הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 4443-12-16

לפני
כבוד ה שופטת אפרת בוסני

התובעת:

אופרייט ליס בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד ברנד

נגד

הנתבעים:

1.כרמית ביטון
2.חנן עזרן
3.שירביט חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עו"ד אר ניאוס

פסק דין

לפניי תביעה שעניינה נזקי רכב התובעת בתאונה מיום 4.5.2016 בה מעורב רכב מ.ר. 66-473-31 (להלן: "רכב הנתבעים").
אין מחלוקת כי ארעה תאונה בין כלי הרכב של הצדדים. המחלוקת נוגעת לנסיבות התאונה והאחריות להתרחשותה.
לגרסת נהג רכב התובעת, בעת שרכב התובעת החל בנסיעה בנתיב השמאלי ל פניה שמאלה משד' יהודית בתל אביב, אחרי שהיה בעצירה לפני מופע אור רמזור כשמימין לו רכב הנתבעים, ר כב הנתבעים שנסע בנתיב הימני המיועד לנסיעה לכיוון ישר בלבד, סטה מהנתיב הימני ופגע עם חלקו הקדמי שמאלי בחלק הימני אחורי של רכב התובעת.
לגרסת נהגת רכב הנתבעים, עת שרכב הנתבעים נסע בשדרות יהודית בכביש בעל נתיב אחד עם אי תנועה משמאלו והאט לפני רמזור בכיוון נסיעתו, רכב התובעת שנסע מאחורי רכב הנתבעים ניסה לעקוף את רכב הנתבעים משמאל, בין רכב הנתבעים לבין אי התנועה , ופגע ברכב הנתבעים.
הצדדים הסמיכו את בית המשפט להכריע במחלוקת ביניהם, על דרך הפשרה ומכוח סמכותו של בית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.
שמעתי את עדויות הנהגים המעורבים ובחנתי את הראיות, ובשים לב לנסיבות קרות התאונה ומוקדי הנזק ברכב הגעתי לכלל דעה לקבל את התביעה.
ראיתי להעדיף את גרסת נהג רכב התובעת לתאונה, על פני גרסתה של נהגת רכב הנתבעים.
נהג רכב התובעת הבהיר בעדותו כי נתיבי הנסיעה היו צרים, בשל עבודות הרכבת הקלה וכי לפני נתיב הפנייה שמאלה נתיב הנסיעה התעקל לימין ובמהלך ההתעקלות פגע רכב הנתבעים ברכב התובעת שהקדימו בנתיב השמאלי. עדותו של נהג רכב התובעת הייתה קוהרנטית ועקבית. גרסתו בעדותו לאופן התרחשות התאונה הייתה אחידה לגרסה שמסר בטופס ההודעה שמועדו יומיים לאחר התאונה והיא נתמכת במוקדי הנזק .
בהתאם לחוות דעת השמאי שצורפה לכתב התביעה ותמונות הרכב שהוצגו, רכב התובעת ניזוק בצד שמאל אחורי, כאשר כנף אחורית ימנית ודלת ימנית ניזוקו. מוקדי נזק אלה מסתברים עם גרסת נהג רכב התובעת לאופן קרות התאונה ואינם עולים בקנה אחד עם עדותה של נהגת רכב התובעת כי רכב התובעת פגע עם חלקו הקדמי ימני בחלק האחורי שמאלי של רכב הנתבעים. הנתבעים גם לא צרפו תמונות הנזק ברכב הנתבעים לתמיכת גרסתם בנוגע למוקד הנזק ברכב הנתבעים, ומחדל זה פועל נגדם.
אשר על כן, התביעה מתקבלת.
הנתבעים, יחד ולחוד, ישלמו לתובעת סך של 1,430 ₪ בצירוף אגרת המשפט ששולמה, שכר עד התובעת כ פי שנפסק בדיון ושכ"ט עו"ד בסך של 1 ,500 ₪.
הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום, שאם לא כן יישא התשלום הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום פסק הדין ועד לתשלום בפועל.
פוטרת את התובעת מתשלום המחצית השנייה של האגרה.

ניתן היום, י' תמוז תשע"ז, 04 יולי 2017, בהעדר הצדדים.