הדפסה

בית משפט השלום בתל אביב - יפו תא"מ 39233-08-20

לפני כבוד השופט אריאל צימרמן

התובעת:

פסיפיק רכב ותחבורה בע"מ

נגד

הנתבעים:

1.איתי בנדת
2.עדי ישעיה

בשם התובעת: עו"ד דנה כהן
בשם הנתבע 1: עו"ד משה בן-דת
הנתבעת 2 בעצמ ה

פסק דין

תביעה בגין נזקים שנגרמו לרכב התובעת – כך טענתה – בתאונת דרכים.

1. התובעת החכירה לחברת אלביט רכב, שהועמד לרשותו של עובד החברה בשם מר עודד קולקה (להלן: קולקה). הוא עמד עם רכבו ביום 19.11.2019 בפקק ברחובה הראשי של רמת השרון. מאחוריו עמד רכב שבו נהג הנתבע 1, מר איתי בנדת (להלן: בנדת), חייל בעת האירוע. הנתבעת 2, גב' עדי ישעיה (להלן: ישעיה), אף היא חיילת, פגעה ברכבו של בנדת, והלה נדחף לפנים ופגע ברכבו של קולקה. מחלוקת היא אם בתאונה נגרם נזק כלשהו לרכבו של קולקה, לא לגבי האחריות, שאז יש לתהות מה ראתה התובעת כלל לגרור את בנדת להתגונן מפני התביעה.

2. טענה התובעת: נזק נגרם לפגוש של רכבה, שבו נהג קולקה. תיאר הלה: קודם לתאונה לא היו שריטות ברכבו, לאחר התאונה – היו, והנה הציג תמונה של הפגוש שניתן היה להבין מדבריו כי צילם לאחר התאונה ובו ניכרות שריטות אחדות. הוא דיווח על התאונה לקצין הרכב באלביט (דיווח שכזה צורף רק לעת הדיון). התובעת נטלה את הרכב לצורך בדיקתו ותיקונו טרם השבתו לקולקה רק כחודשיים וחצי לאחר מכאן, שבמהלכם טוען קולקה כי לא נגרמו נזקים נוספים לפגוש. נוכח השריטות, החליטה התובעת, בהתאם לחוות דעת השמאי מטעמה, להחליף את הפגוש האחורי, בעלות של 2,756 ₪. סכום זה היא תבעה, בנוסף ל"דמי שמאות" של 465 ₪, ואת עלות העמדת הרכב ליום אחד של 160 ₪ (אף שאין כל טענה כי העמידה לקולקה רכב חלופי). טען בנדת: לא בגללי, ולא נגרם נזק ממילא, כפי ששלושה הנהגים סיכמו ביניהם בשביעות רצון בצאתם מרכביהם לאחר התאונה. טענה ישעיה, שבחרה לייצג עצמה: אכן, נזקים לא היו, כפי שראו כל הנהגים, ורק במועד מאוחר יותר החליטה התובעת להגיש תביעה זו ולנסות לקבל ממנה אלפי ₪ בגין נזקים שלא היו.

3. לאחר השמיעה: דין התביעה להדחות. התובעת העמידה את ישעיה בפני תביעה ע"ס 3,381 ₪, כאשר החשיפה היא כמובן לכך שאם תתקבל, תידרש ישעיה לשאת באלפי ₪ נוספים, שהם שכ"ט עו"ד, אגרה, והוצאות העד. תביעה שכזו חובה היה להשתית על אדנים יציבים ולהוכיח בצורה המיטבית כי נגרמו נזקים לעת התאונה, וזאת לא נעשה. ראשית, לא צירפה עד למועד הדיון כנדרש את הודעתו של קולקה ממחרת התאונה אלא רק את חוות הדעת, שנערכה חודשיים וחצי לאחר מכן, ולא אפשרה אפוא לנתבעים להתמודד עמה. שנית, גם מן ההודעה עולה שקולקה מנסח את התאונה כמתונה: כזו שבה רכבו של בנדת "גלש לעברי", לאחר שישעיה "גלשה לעברו". בהחלט כזו שאפשר שלא תגרום נזקים. שלישית, עדויות בנדת וישעיה (שלא נשמע מפי קולקה דבר אחר), כי כאשר יצאו מכלי הרכב הם בחנו את שארע והגיעו במשותף למסקנה כי לא ארע כל נזק, עד כדי כך שגם את פרטי הביטוח המלאים לא נטל התובע, ואיש מהם לא צילם דבר במקום האירוע. רביעית, ברי כי הצילום נטול התאריך שהתובע הציג (ת/1) אינו כזה שצולם בידו במקום האירוע: ניתן להבחין מתחת לפגוש בעפר ובשיח, לא כאלה המצויים בעיצומו של רח' סוקולוב, קרי אפילו התובע לא גרס בזמן האירוע שיש נזק או שיש צורך בצילום. חמישית, חוות דעת שנערכה רק חודשיים וחצי לאחר האירוע, באופן שמקשה כמובן על הנתבעים ועל בית המשפט להשתכנע בדבר הקשר שבין האירוע לבין השריטות המסוימות הנטענות, זאת ביחס לתקופה המאוחרת לתאונה. שישית, בחוות הדעת נכתב, בלא פירוט, כי השמאי זיהה נזקי תאונה קודמת. מה היה בתאונה הקודמת – לא נדע. האם תוקנו נזקיה, והאם הפגוש היה נטול רבב לאחריה כך שרק בתאונה מושא ההליך כאן הוא נפגע – לא נדע.

4. מכלול הנתונים והתהיות שלעיל מונע כל יכולת לקביעה פוזיטיבית כי לרכב נגרמו נזקים בתאונה, וכי הנזקים המסוימים שנגרמו הם שתוקנו על יסוד חוות דעת השמאי. ואוסיף: זכותה של חברת ההחכרה שלא ליטול את הרכב לרשותה לצורך תיקונו אלא חודשים לאחר התאונה. זכותה להסתפק בחוות דעת לאקוניות. זכותה להחליט ששריטות של מה בכך יצדיקו החלפה של הפגוש. זכותה שלא להתרשם מהיעדר כל תמונה ממקום האירוע. אך אם כך פעלה, אין לה זכות מוקנית להעמיד את צמד הנתבעים חשופים מול תביעה של אלפי ₪, דמי תיקון השריטות הנטענות, על יסוד תשתית ראייתית כה בעייתית.

5. התביעה נדחית אפוא. התובעת תשא בשכ"ט עורך דינו של הנתבע 1, שלפי גרסת התובעת עצמה אינו אחראי לתאונה (קל וחומר לנזקים), בסכום של 1,500 ₪, ובשכר בטלתו בסכום של 300 ₪. אשר לנתבעת 2, שייצגה עצמה בלוויית אביה, ונוכח התנהלותו של זה באולם באופן שהקשה על הדיון, הרי שאיני עושה צו להוצאות לטובתה.

ניתן היום, כ"ט תמוז תשפ"א, 09 יולי 2021, בהעדר הצדדים.