הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 40672-09-19

מספר בקשה: 8
לפני כבוד השופטת שרון הינדה

המבקש:
יניב גביש (עו"ד)

נגד

המשיב:
אשר חיימוב

החלטה

לפני בקשה לביטול פסק דין שניתן כנגד המבקש בהיעדר התייצבות לדיון שנקבע ליום 13.7.20.
לטענת המבקש בין התאריכים 12.7.20-19.7.20 לא היה מחובר למערכת נט המשפט בשל בעיה במערכת המחשבים במשרדו ולכן לא ידע על מועד הדיון.
בנסיבות אלה ולאור סיכויי ההגנה שהועלו בכתב הגנתו ובעת הדיון שהתקיים ביום 3.2.20 טען המבקש כי יש להיעתר לבקשתו וליתן לו יומו בבית המשפט.
המשיב התנגד לבקשה בהיעדר תצהיר התומך בעובדות הנטענות בה. לגופו של עניין טען המשיב כי המבקש נכח בדיון שהתקיים ביום 3.2.20, אז נקבע הדיון אליו לא התייצב. עוד טען המשיב כי סיכויי ההגנה לא פורטו ועילות ההגנה שפורטו בכתב ההגנה אינן מגלות הגנה. לפיכך סבור המשיב כי אין לבטל את פסק הדין.
דיון
פסק דין שניתן בהיעדר הגנה כמו גם בהיעדר התייצבות לדיון, ניתן לביטול באחת משתי עילות: האחת - חובת הצדק, שעה נפל פגם בפסק הדין ובדרך כלל נובע הפגם מהיעדר המצאה כדין, והשנייה – על פי שיקול דעת בית המשפט, תוך בחינת הסיבה לאי ההתגוננות וסיכויי ההצלחה להתגונן כנגד התביעה (ראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שתים עשרה, עמ' 639).
אכן הבקשה לביטול פסק הדין לא נתמכה בתצהיר. יחד עם זאת, המבקש צירף לתגובתו תצהיר ובכך תיקן הפגם באופן המצדיק דיון בבקשה ולא דחייתה בשל המחדל להגשת תצהיר לכתחילה.
ביום 3.2.20 התקיים דיון בו נכח המבקש וקביעת ההדיון ליום 13.7.20 נעשתה בנוכחותו. פרוטוקול הדיון נמסר לצדדים ועל כן אין המדובר בביטול פסק דין מחובת הצדק.
לשם ביטול פסק דין על פי שיקול דעת בית המשפט, בוחן בית המשפט מהי סיבת מחדלו של המבקש להתייצב לדיון ומהם סיכויי ההצלחה כי הגנתו תתקבל, כאשר התשובה לשאלה השנייה היא החשובה יותר.
לעניין סיבת המחדל, בית המשפט קבע כי אם יתברר שלא מדובר בזלזול מופגן בבית המשפט כי אם צירוף נסיבות אומלל, אי הבנה או היסח הדעת ואפילו רשלנות מסוימת מצד המבקש, וביחד עם זאת יש למבקש הגנה סבירה, יטה בית המשפט לקבל את הבקשה ולאפשר ליבון הנקודות השנויות במחלוקת. עוד נקבע כי גם אם התנהגות של המבקש כרוכה ברשלנות כלשהי מצידו, ניתן לכפר עליה בפסיקת הוצאות ובלבד שיומו של המבקש בבית המשפט לא יקופח מטעם זה בלבד. (ראו: ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז (3) 431; רע"א 1598/00 נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה, פורסם באתר משפטי).
טענת המבקש לעניין התקלה במערכת המחשוב במשרדו בגינה לא ידע אודות מועד הדיון לא נתמכה בראיה כלשהי ובהיות המבקש עו"ד מצופה היה כי ימצא הדרך לברר האם צפויים לו דיונים בזמן התקלה הנטענת.
נוכח האמור, לא שוכנעתי כי ניתן טעם מניח את הדעת לסיבת אי ההתייצבות לדיון. יחד עם זאת ולאור המשקל הרב יותר שניתן להתכנות ההגנה אמשיך ואבחן הבקשה.
לעניין הגנת המבקש, ההלכה היא כי אינו חייב להראות הגנה איתנה כנגד התביעה אלא די בהגנה אפשרית. (ראו: ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז (3) 431; אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שתים עשה עמ' 637).
במקרה זה אין חולק בין הצדדים כי המשיב ייצג את הנתבע גם אם באופן חלקי וכתב הגנה הוגש בעניינו של המשיב. הסיבה לסיום ההתקשרות חלוקה בין הצדדים כמו גם היקף העובדה שנעשה. ככל שנעשתה עבודה מצד המבקש, ייתכן והוא זכאי לשכר טרחה בעבור כתב הטענות, שאין חולק בין הצדדים שהוכן על ידי המבקש ולכן מדובר בהגנה אפשרית כנגד התביעה.
אשר על כן, באיזון האינטרסים בין הצדדים אני סבורה כי יש לבטל את פסק הדין בכפוף לחיוב המבקש בהוצאות המשיב בגין מחדלו להתייצבו לדיון.
סיכומו של דבר מורה על ביטול פסק הדין.
המבקש ישלם למשיב הוצאות הבקשה בסך של 1,500 ₪.
ישיבה מקדמית תתקיים 1.2.21 שעה 12:00.
ניתנה היום, כ"ג חשוון תשפ"א, 10 נובמבר 2020, בהעדר הצדדים.