הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 53079-07-19

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת

אלדן תחבורה בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד עומרי יוספי

נגד

נתבעת

הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד אושיק אליהו

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעת בגין נזקי רכוש והפסדים על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 21.01.2019 בין כלי רכב, מסוג פרטית, מ"ר 54-501-39 שבעת התאונה היה בבעלות התובעת (להלן: "הפרטית") לבין כלי רכב, מסוג משאית, מ"ר 70-111-34 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי הנתבעת בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "המשאית") (ולהלן: "התאונה").

2. על פי כתבי טענות הצדדים היו שלוש מחלוקות: הראשונה, לעניין הכיסוי הביטוחי באשר לטענת הנתבעת בעת התאונה נהג במשאית נהג בעל ותק נהיגה הפחות מותק המינימום לסוג המשאית – בן שנה – הרשום בפוליסה. השנייה, לעניין האחריות לקרות התאונה. והשלישית, לעניין גובה הנזק. יוטעם כי המחלוקות לעניין האחריות והנזק היו מחלוקות הנשענות על טענות כלליות בלבד.

3. בפתח הדיון דיון שהתקיים ביום 06.07.2020 הגיעו להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

עוד הוסכם בדיון כי אין מחלוקת לעניין האחריות והמחלוקת היחידה שנותרה על הפרק היא לעניין הכיסוי הביטוחי וספציפית לעניין הפרמיה ששילם המבוטח עם הגבלת ותק הנהיגה של מינימום שנה והתוספת ששילם בדיעבד כביכול על מנת לכסות את הנהג שנהג במשאית במועד התאונה. לאור זאת, הסכימו ב"כ הצדדים כי ב"כ הנתבעת יגיש תוך עשרה ימים תצהיר ערוך כדים מטעם חתם של הנתבעת המצביע על ההפרש בין הפרמיות, כאמור ולאחר הגשת התצהיר ובית המשפט ייתן את הכרעתו על יסוד התצהיר. כמו כן, הוסכם בין הצדדים כי במידה ולא יוגש תצהיר החתם כאמור לעיל, יינתן פסק דין על דרך הפשרה כפי שהוסמך קודם לכן בית המשפט. נקבעה תזכורת פנימית לבדיקת הימצאות התצהיר כאמור ולמתן פסק הדין.

4. מועד התזכורת הפנימית הגיע אך ב"כ הנתבעת לא הגיש כל תצהיר של חתם לעניין הפרמיות או הייקור בפרמיה.

5. לפיכך, אכריע בתיק ללא אותו תצהיר ועל יסוד החומר המונח לפניי.

6. על סמך טיעוניהם של ב"כ הצדדים, על יסוד כל החומר המונח לפניי, ועל יסוד הדין והפסיקה הנוגעים לעניין כיסוי ביטוחי, כאשר נהג בכלי רכב נהג שאינו בותק או הגיל עליהם הוסכם בחוזה הביטוח, לרבות רע"א 9849/17 פיקאלי נ' הכשרה חברה לביטוח בע"מ (04.06.2019) (להלן: "הלכת פיקאלי"), ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

אינני פוטר את הנתבעת ממתן כיסוי ביטוחי בגין התאונה ובכלל זה מתשלום תביעתה של התובעת.

הואיל והנתבעת לא הגישה תצהיר מטעם חתם החברה המצביע על הייקור בפרמיה, ניתן להניח כי לא היה ייקור כאמור, או שהייקור היה זניח או שלא עלה בידי הנתבעת להציג תצהיר כאמור. בין כך ובין כך, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח ייקור בפרמיה. ולכן הנתבעת מחויבת במתן כיסוי ביטוחי מלא.

7. אשר על כן, הנתבעת תשלם לתובעת את הסכומים הבאים:

7.1. סכום התביעה, בסך של 18,468 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

7.2. שכ"ט עו"ד בשיעור 17.55% מהסכום המוצמד שנפסק.

7.3. שכר העדה שהתייצבה כפי שנפסק בדיון.

הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום.

8. הואיל וב"כ הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ג' אב תש"פ, 24 יולי 2020, בהעדר הצדדים.