הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 42906-04-18

לפני כבוד הרשם בכיר אדי לכנר

התובעת:

דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ

נגד

הנתבע:

ליאור פנחס

פסק דין
פתח דבר
לפניי תביעה כספית אשר הוגשה ביום 24.04.18 על סך 2,988 ₪. התביעה הוגשה בגין נזק שנגרם לרכב של התובעת. התאונה ארעה ביום 12.03.18. בתאונה היו מעורבים רכב התובעת אוטובוס מ.ר. 9258801, (להלן – " האוטובוס"). ורכב הנתבע רכב פרטי מ.ר. 7518374 (להלן – " רכב הנתבע").
הצדדים
דן חברה לתחבורה ציבורית ( להלן: "התובעת") הינה הבעלים של אוטובוס נושא לוחית רישוי מספר 9258801 , במועד הרלוונטי לתביעה זו.
ליאור פנחס ( להלן: "הנתבע ") הוא נהג רכב נושא לוחית רישוי 7518374, במועד הרלוונטי לתביעה זו.
טענות הצדדים בתמצית
התובעת טוענת כי נהג האוטובוס נסע בנתיב הנסיעה הימני. בשעה שהאוטובוס היה בתנועה איטית בנתיב נסיעתו, לפני עצירה בתחנה הממוקמת בסמוך למקום התאונה . נפתחה לפתע דלת רכב הנתבע אשר חנה במקום חניה מוסדר הממוקם מימין לנתיב הנסיעה הימני בכביש. בשל כך הדלת השמאלית של רכב הנתבע נכנסה לתוך תחום נתיב הנסיעה הימני ופגעה בדופן הימנית האחורית של האוטובוס. בשל הפגיעה נגרם לא וטובוס נזק. נזק זה הוא מושא תביעה זו.
הנתבע מאשר כי רכבו עמד בחנייה. הנתבע מוסיף כי לאחר שסיים להחנות את רכבו, ופנה לצאת ממנו, הוא פתח את הדלת באופן מלא. בשעה שהדלת הייתה פתוחה הגיח במפתיע האוטובוס, פגע בדלת שהייתה כאמור פתוחה. כתוצאה מהפגיעה של האוטובוס בדלת הרכב נגרם לרכב נזק רב. הנתבע מוסיף כי האוטובוס הגיח במהירות ונסע קרוב למדרכה ולמקומות החנייה המוסדרים הגובלים בנתיב הנסיעה הימני.

דיון והכרעה

ביום 23.01.18 התקיים דיון, בדיון העידו נהג האוטובוס מטעם התובעת והנתבע.
גדר המחלוקת
המחלוקת היא בשאלה האם, כגרסת נהג האוטובוס, התאונה נגרמה בשל פתיחת דלת בחוסר זהירות על ידי הנתבע. או האם כגרסת הנתבע, התאונה נגרמה בשל נסיעה מהירה וח סרת זהירות של נהג האוטובוס. למעשה, המחלוקת בין הצדדים היא בשאלת האחריות לקרות התאונה.

הוראות הדין
הדין מטיל אחריות מוגברת על פותח הדלת, זה בא מכוח תקנה 80 ל תקנות התעבורה, תשכ"א-,1961 שמטילה אחריות על פותח הדלת לנהוג בזהירות רבה תוך הקפדה על עוברי אורח ובכלל על רכבים בעת פתיחת דלת הרכב על ידיו. רוב תאונות הדרכים המתרחשות בעת פתיחת דלת נעוצות בחוסר תשומת לב רגעי, לא צפוי או מהיר. ראו ת"ק 14406-07-11 כהן נ' לינדנפלד שוורץ (18.7.2012):

"אין להתעלם מהתופעה הנפוצה במדינת ישראל על העדר זהירות ככל שהמדובר בכלי רכב, בין אם מדובר בדרך נהיגה ובין בדרך הליכה, בין אם מדובר בכניסה לרכב ובין ביציאה ממנו, בין אם מדובר בחניה ו/או בהעמדתו".

יציאת או כניסת נוסע לכיוון או מכיוון הכביש היא פעולה מסוכנת, אך היא גם נפוצה . כאשר מדובר בנהג פרטי בעל וותק נטה לצפות ממנו לרמת זהירות מוגברת. ניתן לראות פסיקות דומות שמטילות אחריות מלאה על פותח הדלת שנהג בחוסר זהירות, ראו תא"מ 50285/08 עמירה נ' נגב קרמיקה בע"מ (22.9.2009). ת"ק 34121-01-10 דוד נ' דן חברה לתחבורה ציבורית בע"מ ( 18.7.2010).
מהכלל אל הפרט
סבור אני כי מלכתחילה, חובת הזהירות הראשונית מוטלת על הנתבע. אין מחלוקת כי הנתבע החנה את הרכב ופתח את הדלת כדי לצאת מן הרכב לתוך נתיב נסיעה ועל כן אין ספק כי כאשר מדובר בנסיבות כאלה, על נהג הרכב, בטרם פתיחת הדלת, לעיין גם בראי וגם שלא באמצעות הראי, ולבדוק שאין רכבים שנוסעים במסלול הצמוד ואשר פתיחת הדלת עלולה לגרום לתאונה ביניהם ולבין רכבו של הנהג.
בנסיבות כאלה, סבור אני כי גם אם האוטובוס לא שמר מרווח סביר משולי נתיב נסיעתו אין מחלוקת כי האוטובוס נע בנתיב הנסיעה ולא סטה אל תוך האזור המסומן כחנייה. לו היה הנתבע נוהג כפי שציינתי לעיל, התאונה הייתה נמנעת, אלא אם כן, ולמעט במקרים שבהם הרכב הנוסע מתנגש ממש ברכב החונה, גם כאשר הדלת סגורה. מצב שכאמור לא התקיים בענייננו.
השאלה, אם כן, האם יש לראות באוטובוס כמי שהתרשל ותרם בכך לקרות התאונה. לאור ההוראות הברורות של הדין והתוצאות של התאונה יש לקבל את גרסת נהג האוטובוס. זאת ועוד, הנתבע מודה כי לא הבחין באוטובוס עד לאחר התאונה. רוב האוטובוס כבר חלף, הפגיעה היא בדופן ימנית אחורית של האוטובוס, פגיעה כזאת לא תיתכן אלא אם כן נפתחה הדלת במפתיע על האוטובוס, כאשר יותר ממחצית אורכו של האוטובוס חלף על פני הדלת, ללא שפגע בה. כאמור טוען הנתבע כי האוטובוס נע קרוב לצד הימני של נתיב נסיעתו, ככל שדלת רכב הנתבע הייתה נפתחת בטרם הגיע הא וטובוס בסמוך לרכב הנתבע, הרי חזית האוטובוס הייתה פוגעת בדלת הפתוחה אל תוך נתיב נסיעתו והרי לא כך הן עובדות המקרה. הנתבע מודה כי לא ראה סטיית האוטובוס. אין מחלוקת כי האוטובוס היה לפני עצירה בתחנה. שדה הראיה פתוח, על הנתבע היה לראות את האוטובוס שהיה בכביש.
לאור האמור לעיל, אין להטיל כל אחריות על נהג האוטובוס. לפיכך מלוא האחריות מוטלת על הנתבע.
סוף דבר
התביעה מתקבלת במלואה למעט רכיב השבתת האוטובוס שלא הוכח .
הנתבע ישלם לתובעת סך של 2,250 ₪. סכום זה יישא ריבית והצמדה כדין מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל.
כמו כן ישלם הנתבע את אגרת בית המשפט כפי ששולמה ושכ"ט עו"ד בסך 1,800 ש"ח .
הסכומים ישולמו בתוך 30 ימים.

ניתן היום, כ"ה שבט תשע"ט, 31 ינואר 2019, בהעדר הצדדים.