הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 5287-09-20

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעים

1.לאה כהן, ת"ז XXXXXX068
2. יצחק כהן, ת"ז XXXXXX825
ע"י ב"כ עוה"ד שיראל דלשדפר

נגד

נתבעת

דן תחבורה ציבורית בע"מ, ח.פ 513183046
ע"י ב"כ עוה"ד טל פרוינד

פסק דין

1. לפניי תביעה, בסדר דין מהיר, לחיוב הנתבעת בפיצוי בגין נזקי רכוש שנגרמו בתאונת דרכים.

תאונת הדרכים הנטענת ארעה ביום 03.03.2020 בין כלי רכב, מ"ר 97-278-26 שבעת התאונה היה בבעלות התובעים ונהוג בידי התובע 2 (להלן: "רכב התובעים") לבין כלי רכב, מסוג אוטובוס, מ"ר 92-790-01 שבעת התאונה היה בבעלות הנתבעת (להלן: "האוטובוס") (ולהלן: "התאונה").

2. המחלוקת בין הצדדים היא לעניין עצם קרות התאונה, לעניין האחריות לקרות התאונה ולעניין הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה הוצגו ראיות הצדדים, והעידו נהגי כלי הרכב המעורבים בתאונה.

4. בתום ישיבת ההוכחות הגיעו הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על סמך מכלול החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

אני מעדיף את גרסתו של נהג רכב התובעים, שהייתה קוהרנטית, התיישבה עם תמונות שצולמו בזירת התאונה, על פני גרסתו של נהג האוטובוס שהייתה מתחמקת, מהוססת, מתפתחת ולא מהימנה עליי כלל.

מעיון בתמונות שצילם נהג רכב התובעים בזירת התאונה נראית בבירור חזית האוטובוס ומספר הרישוי שלו. עוד עולה מהתמונה שצולמה בזירת התאונה כי רכב התובעים הוא לפני האוטובוס וניתן אף לראות את נהג האוטובוס בהשתקפות על שמשת חזית האוטובוס.

מקום שנהג האוטובוס מכחיש מעורבות בתאונה הרי שדי באמור לעיל כדי להפריך את הכחשתו של נהג האוטובוס ולמעשה לקשור את האוטובוס לתאונה.

אני נותן אמון מלא בגרסתו המפורטת של נהג רכב התובעים לעומת גרסתו המתחמקת והמתפתחת של נהג האוטובוס.

משכך, אני קובע במידת ההסתברות הנדרשת כי היה זה האוטובוס אשר פגע ברכב התובעים ברשלנותו של נהג האוטובוס.

אשר להיקף הנזק הנטען, הרי מאחר שהנזק נתמך בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, הרי שסכום התביעה, בדין יסודו.

אבהיר כי מאחר שרכב התובעים משמש כמונית הרי שאני אף מאשר את ראש הנזק "ימי עמידה" ומאחר שהנתבעת הכחישה את מעורבות האוטובוס בתאונה חרף ראיות ברורות הרי שאני אף מאשר את ראש הנזק "טרדה".

לא מצאתי כי השיהוי בבדיקת רכב התובעים מביא לכדי ניתוק של קשר סיבתי בין הנזק לאירוע התאונה. בעניין זה אומר כי טופס ההודעה על התאונה מטעם התובעים מולא רק יומיים לאחר התאונה והנתבעת לא סתרה נתון זה.

6. הנתבעת תשלם לתובעים את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 3,476 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת תישא בשכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, א' אדר תשפ"א, 13 פברואר 2021, בהעדר הצדדים.