הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 41739-06-18

לפני כבוד השופט נצר סמארה

תובעת
נתבעת שכנגד

הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד יפעת סרי

נגד

נתבעים
תובע שכנגד

  1. אבינועם מלחי
  2. דניאל בצלאל

ע"י ב"כ עוה"ד מוריס דוד ואברהם שמעון

פסק דין

1. לפניי תביעה ותביעה שכנגד, בסדר דין מהיר, לחיוב בפיצויי כספי בגין נזקי רכוש שנגרמו על רקע תאונת דרכים.

תאונת הדרכים ארעה ביום 29.03.2017 בין כלי רכב, מ"ר 98-377-23 שבעת התאונה היה מבוטח על ידי התובעת והנתבעת שכנגד בביטוח נזקי רכוש לרבות ביטוח אחריות לנזקי צד ג' (להלן: "רכב התובעת") לבין כלי רכב, מסוג אופנוע, מ"ר 69-045-72 שבעת התאונה היה רכוב בידי הנתבע 1 ורשום בבעלותו של הנתבע 2 (להלן: "האופנוע") (ולהלן: "התאונה").

2. אין מחלוקת לעניין עצם קרות התאונה אלא שהצדדים חלוקים באשר לאחריות לקרות התאונה ובאשר להיקף הנזק.

3. נערכה לפניי ישיבת הוכחות שבה נשמעו ראיות הצדדים, והעידו הנהגים המעורבים בתאונה ונוסע שישב מאחורי רוכב האופנוע.

4. עוד בפתח ישיבת ההוכחות הגיעו ב"כ הצדדים להסדר, לפיו הסמיכו הם את בית המשפט לפסוק בתביעה ובסכסוך על דרך הפשרה, ועל פי שיקול דעת בית המשפט, ללא הנמקה וללא גבולות, וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לבית המשפט על פי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, לאחר שהובהר לצדדים כי עילות הערעור על פסק דין זה מצומצמות ביותר, באופן שקיים קושי משמעותי לערער עליו, וכי בית המשפט יכול לקבל את התביעה במלואה, לדחותה או לקבל אותה באופן חלקי.

5. על יסוד כל החומר המונח לפניי, לאור התרשמותי הבלתי אמצעית מהעדים במהלך חקירתם בבית המשפט, בשים לב להגיון שבקרות התאונה ונסיבות התרחשותה ומוקדי הנזק בכלי הרכב, תוך שאני לוקח בחשבון את טענותיהם ההדדיות של הצדדים, ולאחר ששקלתי את כל השיקולים הרלוונטיים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעות להתקבל חלקית, באופן שנהג האופנוע יישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 65% ואילו נהגת רכב התובעת תישא באחריות לקרות התאונה בשיעור של 35%.

הגם שהצדדים הסמיכוני לפסוק על דרך הפשרה וללא נימוקים, מצאתי ליתן הנמקה תמציתית בלבד כדלקמן:

5.1. עדי הנתבעים מאשרים כי ביקשו לעקוף את רכב התובעת אשר התמהמה ולא התקדם בנסיעתו, ואז כאשר היו בשיא העקיפה משמאל, החל רכב התובעת פונה שמאלה והתנגש באופנוע והעיף את האופנוע הרחק מעבר למדרכה שמשמאל.

5.2. על יסוד עדויות הצדדים, גרסאותיהם של העדים במשטרה ותמונות מזירת התאונה, אני סבור כי רוכב האופנוע לא התאזר בסבלנות הנדרשת, ביקש לעקוף את רכב התובעת בחופזה, ולא נתן דעת לאפשרות כי אם רכב התובעות לא מתקדם, ככל הנראה, נהגת הרכב מתמהמהת ואפשר שרכב התובעת יפנה שמאלה.

5.3. יתירה מזאת, סבורני כי האופנוע הוסע על מהירות נסיעה שאינה תואמת את תנאי הדרך, לרבות עצירתו של רכב התובעת בכביש. ראיה לכך, שהאופנוע הועף שמאלה למרחק לא קצר בעקבות ההתנגשות עם רכב התובעת אשר החל לפנות שמאלה באיטיות.

5.4. מכאן, אחריותו של רוכב האופנוע לקרות התאונה.

5.5. עם זאת, איני פוטר את נהגת רכב התובעת מהאחריות לקרות התאונה.
נהגת רכב התובעת הייתה צריכה לתת דעתה לאפשרות כי אופנוע עלול לעקוף אותה משמאל עקב התמהמהותה בכביש, ולכן היה עליה לוודא היטב, טרם פנייתה או סטייתה שמאלה, כי אין כל כלי רכב המצוי בתהליך של עקיפת רכבה.

מכאן, אחריותה החלקית של נהגת רכב התובעת.

5.6. באשר למחלוקת בעניין היקף הנזקים, אומר שמאחר שהנזקים הנטענים שנגרמו לכלי הרכב נתמכים בחוות דעת שמאי ובאסמכתאות המתאימות, ומאחר שהצד שכנגד לא הגיש שומה נגדית, שככלל באמצעותה ניתן היה לסתור את גובה הנזק, ואף לא ביקש לחקור את שמאי הצד שכנגד על חוות דעתו, הרי שסכומי התביעות בדין יסודם.

לפיכך, התביעות מתקבלות באופן חלקי, כפי האמור בפתח סעיף 5 לעיל.

התביעה העיקרית
6. הנתבעים, באמצעות הנתבע 2, ישלמו לתובעת את הסכומים הבאים:

6.1. סך של 3,882 ₪, שהינו 65% מסכום התביעה, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה ועד למועד תשלום המלא בפועל.

6.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

6.3. שכר העדה כפי שנפסק בדיון.

התביעה שכנגד
7. הנתבעת שכנגד תשלם לתובע שכנגד את הסכומים הבאים:

7.1. סך של 2,100 ₪, שהינו 35% מסכום התביעה שכנגד, בתוספת אגרת בית המשפט ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הגשת התביעה שכנגד ועד למועד תשלום המלא בפועל.

7.2. שכ"ט עו"ד בסך של 1,800 ₪.

7.3. שכר העד כפי שנפסק בדיון.

8. הסכומים הכוללים המנויים בסעיפים 6 ו-7 לעיל ישולמו תוך 30 יום.

9. הואיל וב"כ הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה, ניתן בזה פטור מתשלום המחצית השנייה של אגרת בית המשפט, הן לגבי התביעה העיקרית והן לגבי התביעה שכנגד, וככל שזו שולמה היא תושב למשלם.

10. המזכירות תמציא את פסק הדין לבאי כוח הצדדים בדואר רשום ותסגור את התיק.

ניתן היום, ח' אייר תשע"ט, 13 מאי 2019, בהעדר הצדדים.