הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 69048-05-18

מספר בקשה: 12
לפני כבוד השופט נצר סמארה

מבקש
(הנתבע 1)

נאסר גאלב, ת"ז XXXXXX492
ע"י ב"כ עוה"ד חאזם פאדילה

נגד

משיבות
(התובעת)

(הנתבעת 2)

1. הפניקס חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד משה רבי

2. כלל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עדי לירון

החלטה

לפניי בקשה של הנתבע 1 לביטול פסק דין מיום 07.09.2020 שניתן כנגדו בהיעדר הגנה וכן בקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל שנפתחו כנגדו בעקבות פסק הדין.

רקע

מדובר בתביעת שיבוב שהגישה המשיבה 1 כנגד המבקש וכנגד מבטחת רכבו, היא המשיבה 2 בגין תשלום תגמולים ששילמה למבוטחה בעקבות נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

בכתב התביעה נטען כי בזמן שרכב המשיבה 1 חנה בחניה הגיחה משאית הנהוגה בידי המבקש, סטתה מנתיבה ופגעה ברכב המשיבה 1 לאורך צדו השמאלי.

בכתב הגנתה של המשיבה 2 נטען להיעדר כיסוי ביטוחי היות שבמועד קרות התאונה תקופת החזקתו ברישיון נהיגה מתאים למשאית מסוג המשאית הנהוגה במועד התאונה הייתה פחותה מתקופת המינימום הקבועה בפוליסת הביטוח.

ביום 27.05.2020 הגישה המשיבה 1 בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה כנגד המבקש וצירפה לה אישור מסירה של המצאת כתב התביעה לידיו, לכאורה. הוחלט כי הבקשה תידון במעמד הדיון הקבוע ליום 01.06.2020.

ביום 01.06.2020 התקיים כאמור דיון לפניי, אליו התייצבו הצדדים למעט המבקש.

במעמד הדיון הגיעו ב"כ הצדדים, בהיעדרו של המבקש, להסכמה דיונית, לפיה אם לאחר שמיעת טיעוני ב"כ הצדדים בלבד (ללא צורך בשמיעת עדים), בית המשפט לא יאשר את הסרת הכיסוי הביטוחי אזי לא תהיה מחלוקת לעניין האחריות והמשיבה 2 תשלם את התביעה, ולעומת זאת, אם בית המשפט יאשר את הסרת הכיסוי הביטוחי, אזי בית המשפט יצטרך להכריע בעניין המבקש, בשים לב לבקשת המשיבה 1 למתן פסק דין כנגדו בהיעדר הגנה (עמ' 2, שורות 21-10 לפרוטוקול).
ביום 29.06.2020 ניתן פסק דין במסגרתו, בסופו של יום, התביעה נמחקה כנגד המשיבה 1 והתקבלה כנגד המבקש בהיעדר הגנה.

ביום 19.07.2020 הגישה המשיבה 1 פסיקתא לחתימה והיא נחתמה על ידי בית המשפט עוד באותו היום.

ביום 07.09.2020 הגיש המבקש את הבקשה דנן.

הבקשה

בבקשה טוען המבקש כי כתב התביעה ומסמכי התביעה מעולם לא הומצאו לו ולא הייתה לו כל ידיעה על קיום הדיון ועל מועדו. עוד טוען המבקש כי מעולם לא נמסר לו כי מבטחתו, המשיבה 2, מתנערת מכיסוי ביטוחי, והמשיבה 2 אף לא דאגה ליידע אותו אודות כתב התביעה שהוגש כנגדו. כמו כן, טוען המבקש כי המשיבה 2 נתנה לו לחשוב, באמצעות סוכן הביטוח, כי "הכל בסדר" וכי חברת הביטוח "מטפלת בעניין". לטענת המבקש, רק ביום 01.06.2020 מצא מעטפה ליד ביתו המונחת ליד הדלת ובעקבות כך מיד פנה לבא כוחו לטפל בעניין. עוד טוען המבקש כי אביו, אשר אליו נעשתה כביכול ההמצאה של כתב התביעה, אינו מוסמך לקבל כתבי בי-דין עבורו ואף טוען כי הוא אינו מתגורר בכתובתו של אביו. לשם כך, צורף לבקשה תצהיר של אביו של המבקש בו הוא מצהיר כי בנו אינו מתגורר עמו וכי לא ידע מה תוכנה של המעטפה שהומצאה לו מאחר שאינו יודע קרוא וכתוב בעברית ואף מצהיר כי לא הביא את דבר המצאת המעטפה לידיעת בנו, המבקש. בנוסף, טוען המבקש כי יש לו טענות הגנה טובות. בהקשר זה, טוען המבקש כי אין סיבה מוצדקת להתנערות מכיסוי ביטוחי מצדה של המשיבה 2. לעניין האחריות, טוען המבקש כי רכב המשיבה 1 חנה בניגוד לחוק והתרשל בהעמדת הרכב החוסם את נתיב נסיעתה של המשאית ואף גרם לנזק למשאית.

מנגד, טוענת המשיבה 1 בתגובתה כי מעצם טענתו כי המשיבה 2 באמצעות סוכן הביטוח נתנה לו לחשוב שהיא מטפלת בעניין, מאשר המבקש כי ידע על ההליך התלוי ועומד נגדו, מה גם שאין בכך כדי להוריד מאחריותו של בעל דין לוודא כי מוגש כתב הגנה גם מטעמו ולכן לא עלה בידי המבקש להוכיח את סיבת המחדל באי הגשת כתב הגנה. עוד טוענת המשיבה 1 כי המבקש לא צירף אסמכתא בדבר כתובת מגוריו. המשיבה 1 סבורה כי אין לבטל את פסק הדין על יסוד ביטול מטעמי צדק. עוד סבורה המשיבה 1 כי סיכויי ההגנה של המבקש לא קיימים מאחר שמדובר בתאונה שארעה בזמן שרכב המשיבה 1 חנה בחניה והמשאית הגיחה בנסיעה ופגעה בו. יתירה מזאת, טוענת המשיבה 1 כי ככל שיש למבקש טענתו באשר לכיסוי ביטוחי הרי שיתכבד ויגיש תביעה עצמאית כנגד המשיבה 2 מבלי עירוב המשיבה 1.

בתשובתו, מבהיר המבקש טענתו, לפיה המשיבה 2, באמצעות סוכן הביטוח, נתנה לו לחשוב שהיא מטפלת בעניין, אינה קשורה לטיפול בתביעה אלא בטיפול בתאונה באמצעות דיווח לסוכן ולחברת הביטוח אודות התאונה, אלא שאלה מנגד לא עדכנו אותו בדבר התביעה נגדו. במסגרת תשובתו מבהיר המבקש כי כתובתו היא רחוב אלבסה שבטירה.

המשיבה 2 לא הגישה כל תגובה לבקשה.

דיון והכרעה

לאחר שבחנתי את הבקשה, התגובה והתשובה, הגעתי לכלל דעה כי דין הבקשה להתקבל, כפי המפורט להלן:

ככלל את הבקשה לביטול פסק דין יש לבחון בשני היבטים: האחד הוא בשיקול דעתו של בית המשפט, כאשר נבחנים בו הסיבה לאי הגשת כתב ההגנה וסיכויי ההגנה בתביעה. השני הוא בשיקולי צדק.

ראו: ע"א 10152/07 מרסל פדידה נ' רפאלי ליאור המנוח רפאלי שמואל ז"ל (15.10.2010).

שיקול דעת בית המשפט
לנוכח תצהירו של המבקש ותצהיר אביו, שאליו נעשתה ההמצאה של כתב התביעה, בהם נרשם כי השניים גרים בכתובות שונות וכי האב לא העביר לבנו את המעטפה שבה כתב התביעה שכן לא ידע על מה מדובר, הרי שאני סבור כי לא נעשתה המצאה לכתובתו של המבקש כפי המתחייב על פי התקנות, ובהכרח אני סבור כי המבקש לא היה מודע להליך התלוי ועומד נגדו.

מכאן, שיש בפניי סיבה לאי הגשת כתב הגנה מטעם המבקש.

אשר לסיכויי הגנתו של המבקש אומר כי איני יכול לקבוע אם מדובר בסיכויים טובים או קלושים. אולם אוכל לומר כי מדובר בטענות הגנה הראויות להישמע ולהתברר.

בהקשר זה, אומר כי איני מקבל את טענת המשיבה 1 כי על המבקש להגיש תביעה נפרדת כנגד המשיבה 2 בשאלת הכיסוי הביטוחי ולא לגרור את המשיבה 1 לעניין, מאחר שכפי שניתן לראות המחלוקת היא לא רק בשאלת החבות אלא גם בשאלת האחריות.

שיקולי צדק
מבלי להכביר במילים, אומר כי לאור שיקולי צדק, ועל מנת ליתן למבקש את יומו בבית המשפט, ומאחר שדרך המלך לסיים תובענה משפטית היא לאחר שיישמעו בפני בית המשפט כל הצדדים בתיק ולא בשל כשלים טכניים גרידא, ומאחר ואיני סבור כי ייגרם עיוות דין למי מהמשיבות בהיעתרות לבקשה, אני סבור שיש להורות על ביטולו של פסק הדין.

סיכום

פסק הדין מיום 01.06.2020 יבוטל, בכפוף לתשלום הוצאות המשיבה 1 בסך של 1,500 ₪, אשר ישולמו תוך 30 יום.

עם ביטול פסק הדין יבוטל הליך ההוצאה לפועל שנפתח בעקבותיו. לעת עתה אין שינוי בהחלטתי בדבר ההוראה על עיכוב הליכי הוצאה לפועל מיום 08.09.2020.

עם תשלום הוצאות כאמור בסעיף 18 לעיל על המבקש להגיש כתב הגנתו ערוך כדין בתיק ולהמציא עותקים ממנו לב"כ המשיבות.

אני קובע תזכורת פנימית ליום 29.11.2020 לשם קבלת אסמכתא בדבר תשלום הוצאות כאמור, לבדיקת הימצאות כתב הגנה בתיק מטעם המבקש ולקביעת מועד ישיבת הוכחות בתיק.

המזכירות תשלח החלטתי זו לב"כ הצדדים.

ניתנה היום, כ"ח תשרי תשפ"א, 16 אוקטובר 2020, בהעדר הצדדים.