הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 49731-12-17

לפני כבוד השופטת שרון הינדה

התובעת:
עוז פאור בע"מ

נגד

הנתבעת:
דוד אזולאי הנדסה אזרחית בע"מ

החלטה

לפני בקשת התובעת לזימון העד, מר פופוב ויטלי לעדות מטעמה מבלי שהוגש תצהיר עדות ראשית .
הבקשה לזימון העד הועלתה בישיבה מקדמית לאחר חלוף המועד להגשת תצהירי עדות ראשית. בהחלטתי בדיון ניתנה לתובעת ארכה בת 30 ימים להגיש בקשה לזימון העד.
בבקשתה עותרת התובעת לזימון העד שלטענתה אינו בשליטתה על מנת שיעיד אודות קבלת שכר, שהוא עניין שבמחלוקת בין הצדדים. הבקשה לא נתמכה בתצהיר ובתגובה לתשובה נטען בה כי על פי ייעוץ משפטי שקיבלה התובעת מתן תצהיר עדות ראשית אינו חובה אולם התייצבות לעדות היא חובה ככל שיזומן העד.
הנתבעת מתנגדת לזימון העד בטענה כי חלף המועד לזימונו ולא ניתן טעם מיוחד לאי הבאת תצהיר מטעמו.
המדובר בתביעה בסדר דין מהיר. הכלל הוא כי הראיות מוגשות לבית המשפט עם כתבי הטענות ולכל המאוחר עם הגשת תצהירי עדות ראשית 45 ימים מהגשת כתב ההגנה האחרון. הוראת סעיף 214ט(2) לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת כי עד שלא הוגש תצהיר עדות ראשית שלו לא יוכל להעיד אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו. הכלל הוא כי בהליך אזרחי מתנהלים הצדדים בשקיפות ובייחוד בהליך בסדר דין מהיר בו הצדדים נדרשים להגיש ראיותם בשלב מוקדם של ההליך. לפיכך, התובעת אינה יכולה לעקוף את הוראת תקנה 214ט(2) בדרך של בקשה לזימון עד בהסתמך על הוראת תקנה 187(א) לתקנות סדר הדין האזרחי והיה עליה להגיש בקשה להבאת עדות ללא תצהיר עדות ראשית, נתמכת בתצהיר, המפרטת מדוע לא ניתן להביא התצהיר הנדרש.
משלא עשתה כן במועד, וכעת עותרת התובעת לזימון העד ללא תצהיר עדות ראשית עליה לגלות טעם מיוחד לכך. לא מצאתי בבקשת התובעת טעם מיוחד. יחד עם זאת ולאחר שפירטה התובעת את תוכן עדותו הצפויה של העד ולאור מטרת ההליך שנועד לברר את המחלוקת ולרדת לחקר האמת ומועד הדיון המרוחק, אני סבורה כי יש לאפשר לתובעת הבאת העד תוך חיובה בהוצאות בגין מחדלה לעתור לזימון העד במועד ושמירת זכותה של הנתבעת להעלות טענה בנוגע למשקל העדות נוכח שינוי המאזן הדיוני כתוצאה מהבקשה לזימון העד לאחר שהגישה כבר ראיותיה.
לפיכך העד יזומן בכפוף להפקדת סך של 600 ש"ח להבטחת שכרו.
התובעת תדאג להביא לדיון מתורגמן מקצועי מטעמה ועל חשבונה.
מחייבת את התובעת בהוצאות בסך 1,500 ש"ח. מעכבת ביצוע התשלום עד לסיום ההליך. ככל שהצדדים יגיעו להסכמה המייתרת המשך ההליך, אשקול ביטול החיוב בהוצאות או הפחתתן.

ניתנה היום, כ"ב אדר תש"פ, 18 מרץ 2020, בהעדר הצדדים.