3,830 ₪.

זכות ערעור תוך 45 יום.

ניתן היום, כ"א טבת תשע"ט, 29 דצמבר 2018, בהעדר הצדדים.