הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 61858-02-15

לפני
כב' הרשם הבכיר אבי כהן

התובעת

מגדל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עדי לירון

נגד

הנתבעים

1. עופר לב (נמחק)

2. שומרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אמיר כץ

3. מאיר ואזנה (נמחק)

החלטה

לקראת ישיבת הוכחות הקבועה בפניי ביום 15.7.18 אסקור הקיים בתיק ( כתבי טענות וראיות).

כתבי טענות
ביום 4.3.15 התובעת הגישה כתב תביעת שיבוב כספית נזיקית ע"ס 44,207 ₪ בסדר דין מהיר. עניינה של התביעה באירוע מיום 8.8.14 שבו ניזוק רכב התובעת במהלך נסיעתו עקב פתיחה פתאומית של דלת רכב שעמד לצד נתיב נסיעתו של רכב התובעת.
מעמדם של הצדדים לפי כתב התביעה:
התובעת היא מבטחת הרכב הנפגע.
הנתבע 1 ( מר עופר לב בהתאם לזמן האמור והנתבע המקורי) הוא הבעלים ו/או הנהג ו/או המחזיק ו/או מתיר השימוש ברכב הפוגע.
הנתבעת 2 היא מבטחת הרכב הפוגע.
נספחים עיקרים שצורפו לכתב התביעה:
תצהיר אימות מיום 17.12.14 של גב' מושקוביץ כרמלה, עובדת התובעת.
טופס הודעה על תאונה מיום 8.8.14 של מר גבריאל אבוקסיס.
רשימת גילוי מסמכים.
חוות דעת שמאי רכב מיום 7.9.14 של מר זקוטו יצחק. חוות הדעת אינה נתמכת בפסקת אזהרה ופירוט השכלה ע"פ דרישת הדין.
ביום 3.8.15 הוגש כתב הגנה מטעם שני הנתבעים המקוריים.
טענות ההגנה העיקריות:
לנתבעים אין כל אחריות או חבות כלפי התובעת ולמעשה, האחריות לאירוע רובצת על מבוטח התובעת שנהג במהירות מופרזת ובחוסר זהירות, סטה לעבר רכב הנתבעים ופגע בדלת רכב הנתבעים.
נסיבות האירוע שונות מאילו שפורטו בכתב התביעה.
מוכחשים הנזקים שפורטו בכתב התביעה וככל שקיימים מופרזים בגובהם. צוין כי הנזק שנגרם לרכב התובעת לא נגרם בצדו הימני של הרכב, אלא בטמבון בלבד.
נספחים שצורפו לכתב ההגנה:
תצהיר אימות מיום 12.5.15 של גב' לימור אורן, העובדת אצל הנתבעת 2.
טופס הודעה על תאונה מיום 8.8.14 של מר עופר לב.
ביום 20.1.16 הוגש כתב תביעה מתוקן שבו רק מעמדם של הצדדים השתנה כדלקמן:
התובעת היא מבטחת הרכב הנפגע.
הנתבע 1 ( מר מאיר וזאנה במקום מר עופר לב) הוא הנהג / ואו הבעלים ו/או המחזיק ו/או מתיר השימוש ברכב הפוגע.
הנתבעת 2 היא מבטחת הרכב הפוגע.
ביום 1.2.16 הוגש כתב הגנה מטעם הנתבעת 2 :
טענות הגנה עיקריות:
הנתבע 1 ( ואזנה מאיר) אינו מבוטח באמצעות הנתבעת 2.
במועד התאונה נהג ברכב הנתבעים הנתבע 1, אשר לא היה לו רישיון נהיגה בר תוקף, מאחר ותוקף רישיוני פג בשנת 2008, ונשלל במסגרת הליכים משפטיים שננקטו נגדו.
הפרטים שנמסרו לנתבעת 2 מהנתבע 1 או מי מטעמו אינם נכונים או כוזבים על מנת להוציא תגמולי ביטוח שלא כדין. הנתבעת 2 הייתה מבטחת הרכב בפוליסת ביטוח הכפופה לתנאים וסייגים. מוכחשת חבותה של הנתבעת 2 לתשלום הביטוח בשל העדר כיסוי. לנתבעת 2 נמסר מידע כוזב ולכן הנתבע 1 לא עמד בתנאי הפוליסה.
הנתבע 1 אשר נהג ברכב היה ללא רישיון נהיגה בר תוקף במועד התאונה ולכן אין כיסוי ביטוחי בגין הנזקים המוכחשים.
האירוע אשר היה ומוכחש הוא באחריות רכב התובעת, והוא הסיבה לקרות התאונה ותוצאותיה.
נטען כי הנזקים הנטענים לרכב התובעת לא אירעו באירוע התאונה נשוא התביעה, אלא בנסיבות אחרות, וכי התובעת מנסה לעשות עושר ולא בבית משפט על גב הנתבעת.
הנזק אשר נגרם לרכב התובעת הינו בטמבון בלבד ולא נגרם נזק בצדו הימני של הרכב כתוצאה מהאירוע. האחריות לתאונה מוטלת על כתפי הנהג ברכב התובעת, אשר גרם לתאונה.
נספחים עיקריים שצורפו לכתב ההגנה:
תצהירו מיום 19.10.15 של מר הראל רבין, עובד במחלקת התביעות של הנתבעת 2.
טופס הודעה על תאונה מיום 8.8.14 של מר עופר לב.
ביום 27.2.17 הוגש כתב תביעה מתוקן נוסף לתיק שבו מעמדם של הצדדים השתנה בשנית מאחר שהתובעת טענה כי לא ברור מי נהג ברכב בעת אירוע התאונה.
התובעת היא מבטחת הרכב הניזוק.
הנתבע 1 ( מר מאיר וזאנה) הוא הנהג ו/או הבעלים ו/או המחזיק ו/או מתיר השימוש ברכב המזיק בעת האירוע.
הנתבעת 2 היא מבטחת הרכב המזיק.
הנתבע 3 ( מר עופר לב) הוא הנהג ו/או הבעלים ו/או המחזיק ו/או מתיר השימוש ברכב המזיק בעת האירוע.
ביום 27.2.17 ניתן על ידי פס"ד בהיעדר הגנה כנגד הנתבעים 3+1 כך שהנתבעת 2 (חב' שומרה) נותרה נתבעת פעילה יחידה בתיק.
ביום 1.2.18 ניתנה החלטתי שעל התובעת להבהיר מדוע לא ראוי למחוק את התביעה מחוסר מעש.
ביום 4.2.18 הגישה התובעת בקשה להמשיך את התובענה כנגד הנתבעת 2 וקביעת מועד דיון הוכחות.
ביום 6.2.18 ניתנה החלטתי בהמשך לבקשת התובעת מיום 4.2.18 ובה בקרתי את הקיים בתיק. בהחלטה זו ניתנו הוראותיי בעניין הגשת ראיות.
ביום 9.3.18 ניתנה החלטתי המורה למחוק את התביעה מחוסר מעש מאחר שהתובעת לא מילאה הוראותיי מיום 6.2.18, וכן מדובר בתיק ישן שראוי לצפות ממנו למעשה מהיר במיוחד מצד התובעת.
ביום 9.4.18 הגישה התובעת בקשה להחייאת התביעה. ביום 9.4.18 ניתנה החלטתי המורה על התובעת להבהיר מה נעשה לגבי גביית פסה"ד שניתן כנגד הנתבעים, ותגובת הנתבעת 2 לבקשה.
ביום 18.4.18 הוגשה הודעה מטעם התובעת המעדכנת כי נפתחה תביעת חוב על מנת לגבות את פסה"ד כנגד הנתבעים 1 ו-3. הנתבעת 2 נתנה הסכמתה על מנת להחיות את התביעה כנגדה.
ביום 18.4.18 ניתנה החלטתי המורה לתובעת להבהיר מה כוונתה של התובעת למצב תביעת החוב.
ביום 24.4.18 הגישה התובעת הבהרה בעניין הנתבעים 1 ו-3 אשר נמצאים בהליכי פש"ר.
ביום 24.4.18 ניתנה החלטתי לביטול פס"ד מיום 9.3.18 והתיק נפתח מחדש. כמו כן נקבע דיון הוכחות ליום 15.7.18.

ראיות שהוגשו
ביום 9.4.18 הוגשו ראיות מטעם התובעת:
תצהירו מיום 14.2.18 של מר ערן חבר, העובד במחלקת התביעות של התובעת.
תצהירו ( לא מצוין יום) של מר גבריאל אבקסיס.
טופס הודעה על תאונה מיום 8.8.14 של מר גבריאל אבוקסיס.
חוות דעת שמאי רכב מיום 7.9.14 של מר זקוטו יצחק. חוות הדעת אינה נתמכת בפסקת אזהרה ופירוט השכלה ע"פ דרישת הדין.
ביום 7.5.18 הוגשו ראיות מטעם הנתבעת 2:
תצהירה מיום 1.5.18 של גב' לימור אורן, העובדת אצל הנתבעת 2.
טופס הודעה על תאונה מיום 8.8.14 של מר עופר לב.
תצהירו מיום 6.5.18 של עו"ד מור אזולאי, שהיה מתמחה במשרד כץ-עטייה עו"ד בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה.

מעמד הצדדים נכון ליום 10.5.18
התובעת מגדל חברה לביטוח בע"מ, ע"י ב"כ עוה"ד עדי לירון.
הנתבעת שומרה חברה לביטוח בע"מ, ע"י ב"כ עוה"ד אתי עטייה.
לטענת התובעת כפי שעדכנה בהודעתה מיום 24.4.18, הנתבעים 3+1 נמצאים בהליכי פש"ר

ביהמ"ש יוצא מהנחה שב"כ הצדדים דאגו להזמין, כדין ובפועל, את כל העדים לדיון ההוכחות הקבוע.

ניתנה היום, ב' סיוון תשע"ח, 16 מאי 2018, בהעדר הצדדים.