הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 56883-10-19

לפני כב' השופטת טל לוי-מיכאלי, סגנית נשיא

תובע

בן ציון גירשוביץ
ע"י ב"כ עו"ד סלבוטסקי

נגד

נתבע

לאוניד שקולניק
ע"י ב"כ עו"ד חיגר

פסק דין

בהתאם להסכמת הצדדים, כפי שמשתקפת מפרוטוקול הדיון מיום 12.1.2020, לפיה יפסוק בית המשפט בתובענה על דרך הפשרה ללא הנמקה, עד סכום מקסימאלי של 10,000 ₪ וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א. לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, ניתן בזאת פסק דין, כדלקמן -

קביעתי הינה כי הנתבע ישלם לתובע סך כולל של 4,000 ש"ח לסילוק מלא ומוחלט של התובענה.

התשלום יבוצע ב- 10 תשלומים שווים ורצופים של 400 ש"ח בחודש; התשלום הראשון יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. לא ישולמו התשלומים במועד, יעמוד מלוא סכום פסק הדין, בקיזוז הסכומים ששולמו עד לאותו מועד, לפירעון מידי. איחור של עד 5 ימי עסקים לא יהווה הפרה.

כל צד יישא בהוצאותיו.

ניתן היום, ט"ו טבת תש"פ, 12 ינואר 2020, בהעדר הצדדים.