הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 52311-05-19

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעים

  1. איי. די. איי חברה לביטוח בע"מ
  2. רוני פינטו

ע"י ב"כ עוה"ד עמית טני

נגד

נתבעים

1.אוסמה חורי
2. מוחמד דעייף – נמחק בהחלטה מיום 21.07.20
3. הכשרה חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דורין מנלוביץ

פסק דין

1. לפניי תביעת שיבוב והפסדים, בסדר דין מהיר, בגין תגמולי ביטוח ששילמה מבטחת למבוטחה ובגין ההפסדים שנגרמו למבוטח בשל הפעלת הכיסוי הביטוחי על פי פוליסת הביטוח, בעקבות נזקי רכוש על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 11.05.2016, בין כלי רכב, מ"ר 78-964-62 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת 1 בביטוח נזקי רכוש ובבעלות התובע 2 (להלן: "רכב התובעים") לבין כלי רכב, מ"ר 72-836-29 שבעת התאונה היה נהוג בידי הנתבע 1 ומבוטח על ידי הנתבעת 3 בביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב הנתבעים") (ולהלן: "התאונה").

2. בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסכמה דיונית לפיה אין מחלוקת לעניין האחריות לקרות התאונה אלא המחלוקת היא לעניין הקשר הסיבתי שבין הנזקים הנטענים לבין התאונה ולעניין היקף הנזק הנטען. כמו כן, הגיעו הצדדים להסכמה לפיה אין צורך בהעדת נהגי הרכבים המעורבים בתאונה. עם זאת, נהג רכב הנתבעים הועד לעניין הנזק לרכב התובעים כפי שראו עיניו לאחר התאונה.

3. כמו כן, הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבלה באופן חלקי.

4. לפיכך, על יסוד מכלול החומר המונח לפניי, לרבות המסמכים שהועברו לתיק בית המשפט על ידי ב"כ הצדדים ביום הדיון ולאחר הדיון, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל במלואה.

הגם שב"כ הצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

אמנם, בדיקת רכב התובעים בידי שמאי רכב נעשתה כשנה וחודשיים לאחר התאונה. אולם, בנסיבות הספציפיות של התובענה, לא מצאתי כי השיהוי בבדיקה, יש בו כדי לנתק את הקשר הסיבתי שבין הנזקים שנמצאו בידי השמאי לתאונה.

הנזק שמצא שמאי הרכב מטעם התובעים – נזק למגן אחורי, נזק לדלת תא המטען, מתיישב היטב עם תמונת הנזק שצולמה מיד לאחר התאונה, כפי שצורפה לכתב ההגנה. מעיון מדוקדק בתמונה זו ובהשוואה לנזקים שנמצאו בחוות דעת השמאי, לא מצאתי כל נזק שהוסף. ניתן לראות בבירור בתמונה את הנזק למגן האחורי, את הנזק לדלת תא המטען של רכב התובעים ובאופן המתיישב עם הנזק לחזית רכב הנתבעים.

בנוסף, האמנתי לתובע 2 כי לא היה כל נזק אחר קודם לחלקו האחורי של רכב התובעים וכן רכב התובעים לא ניזוק בזמן שלאחר התאונה ועד לבדיקה בידי שמאי רכב.

למעלה מזאת, אני מוצא את טענתה של הנתבעים, לפיה חלקו האחורי של רכב התובעים היה עם המון פגיעות עבר כטענה בעלמא.

אשר לגובה הנזקים, הרי שמאחר שהנזק הנטען נתמך בחוות דעת שמאי, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזקים ומאחר שהצד שכנגד לא הודיע על רצונו לחקור את שמאי הצד שכנגד לפי תקנה 130א לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, הרי שלא עלה בידי הנתבעים לסתור את היקף הנזק. מכאן, שסכום התביעה בדין יסודו.

לגבי ראש הנזק בדבר הפסד הנחת היעדר תביעות, הרי שהנתבעת 3 תשלם לתובע 2 בגין הפסד זה כנגד הצגת אסמכתא על הפסד בפועל.

אשר על כן, התביעה מתקבלת במלואה.

6. הנתבעים, באמצעות הנתבעת 3, ישלמו לתובעים את הסכומים הבאים:

6.1. סכום התביעה, בסך של 8,792 ₪, בתוספת אגרת בית המשפט כפי ששולמה, ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

הסכומים הכוללים ישולמו תוך 30 יום.

7. הנתבעת 2 תשלם שכר העד מטעמה כפי שנפסק בדיון.

8. הואיל והצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית משפט, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

9. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים ותסגור את התיק.

ניתן היום, ב' אב תש"פ, 23 יולי 2020, בהעדר הצדדים.